בימים אלו נמצאת בעיצומה בכל המוסדות האקדמיים ההרשמה לשנת הלימודים הקרובה (תשפ"א). סקר חדש שנערך השבוע על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה עבור קרן אייסף לחינוך מגלה כי למעלה ממחצית מהישראלים (54%) מאמינים כי לא יוכלו לממן את הלימודים האקדמיים של ילדיהם ו-60 אחוז מאמינים כי הסיבה לכך היא משבר הקורונה. מדובר בעלייה של 6 אחזים בהשוואה לסקר דומה שנערך בשנה שעברה- במסגרתו 48 אחוז מהישראלים השיבו כי לא וכלו לממן לימודים לילדיהם. עוד עולה מהסקר כי כ-19 אחוז מהנשאלים אף קיבלו החלטה לדחות את הלימודים האקדמיים בשלב זה, בגלל הקושי הכלכלי שנובע מהמשבר.

הסקר -שבדק את עמדות הציבור ביחס ליכולת לממן לימודים אקדמיים לילדיהם והאם למשבר הקורונה יש השפעה ישירה על היכולת לסייע לילדים ועל ההחלטה לדחות את הלימודים בשלב זה - כלל מדגם מייצג של 500 גברים ונשים המהווים מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל.

נתונים חמורים יותר בקרב השכבות החלשות והציבור הערבי

מהסקר עולה כי הנתונים בקרב השכבות החלשות כלכלית חמורים אף יותר מהנתונים הכללים - שם חלה עליה חדה של 10 אחוזים לעומת שנה שעברה, וקרוב ל-70% מאלו המרוויחים שכר מתחת לממוצע השיבו כי לא יוכלו לממן לימודים גבוהים לילדיהם. גם בקרב הציבור הערבי יש קושי רב יותר לממן לימודים - 67% מהמשיבים שענו כי לא יוכלו לממן נמנים על המגזר הערבי, זאת לעומת 52% מהמגזר היהודי שהשיבו כך. כמו כן 73% מהמשיבים הערבים משייכים את הקושי למשבר הקורונה ו-26% מהם אף החליטו לדחות את הלימודים לשנה הבאה. זאת, לעומת 57% מהציבור היהודי שמשייכים את חוסר היכולת למשבר ו-17% שהחליטו לדחות.

על פי נתוני הסקר כ- 62% מתושבי הצפון לא יוכלו לממן את הלימודים, זאת לעומת 52% מתושבי השרון, 51% מתושבי ירושלים והאיזור, 48% מתושבי הדרום ו47% מתושבי המרכז. יחד עם זאת, אלה שמשייכים את חוסר יכולת המימון למשבר הקורונה הם דווקא הירושלמים (כ-64% ), אחריהם תושבי הדרום (59%), תושבי הצפון (58%), תושבי המרכז (54%) ולבסוף תושבי השרון (51%).

השלכות מידיות שדורשות פעולה

"הנתונים העולים מסקר אייסף השנתי, צריכים להדיר שינה מעיני שר החינוך וחברי המועצה להשכלה גבוהה, בייחוד לאור משבר הקורונה שאנו חווים." אומר תומר סמרקנדי, מנכ"ל  אייסף – הקרן הבינלאומית לחינוך. "אם לא די בנתוני ה־OECD  לפיהם בישראל רמת המוביליות בהשכלה הגבוהה ירדה ב-22 אחוז בתוך 30 שנה וכי הסיכוי של בן להורים לא אקדמאים לרכוש השכלה אקדמית קטן פי 7 מזה של בן להורים בעלי השכלה גבוהה - סקר זה מלמד כי משבר הקורונה צפוי להגדיל פער זה אף יותר. לצערנו הרב אנו רואים את ההשלכות המידיות כבר בקרב הסטודנטים אותם אנו מלווים כעת: במיפוי אשר ערכנו עמם עלה כי 78% מהם פוטרו או הוצאו לחל"ת, אצל 53% מהם פוטר או הוצא לחל"ת אחד ההורים או שניהם, וכרבע מהם דיווחו כי הם נמצאים במצוקה כלכלית. משבר הקורונה, אשר פגע בחברה הישראלית כולה, פגע ביתר שאת בפריפריה ובשכבות החלשות כלכלית."

עוד הוסיף סמרקנדי כי "אם לא תינקט פעולה מערכתית עכשיו אנו צפויים לגל של נשירת סטודנטים מהאקדמיה ומיעוט קיצוני בנרשמים לשנה הבאה.  כבר היום נתוני ההרשמה לאקדמיה מלמדים כי לצעירים מישובים חזקים כלכלית פי 2 סיכוי להגיע לאקדמיה לעומת צעירים מישובים חלשים כלכלית, וכעת הסקר החדש צופה כי ללא התערבות ממשלתית מגמה זאת רק תלך ותחמיר, כפי שניתן לראות מכך שבעוד 68% מבעלי הכנסה מתחת לממוצע העידו כי לא יוכלו לממן לימודים לילדיהם, רק 29% מקרב בעלי הכנסה מעל הממוצע העידו כך".

 

הסקר נערך עבור קרן אייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך, העוסקת מזה 43 שנה בצמצום פערים בחינוך ובפיתוח מנהיגות חברתית ואקדמית בקרב צעירים מצטיינים מהפריפריה.