בצל המשך הזינוק בתחלואה, מחר (שישי) בשעה 14:00 בצהריים, יורחב ויוחרף הסגר השני שהוטל עלינו בתקופת החגים – ועדין אין לדעת אם הוא יסתיים בתום 3 שבועות או יתארך מעבר לכך. אחרי ששוק העבודה כבר החל להתאושש, הסגר השני יוצר שוב תחושה של אי-ודאות בקרב עובדים ומעסיקים, וצפוי לעורר גל חדש של הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת). פנינו לשני עורכי דין מומחים בדיני עבודה, והם סייעו לנו עם תשובות והסברים על המצב המשפטי של העובד ושל המעסיק כפי שהוא ידוע כעת, נכון לרגע כתיבת שורות אלו.

עו"ד איתמר נצר, מומחה לדיני עבודה ושותף במשרד אריאל שמר ושות':

האם ואיך אפשר להודיע לעובד על יציאה לחל"ת?

ראשית, הוצאה לחל"ת דורשת את הסכמת העובד. המעסיק יכול להבהיר לעובד מראש כי אם לא יסכים להוצאה לחל"ת יתכן שיפוטר. אם העובד לא מסכים ליציאה לחל"ת, המעסיק יכול לקיים שימוע משולב הן בנושא חל"ת והן בנושא פיטורים, ובו הוא צריך לשמוע בנפש חפצה את הטענות של העובד כלפי כל אחד מהצעדים. ניתן לשלב בשימוע גם דיון על אפשרות של עבודה מלאה או חלקית מהבית על מנת להגיע להסכמות עם העובד.

האם השימוע חייב להיות בפגישה פרונטלית?

בלוח הזמנים הצפוף והבלתי אפשרי, בו ההוראה בדבר צמצום משמעותי של מספר העובדים במקום העבודה צפויה להינתן ממש מהיום למחר, ניתן – בלית ברירה – להודיע לעובד כי הוא יוצא לחל"ת וכי אם יודיע על התנגדות, יקוים לו שימוע. אם לא תישמע התנגדות ייצא העובד לחל"ת. אם לוח הזמנים אינו מאפשר שימוע פנים אל פנים, ניתן לקיים הליך שימוע בפגישת זום, או בשיחת טלפון - ואפילו במייל או בוואטס-אפ.

האם אפשר להוציא לחל"ת עובדים מוגנים?

גם במצב של סגר וצמצום מספר העובדים, אין להוציא לחל"ת עובדים/ות המוגנים מפני הרעת תנאים ופיטורים בהתאם לחוק עבודת נשים. עם זאת, ייתכן מצב שלא תהיה ברירה אלא להוציא נשים הרות לחל"ת ולפנות למשרד העבודה בבקשה לקבל היתר רטרואקטיבי.

במקום עבודה שיש בו וועד עובדים, האם התהליך שונה?

במקומות עבודה מאורגנים, חייב המעסיק להיוועץ בארגון העובדים בטרם הוצאה לחל"ת. ייתכן שיש בהסכם הקיבוצי הספציפי החל על המעסיק הגבלות על הוצאת עובדים לחל"ת. יחד עם זאת, אם הלו"ז קצר מאד - ייתכן שלא תהיה למעסיק ברירה אלא להוציא עובדים לחל"ת בטרם יספיק לקיים את חובת ההיוועצות, ואפילו להוציא עובדים לחל"ת בניגוד להוראות ההסכם הקיבוצי, ולהמשיך את הדיאלוג עם ארגון העובדים ו/או וועד העובדים לאחר יישום החל"ת בפועל.

עו"ד איתמר נצר (צילום: יחסי ציבור)
עו"ד איתמר נצר | צילום: יחסי ציבור

מה הזכויות שיש לעובדים בחל"ת? האם הם זכאים לדמי חגים?

בעת חופשה ללא תשלום, מושעים יחסי העבודה והעובד אינו זכאי, עקרונית, לזכויות והטבות כלשהן מן המעסיק, אלא אם המעסיק יגיע להסכמה אחרת עם העובד או עם ארגון העובדים. לדעתנו, עובד שעתי שיצא לחל"ת אינו זכאי לדמי חגים, למרות שעל פי דין העובד (שיש לו וותק של שלושה חודשים לפחות) מקבל שכר בעבור ימי החג גם אם לא עבד בהם.

מה לגבי מתנה לחג לעובד בחל"ת?

לדעתי, עובד שיצא לחל"ת זכאי לקבל מתנת חג כפי שניתנת לעובדים אחרים, אלא אם ישנו נוהג אצל המעסיק שלא לתת מתנות חג לעובדים בחל"ת. בכל מקרה, מומלץ מאוד לשלם לעובדים בחל"ת מתנת חג, ולא רק מסיבות משפטיות, אלא גם להראות רצון טוב ולצמצם את הפגיעה במערכת היחסים שבין הצדדים.

איך מסדירים את תנאי עבודה של עובדים מהבית?

אם הוסכם עם העובד שהוא יעבוד מהבית, אזי תנאי העבודה צריכים להיות ברורים, מוסדרים ומוסכמים. יש להחליט ולסכם את הנושאים הבאים בעבודה מן הבית:

  1. היקף העבודה, שעות העבודה, ובהתאם – השכר להיקף העבודה.
  2. אופן הדיווח של העובד מהבית על שעות עבודתו ( לדוגמה - דיווח במייל כל יום).
  3. תשלום גמול שעות נוספות לעובדים מהבית – או הוראה לעובדים כי עליהם להימנע מעבודת שעות נוספות. עקרונית אנו ממליצים כי עובדים המקבלים גמול שעות נוספות גלובאלי ימשיכו לקבלו, אך ניתן להגיע גם להסכמות אחרות.
  4. תשלום החזר הוצאות והטבות הכרוכות בשהייה במקום העבודה – הוצאות נסיעה, הוצאות כלכלה. עקרונית, אין צורך לשלם רכיבים אלו בעת עבודה מהבית.
  5. בדיקה האם לעובד יש את הציוד המתאים לעבודה מהבית. אי אפשר לחייב את העובד לרכוש ציוד על חשבונו.

 

עו"ד עמית גרוס (צילום: סיגל סבן, יחסי ציבור)
עו"ד עמית גרוס | צילום: סיגל סבן, יחסי ציבור

עו"ד עמית גרוס, שותף מייסד ומנהל מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' מוסיף:

כמה זמן עובד יכול להימצא בחופשה ללא תשלום? 

כל עוד היציאה לחל"ת נעשית בהסכמת שני הצדדים, לא קיימת מגבלת זמן. חשוב לציין בעניין זה, כי ככל שהנסיבות בגינן נתן העובד הסכמתו לחל"ת יסתיימו (ובעניינינו, הסגר הכללי), יש להחזיר את העובד לעבודתו, או לחדש את החל"ת בהסכמה, תחת נסיבות חדשות.

האם גם במגזר הפרטי יכולים להוציא אישור של "עובדים חיוניים"? איך זה עובד?

בתקנות לשעת חירום שהפיצה הממשלה בעת הסגר הנוכחי, הוגדרו מה הם מקומות עבודה חיוניים, בהם מקומות עבודה המשתייכים למגזר הציבורי ולמגזר הפרטי גם יחד. העובדים שמשתייכים למקומות העבודה הללו מוגדרים עובדים חיוניים. כל עובד שמשתייך למקום עבודה המוגדר חיוני יפנה למעסיקו – וזה ינפיק לו אישור בהתאם.

מה קורה אם אני צריך להיות בבידוד בזמן החל"ת?

השאלה היא מתי יצא העובד לבידוד. במידה והעובד נכנס לבידוד לפני שיצא לחל"ת, הוא צריך להשלים את ימי הבידוד ורק אז המעסיק יכול להוציא אותו לחל"ת. אם העובד יצא לחל"ת ורק אז נכנס לבידוד – אז הוא בחל"ת, והוא מקבל את דמי האבטלה כרגיל מהביטוח הלאומי.

האם מעסיק יכול להוציא לחל"ת עובד הנמצא בתקופת בידוד?

נכון לרגע זה, עד ליום 1.10.2020 תקופת בידוד דינה כדין תקופת מחלה, לא ניתן לחייב עובד לצאת לחל"ת בזמן תקופת בידוד, אלא אם הדבר נעשה בהסכמה.

האם מעסיק יכול לדרוש מהעובדים שלו, או מחלקם, לעבוד מהבית?

אין מענה לשאלה זו בחקיקה. עם זאת, אני סבור כי בנסיבות שנוצרו לאור הסגר, מעסיק רשאי לקבוע כי העבודה תיעשה מהבית. אדגיש בעניין זה, כי עבודה מהבית, בדומה לעבודה מבית העסק, כפופה לחוקי העבודה וההסכמים האישיים הקיימים בין מעסיק לעובדיו. במידה ומדובר בעובד הנדרש לשהות בבידוד, תשובתי לשאלה זו תשתנה, שעה שעד ליום 1.10.2020 דינה של תקופת הבידוד כדינה של תקופת מחלה – במצב כזה, בו העובד מצוי בבידוד אך אינו חולה בפועל, ניתן לצפות מהעובד לשיתוף פעולה, אך לא ניתן לכפות עליו לעבוד.

הבוס שלי מכריח אותי להגיע לעבודה למרות הסגר. למי פונים לדווח?

אלא אם מדובר בעובד חיוני, המעסיק אינו רשאי להכריח את מי מעובדיו להפר את הוראות הממשלה ולהגיע למקום העבודה. המעסיק בכל זאת מכריח אתכם להגיע? תאמרו לו שבהתאם להוראות הממשלה אסור לכם להגיע. אם המעסיק מחליט לפטר אתכם בשל כך, אתם יכולים להגיש תביעה לבית הדין לעבודה על פיטורים שלא כדין תוך התנהלות שלא בתום לב. אם מדובר במקום עבודה חיוני, אז מקום העבודה יכול לדרוש מעובדיו להגיע.

האם מעסיק מחויב בתשלום דמי מחלה לעובד שחלה לפני ובסמוך ליציאה לחופשה ללא תשלום?

ככל שימי המחלה קדמו לתקופת החל"ת, על המעסיק להמשיך לשלם את ימי המחלה, ורק בתום ימי המחלה ניתן להוציא את העובד לחל"ת. עם זאת, ככל שהיציאה לחופשה ללא תשלום נעשית בהסכמה, יחסי העבודה מושהים וכפועל יוצא מכך נפסקת גם חובתו של המעסיק לתשלום דמי מחלה. ככל שהיציאה לחופשה ללא תשלום נעשית ללא הסכמת העובד, עומדת לעובד הזכות למצות את ימי המחלה העומדים לו ולקבל בגינם תשלום מלא בהתאם להוראות חוק דמי מחלה.

האם מעסיק מחויב בתשלום דמי מחלה לעובד שחלה לאחר היציאה לחופשה ללא תשלום?

ככל שהיציאה לחופשה ללא תשלום קדמה למחלה, העובד לא יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה, שכן בזמן חופשה ללא תשלום יחסי העבודה בין הצדדים מושהים.

מה דינו של עובד אשר מסרב לשוב לעבודה בסיום התקופה של החופשה ללא תשלום?

אי-חזרתו של עובד לאחר סיום תקופת החופשה ללא תשלום, ללא מתן סיבה מוצדקת (כגון מחלה), עשויה להיחשב כהתפטרות העובד על דרך של זניחת העבודה. מסיבה זו, אנו ממליצים כי הוצאת העובדים לחל"ת תבוצע בכפוף לחתימת העובדים על מסמך, המפרט, בין היתר, את חובתם לשוב לעבודה בתום החל"ת._OBJ

האם מעסיק רשאי לשנות את תנאי העסקתו של העובד לאחר חזרתו מהחופשה ללא תשלום?

מעסיק רשאי להפחית ו/או לצמצם את השכר/היקף המשרה של מי מעובדיו בכפוף לעריכת הליך שימוע כדין, טרם ביצוע השינוי. יש לקחת בחשבון כי ככל שהעובד לא יסכים להפחתה ו/או צמצום השכר/היקף המשרה והמעסיק יחליט בכל זאת לבצע את השינוי, הדבר עשוי להיחשב להרעה מוחשית בתנאי העסקה, והעובד יהא רשאי להתפטר בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים מלאים (בכפוף לשליחת התראה למעסיק).

האם בתקופת החופשה ללא תשלום על מעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי?

בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971, עובד בחופשה ללא תשלום של למעלה מ-30 ימים קלנדריים, ובאותו זמן אינו עובד אצל מעסיק אחר ו/או אינו עובד עצמאי, המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעד תקופה שלא תעלה על שני חודשים קלנדריים רצופים, שבהם היה המבוטח בחופשה כאמור. על פי פרסומים של המוסד לביטוח לאומי, קיים ניסיון לקדם ביטול של דמי הביטוח הלאומי לעובדים המצויים בחופשה ללא תשלום, אך הדבר טרם אושר בפועל. ככל שיהיו עדכונים בעניין זה, נעדכנכם בהקדם.