החל משנת הלימודים האקדמית הבאה- תשפ"א, יוכלו גם סטודנטים הלומדים את תחומי המוזיקה והאמנות להגיש מועמדות ולזכות במלגת לימודים מטעם מפעל הפיס והרשויות המקומיות, שיסייעו במימון והשלמת לימודיהם. המלגות החדשות יוענקו לסטודנטים שהתקבלו ללימודים בבתי ספר המוכרים על ידי משרד התרבות, כגון בית הספר רימון למוסיקה הפועל ברמת השרון, בית הספר לאומנויות הבמה בן צבי ברמת גן, ועוד כ-15 מוסדות ובתי ספר אחרים, את רשימת בתי הספר המלאה תוכלו למצוא באתר מפעל הפיס.

אז איך מקבלים את המלגה הנחשקת? מפעל הפיס מתחייב להעניק לכל סטודנט 5,000 ש"ח נוספים על כל מלגה בת 5,000 ש"ח שמעמידה לרשותו הרשות המקומית או מי מטעמה. בצורה זו, סטודנט יכול לזכות במלגה של 10,000 ₪. המעוניינים לקבל מלגה, יוכלו לפנות לרשות המקומית במקום מגוריהם ולהגיש בקשה מסודרת החל משנת הלימודים הבאה. כחלק מהתנאים לקבלת המלגה ידרשו הסטודנטים להשתתף בפעילויות למען הקהילה.

"פריצת אופק חדש"

מי שיזמו את המהלך הם מנכ"לי בתי הספר בתחום התרבות, שפנו לאחרונה למפעל הפיס בבקשה לאפשר לסטודנטים הלומדים במוסדות אלה לקבל מלגת לימודים בדומה לסטודנטים שלומדים במוסדות המוכרים על ידי המל"ג. מפעל הפיס בחן את הנושא לעומק והחליט להוביל את המהלך. לאחר אישור הדירקטוריון למהלך, כינס מנהל אגף מלגות ומענקים במפעל הפיס, ארז גרניט, את ראשי המוסדות ובישר להם שיוצאים לדרך. במוסדות הלימוד קיבלו את הבשורה בברכה וטענו כי "היענות מפעל הפיס משמעותה פריצת אופק חדש לשינויים בחברה ובקהילה בישובים רבים, שכן בתמורה למלגה סטודנטים ברוכי כישרונות בתחומי המוסיקה, המשחק, התיאטרון, הקולנוע ועוד, יוכלו לקדם שינויים יצירתיים בכל מקום בו יפעלו".

מפעל הפיס הוא גוף המלגות הגדול במדינה, המעניק 30 אלף מלגות לימוד בהיקף של 350 מיליון  שקל בשנה בשיתוף הרשויות המקומיות, ובשיתוף עם משרדי ממשלה רבים.  מקבלי המלגות נדרשים להשתתף בפעילויות בתחום המעורבות החברתית למען הקהילה בהיקף של 130 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמית.

"בראיית מפעל הפיס ישנה חשיבות לאפשר לרשויות המקומיות לשלב במערך המלגאים שלהן סטודנטים הלומדים, משחק, מחול, מוסיקה, תיאטרון, קולנוע, עיצוב, כתיבה, ועוד", אמר מנהל אגף מלגות ומענקים במפעל הפיס, ארז גרניט. "הסטודנטים הלומדים במוסדות אלו מגיעים מכל רחבי הארץ וחלקם מערי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית ושילובם במוסדות ללימודים גבוהים הוא נדבך מרכזי בחזון מפעל הפיס. ההחלטה של מפעל הפיס לאפשר לסטודנטים ממוסדות הוראת האומנות מהווה כשלעצמה פריצת דרך חשובה בטיפוח ועידוד התרבות הישראלית. מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי רואים במהלך זה נדבך נוסף בהשקעה של מפעל הפיס בחברה הישראלית במטרה ליצור חברה שוויונית, צודקת וגם יצירתית תוך חיזוק וטיפוח התרבות בישראל לגווניה."

"לעיתים נדירות מתבצעים מהלכים כה משמעותיים"

המהלך זכה לשבחים רבים בקרב גורמי תרבות וחינוך בישראל, כהחלטה הקשובה לצרכי השטח של הסטודנטים. "בתי הספר לאמנות הם חוד החנית של התרבות הישראלית, ותמיכתו של מפעל הפיס בסטודנטים, פותחת אפשרויות חדשות לצעירים מכל הארץ ומכל המגזרים" אומר משה סיני, מנכ"ל בית הספר רימון למוסיקה, "היוזמה תשפיע על מעמדם של מקצועות האומנויות בישראל, ותגדיל משמעותית את סיכוייהם של סטודנטים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ושל צעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, לממש את חלומם ללימודים גבוהים בבתי ספר למוסיקה ולאומנויות. לעיתים נדירות במדינת ישראל מתבצעים מהלכים כה משמעותיים שמשפיעים לחיוב על הדור הצעיר, החברה והקהילה, ויוצרים פריצת דרך לאופק חדש וטוב יותר".

גם יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות , אבי קמינסקי בירך על המהלך, "אני מברך על החידוש החשוב מצד מפעל הפיס, שיאפשר לרשויות המקומיות להעניק מלגות לימוד לסטודנטים יצירתיים בתחומי האומנויות, המוסיקה, המשחק ועוד. סטודנטים אלו יבצעו גם פעילות של מחויבות אישית בערים וביישובים. זו פעילות בעלת פוטנציאל לשנות לחיוב עולמות של רבים, ולחזק בכך את החברה הישראלית."