כולנו יודעים שבסוף כל קורס אקדמי יש בחינה או עבודת גמר, אשר לציון שלה השפעה מכרעת על ציון הקורס ולעיתים גם על הממוצע הכללי, על הזכאות להצטיינות או על קבלה ללימודי המשך. בימים אלו מקבלים רוב הסטודנטים בישראל את ציוניהם על המבחנים ועל העבודות שהגישו במסגרת הקורסים שלמדו בסמסטר א'.

רוב הסטודנטים משקיעים זמן ומאמצים רבים בהכנה לבחינה או בכתיבת עבודת הגמר, מה שמוביל לכך שלא מעט מהם מוצאים את עצמם בסופו של דבר מאוכזבים אם קיבלו ציון נמוך מהמצופה. עם זאת, במקרים מסוימים הדברים לא נגמרים בזה, שכן לסטודנטים שמורה האפשרות לערער על הציון שקיבלו.

הכללים הנוגעים להגשת ערעור על ציון משתנים ממוסד למוסד, ואף בין פקולטות ומחלקות שונות. בחלק מהמקומות מוקצבת לסטודנט כמות מוגבלת של ערעורים שהוא זכאי להגיש, במקומות אחרים קיימת דרישת תשלום דמי טיפול בגין ערעור שנדחה, ובמקומות שונים אפשר למצוא מגוון תקנות שנועדו להבטיח שמנגנון הערעור יסייע לדייק את הציונים הניתנים לסטודנטים - ולא יהפוך לדבר אחר.

בדקו את מנגנון הערעור

לפני הגשת ערעור, חשוב לבחון את תקנון הערעורים במסלול הלימודים שלכם, וזאת כדי להבין את המשמעויות של הגשת הערעור ולהיכנס לתהליך מתוך מודעות להשלכות השונות. עניין חשוב שחייבים לבדוק לפני, הוא האם ניתן לערער רק על שאלה מסוימת או שהערעור מביא לבדיקה חוזרת של המבחן כולו. מומלץ גם לנסות לפנות למרצה באופן לא פורמאלי ובכך אולי לחסוך את ההליך הביורוקרטי או לקבל "טיפים" לגבי אופן הגשת הערעור וכדאיותו.

היו ממוקדים

הערעור עצמו צריך להיות ממוקד בשאלה או בסעיף מסוים, גם כדי לסייע לבודק להבין את מהות הערעור וגם כדי למנוע בדיקה חוזרת של חלקים שאינך רוצה לערער על בדיקתם. יש לזכור כי הערעור מביא לבדיקה חוזרת, כך שהציון החדש עלול להיות נמוך מהציון הראשוני, ובמרבית המקומות הציון של הערעור הוא הקובע.

נמקו היטב את הטענות

על הערעור להיות מנומק בצורה ברורה. ככל וזה רלוונטי, יש לכלול בו גם סימוכין מחומרי הלימוד. עדיף לצרף כנספח לערעור צילום של התוכן הלימודי עליו מתבסס הערעור, תוך ציון מדויק של המקום ממנו החלק נלקח, כדי להקל על הבודק להבין את הטענה שלכם. עם זאת, חשוב מאוד להקפיד שהערעור יהיה קצר וממוקד ככל הניתן.

ניסוח ענייני ומכבד

יש לזכור כי בודק הערעור הוא פעמים רבות אותו אחד שבדק את המבחן מלכתחילה, או מישהו אחר מצוות ההוראה של הקורס, שהוא עמית של הבודק. לכן חשוב ביותר להקפיד על פנייה מכבדת ולהימנע מהאשמות אישיות או מקצועיות. ערעור שכזה יוביל לכך שחלק מהטיפול בערעור יעסוק בתגובה לנכתב בו, במקום להתמקד רק בהפחתת הניקוד השגויה.
זכרו: אין כאן מקום לסגירת חשבונות עם המרצים, אלא אך ורק דיון על נושא הציון. נקודה.

אל תתמקדו בהערות הבודק

מומלץ לכתוב את הערעור ביחס לתשובה שלכם בלבד, מבלי להתייחס להערות הבודק הראשון, שכלל לא בטוח שבודק הערעור יהיה חשוף אליהן. התמקדות בהערות הבודק עלולות להיתפס כקטנוניות ולהביא לתוצאה הפוכה מהרצוי. עדיף להתמקד בהסבר מדוע התשובה נכונה או איזה חלקים בה כן נכונים.

במקרים רבים סטודנטים מגישים ערעור כללי ולא מוקפד, מה שמוביל לדחיית הערעור ובמקרים חריגים אף להפחתת ניקוד. חמור מכך, ערעורים אלו מעמיסים על המרצה וגורמים ליחס חשדני כלפי כל ערעור. לכן, לטובת הכלל, יש לשמור את מנגנון הערעור לאותם מקומות בהם קיימת הפחתת ניקוד שגויה, כדי להגשים את מטרתו ולסייע בשיפור הדיוק של הציונים. 

הכותב ד"ר אורי שטרנברג, הוא מרצה בפקולטה לניהול במרכז האקדמי לב ובאוניברסיטה הפתוחה ומנהל את 'מישר הדרכה ויעוץ'.