הבוקר שיגר פורום המכללות הטכנולוגיות, מכתב פנייה דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר העבודה איציק שמולי ולשר האוצר ישראל כ"ץ, זאת בעקבות הודעה שהתקבלה אתמול, לפיה צפוי עיכוב משמעותי בהעברת הכספים הנדרשים למכללות הטכנולוגיות לפתיחת שנת הלימודים הקרובה.

"המכללות הטכנולוגיות מהוות את התשתית לרפורמה בהשכלה הטכנולוגית, כפי שהוחלט לגביה במסגרת החלטת ממשלה 3149 בתאריך 11/1/18 וכן עבור הרפורמה בהכשרות המקצועיות החיונית עבור התאוששות שוק העבודה", נכתב בראשית המכתב, שמטרתו לבקש מהנוגעים בדבר לפעול באופן מידי להעברת התקציבים הנחוצים. עוד צוין במכתב, כי משמעות העיכוב בהעברת הכספים היא שכ-30 אלף סטודנטים הלומדים במכללות הטכנולוגיות, יישארו ללא מסגרת לימודים, עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"א בחודש אוקטובר.

"בשנה האחרונה, עם גיבוש מתווה הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית, החלו המכללות הטכנולוגיות לפעול על פי המתווה שמשמעותו הכרת המדינה בנחיצות ובצורך של העצמת המשאב האנושי בתחום ההשכלה הטכנולוגית, במקצועות ההנדסאים, המוביל לפיריון וליצרנות במדינת ישראל", מסבירה ד״ר יוכי פנחסי אדיב- יו״ר פורום המכללות הטכנולוגיות, "שנת הלימודים במכללות הטכנולוגיות עתידה להפתח במקביל לשנה האקדמית  במהלך חודש אוקטובר. לפתיחה תקינה של הלימודים, מועברות מקדמות מטעם המדינה לטובת תפעול מערך הלימודים וההכשרה . השקעה זו הינה לטובת שכר עובדי הוראה, רכישת ציוד והשקעה בתשתיות לצורך עמידה בכל החלטה של למידה מרחוק ובשינויים הקשורים בהגדרות התו הסגול. כל זה דורש הערכות קדם- לצד דינמיות בתפעול".

העיכוב בהעברת המקדמות נובע, כך נראה מהיעדר תקציב ממשלתי, שכידוע טרם אושר ובלעדיו לא ניתן לאשר את מסגרת התקציב לאותן המכללות הטכנולוגיות שנכנסו לרפורמה בשנה"ל תש"ף. "אתמול, נמסר לנו מהרגולטור- מה״ט - הפועל תחת זרוע העבודה, שצפוי להיות עיכוב משמעותי בהעברת המקדמות לשנת הלימודים הקרבה, וכי החל מחודש ספטמבר 20 לא יקבלו המכללות את התקציב לשם היערכותן התקינה. פורום המכללות הטכנולוגיות פעל והפנה מכתב לראש הממשלה מר בנימין נתניהו ולשרים הרלוונטים, בבקשה שלא לפגוע בהכשרת הסטודנטים ולתת למיכללות לפעול בצורה תקינה לטובת יעדי מדינת ישראל" ממשיכה ד"ר פנחסי אדיב.

ד"ר יוכבד פנחסי אדיב (צילום: אילן בשור)
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב | צילום: אילן בשור

"המשמעות היא עצומה - היעדר תקציב לניהול שוטף, יגרום לפגיעה קשה בתפקוד וביכולת לפתוח את שנת הלימודים במועד, ועלול להעצים את חוסר הוודאות במערכת , תוך פגיעה משמעותית בסטודנטים ובסגלי ההוראה. כל זה קורה בזמן שהמשק הישראלי צמא וזקוק למקצועות הספציפיים הנלמדים במכללות הטכנולוגיות, ובזמן שהאבטלה גואה. המכללות הטכנולוגיות הן שחקן מרכזי ביכולת לשנות את פני החברה בישראל ולמלא בכח אדם איכותי את המקצועות החסרים. זאת לצד הענקת יכולת הכשרה ותעסוקה מובטחת לבוגרי המכללות."