תחת הכותרת "שמירה על האינטרס הציבורי" פיתחו היועצים המשפטיים שיטת עבודה הבולמת את שרי הממשלה באמצעים משפטיים. כדי להצדיק את דפוס הפעולה הזה החלו היועצים לכנות את עצמם "שומרי סף". בכך מבקשים הם לטעון כי יהיה זה אך מוצדק וטבעי להשליטם על  החלטות בנושא מינויים, חקיקה וחלוקת תקציבים. מבחינתם הטיעון מאוד ברור: אם הם לא יקבלו את ההחלטה בעצמם - מי ישמור על הציבור מפני גחמותיהם של הפוליטיקאים?

אלא שהממשק הזה, שנוצר בין הממשלה לעורכי הדין שלה, פוגע אנושות במבנה הדמוקרטי הישראלי. הוא מייתר את פעולת נציגי העם ולמעשה את בחירת הציבור עצמה. לא במקרה הוא אינו קיים בשום מדינה אחרת בעולם. היועצים אומנם מספרים שכך עבדה כאן השיטה מאז ומעולם, אלא שהחומרים ההיסטוריים מגלים כי מדובר במיתוס חדש לחלוטין המתפתח לנגד עינינו. בהרצאתו, יספר עו"ד גיל ברינגר על הבעיות שבמיתוס שומרי הסף, ועל האופן בו איבדו הממשלה והציבור את כוחם.

 

ההרצאה של גיל ברינגר ורון שפירא
צילום: יחצ המרכז האקדמי פרס

לאחר הרצאתו של ברינגר נשמע את דבריו של פרופ' רון שפירא, נשיא המרכז האקדמי פרס, שירחיב בהרצאתו ויענה על השאלה - מי הם שומרי הסף? למעבר להרצאת ההמשך לחצו על התמונה.