כל סטודנט יעיד שלא קלים הם החיים האקדמיים; הניסיון לשלב בין עבודה, לימודים, תשלום חשבונות וגם תקופות מבחנים שמחייבות שעות רבות של למידה אינטנסיבית. בין כל אלה, כדאי ואף רצוי שתהיו מודעים לזכויות ולהקלות המגיעות לכם בתקופת המבחנים. פנינו אל עו"ד שרון הורנשטיין, העורך הראשי של אתר 'כל זכות', כדי שירכז עבורכם את כל הזכויות הסטודנטיאליות המגיעות לכם, במיוחד בתקופה העמוסה הזו:

כמה מועדי בחינה מגיעים לי? ומתי אני עשוי להיות זכאי למועד מיוחד?

ראשית, סטודנט לתואר ראשון וסטודנט לתואר שני, זכאים לשני מועדי בחינה בקורס (מועד א' וב'). עם זאת, הזכות למועד שני אינה חלה בתואר השני על בחינות הנערכות לפי נהלים בין-לאומיים, שלא מאפשרים מועד בחינה נוסף. במקרים אישיים מיוחדים (מילואים, טיפולי פוריות, אימוץ וכו'), תינתן האפשרות להיבחן במועד מיוחד. במידה והסטודנט נבחן בשני המועדים, הציון הסופי בקורס יקבע בדרך כלל לפי ציון הבחינה האחרונה.

פרסום מועדי בחינות, ציונים ועיון במחברות בחינה

מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית, חייב לפרסם את מועדי הבחינות סמוך למועד הרישום לקורסים וכן להודיע לסטודנט על שינוי במועד הבחינה. לאחר פרסום הציונים, הסטודנט זכאי לעיין במחברת הבחינה בה נבחן או בעבודה שהגיש, לקבל עותק שלהם ואף לערער במידת הצורך. ניתן לערער פעם אחת בלבד, במהלכה מרצה הקורס יבדוק מחדש את המבחן או העבודה ויחליט אם הערעור מוצדק או לא. כך או כך, החלטת המרצה היא סופית ולא ניתן לערער עליה.

בהיריון? את עשויה להיות זכאית להקלות!

הריוניות שימו לב: בתקופת הבחינות סטודנטיות בהיריון זכאיות ליציאה לשירותים בזמן הבחינה ולתוספת זמן של 25%. סטודנטית שנעדרה ממועד הגשת מטלה או בסמוך אליו בשל הריון או חופשת לידה, זכאית להגיש את המטלה תוך שבעה שבועות מתום ההיעדרות, או לגשת לבחינה במועד מיוחד - אם נעדרה 21 ימים לפחות בסמסטר. במידה והסטודנטית נעדרה מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, היא זכאית להיבחן במועד נוסף. בן הזוג, זכאי למועד בחינה נוסף, במידה והבחינה שהוא נעדר ממנה נערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה.

אישה בהריון בעבודה (אילוסטרציה: By Dafna A.meron)
אל תוותרי על הזכויות שמגיעות לך בהריון | אילוסטרציה: By Dafna A.meron

משרתי מילואים או בני זוג של משרתי מילואים?

סטודנטים משרתי מילואים שנעדרו במועד הגשת עבודה או בסמוך לו, זכאים לדחות את מועד הגשת העבודה במספר הימים שבהם שירתו במילואים. סטודנט שנעדר מבחינה עקב שירות מילואים, או ששירת במילואים במהלך הסמסטר בסמוך לתקופת הבחינות או בתקופת הבחינות עשוי להיות זכאי להיבחן במועד נוסף. סטודנט שנעדר ממבחנים הנכללים בקביעת הציון הסופי בקורס, זכאי להיבחן במועד מיוחד או לקבל חלופה אחרת (כגון הגשת עבודה).

בחלק ממוסדות הלימוד, סטודנטים הורים שנעדרו מבחינה עקב שירות מילואים של בני זוגם, עשויים להיות זכאים להיבחן במועד נוסף. במקרה של הגשת עבודות, הם עשויים להיות זכאים לדחיית מועד הגשת העבודה.

מידע נוסף על זכויות הסטודנטים בתקופת המבחנים תוכלו למצוא בפורטל סטודנטים באתר "כל זכות"