שיעור האבטלה הרחב ירד ל-12% במחצית הראשונה של חודש מרץ 2021, שהם סביב חצי מיליון איש, לעומת שיעור אבטלה רחב של 15.4% בסוף פברואר השנה - כך פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הירידה בשיעור האבטלה הרחב משקפת את ההתאוששות בפעילות הכלכלית במשק בהמשך להסרת המגבלות, אך בשל הנתונים החלקיים תשלומי החל"ת ימשכו עד חודש יוני, ללא הורדה של 10% בגובה התשלום, בניגוד לפרסומים בחלק מכלי התקשורת.

כלכלנים בשוק צפו את הירידה בשיעור האבטלה על רקע פתיחת המשק, ומעריכים כי הירידה בשיעור האבטלה תתייצב בטווח הקצר ולא תגיע בטווח הקצר ליעד שהציב בנק ישראל (7.5%) שיאפשר תנאים לצמצום מודל החל"ת. גם קשה לראות את ההחלטה להפסיק את החל"ת מתקבלת נוכח המצב הפוליטי, במיוחד אם הולכים לבחירות חמישיות.

מודל החל"ת שהתחיל במטרה לספק תמיכה בעובדים על מנת למנוע פגיעה בהכנסותיהם, מתמרץ את העובדים להישאר בבית בזמן ששוק העבודה סובל ממחסור, בעיקר בענפי המסחר והשירותים. כדי לתמרץ חזרה לעבודה ולהתמודד עם התמריץ השלילי הגלום בדמי האבטלה, הוסף הסדר של "חזרה גמישה מחל"ת", שאיפשר תשלום חלקי של דמי האבטלה על חלק שכר שהופחת ביחס לשכר של העובדים ערב המשבר. 

בדוח השנתי של בנק ישראל שפורסם אתמול ציין הבנק כי ההחלטות שננקטו על מנת לעודד חזרה לעבודה הגיעו מאוחר מדי, ומנגד מזהיר הבנק מהפסקה מוקדמת של הסיוע לעובדים. "אם שיעור האבטלה הרחב יהיה עדיין גבוה ביוני השנה, לא יהיה נכון כלכלית להסיר את מלוא רשת הביטחון בבת אחת, אלא למקד את הסיוע הממשלתי בהחלקת המעבר של המשק ממצב חירום לתקופת התאוששות באמצעות כלים לעידוד תעסוקה והכשרות".

הכתבה פורסמה במקור באתר גלובס