המשק הישראלי והמסחר חוזרים לחיים בימים אלו, אך עם זאת, בימים האחרונים בעלי עסקים רבים נתקלים בבעיה המגיעה דווקא מכיוון העובדים. מתווה החל"ת שקבעה הממשלה, המבטיח לעובדים תשלום נכבד ממשכורתם עד יוני 2021, גורם ללא מעט עובדים לסרב כאשר בעלי העסקים מבקשים מהם לחזור לעבודה. כך, עד שהם כבר יכולים לחזור לעניינים, נקלעים עסקים רבים למצב של מחסור בכוח אדם - שמקשה עליהם לפעול.

האם זה בכלל חוקי שעובד יסרב לחזור לעבודה? האם המעסיק יכול לפטר עובד שמסרב לחזור מחל"ת? בסיוע עו"ד עמית גרוס, שותף מייסד ומנהל מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', יצרנו מדריך שיעזור לכם להבין מה חוקי ומה לא, מה מותר ומה אסור לנוכח המצב הנוכחי.

אני מעסיק, ביקשתי מעובד לחזור לעבוד והוא מסרב לי, בטענה שהוא מעדיף להישאר בחל"ת. האם זה בכלל חוקי? האם מדובר בהפרת חוזה?

עם הסרת ההגבלות על ידי ממשלת ישראל, אשר עמדו בבסיס היציאה לחל"ת, יחסי העבודה למעשה מתחדשים ועל העובדים לשוב לעבודתם. לכן, עובד המסרב לשוב לעבודתו, ללא סיבה המצדיקה זאת, ניתן לראות בו כמי שהתפטר מעבודתו.

על רקע הנסיבות החריגות, ומכיוון שמדובר במקרה שטרם נידון בפסיקה ואינו מעוגן בחקיקה, מומלץ למעסיקים לנקוט במשנה זהירות, ולשלוח לעובד התראה כי אם לא ישוב לעבודתו יראו בו כמי שהתפטר.

האם מעסיק יכול לפטר עובד שמסרב לחזור מחל"ת?

מעסיק בהחלט רשאי לפטר עובד המסרב לחזור מחל"ת, בכפוף לעריכת הליך שימוע כדין, טרם ביצוע הפיטורים. עם זאת, למעסיקים עדיף לא לפטר את העובד/ת במצב כזה, אלא לראות בו "עובד שזנח את עבודתו" (ולמעשה – התפטר). במקרה כזה, למעסיק אין סיבה לנקוט בהליך פיטורים, וכך הוא לא צריך לשלם פיצויים לעובד שלמעשה נטש אותו.

לאחר שעובד/ת סירב/ה לחזור לעבודה בתום החל"ת, הנוהל המומלץ במקרה כזה מבחינת המעסיק הוא לשלוח לעובד התראה בכתב וליידע אותו כי ככל שלא ישוב לעבודתו עד למועד המבוקש, החברה תראה בו כמי שזנח את עבודתו, ותדווח על כך לרשויות הרלוונטיות.

האם עובד יכול להמשיך לקבל דמי אבטלה על אף שהוא מסרב לחזור לעבודה?

ככל שהמעסיק יעדכן את הרשויות הרלוונטיות כי העובד התפטר מעבודתו (על דרך של זניחת העבודה, כאמור), תישלל זכאות העובד לקבלת דמי אבטלה וזאת לכל הפחות ל-90 הימים הראשונים ממועד ההתפטרות.

עובד המסרב לשוב לעבודתו, ללא סיבה המצדיקה זאת, ניתן לראות בו כמי שהתפטר מעבודתו.

אני מעסיק. ביקשתי מעובד לחזור לעבוד, הוא אמר שהוא מעדיף שלא – והציע להתייחס לימים בהם ייעדר מהעבודה כימי חופש או ימי מחלה. האם זה מקובל?

לגבי ימי חופש – זה בהחלט אפשרי; עובד ומעסיקו, רשאים להסכים ביניהם כי החל ממועד השבתו לעבודה, ימי ההיעדרות של העובד ייחשבו כניצול ימי החופשה הצבורים לזכותו. לגבי ימי מחלה - לא. מטרת חוק דמי מחלה הוא למנוע מצב שבו הכנסתו של עובד תיפגע עקב מחלתו, דבר שכמובן לא מתרחש כאן – מכיוון שהעובד אינו חולה. מעבר לכך, יש סכנה שהעובד עוד יזדקק בעתיד לימי המחלה שצבר, וכאשר לא יהיו לו כאלה – הוא יחליט לתקוף את ההסדר שהיה בין הצדדים ולדרוש מהמעסיק את השבת הימים הצבורים שנוכו שלא כדין. לכן, מומלץ להימנע מהסדר מסוג זה.

עובד שאינו התחסן (מבחירה) מסרב לחזור לעבוד כי הוא חושש שהגעה למקום העבודה תסכן אותו בהידבקות. מה הנוהל במקרה כזה? אם העובד/ת משתייכ/ת לקבוצת סיכון – האם יש לכך משמעות?

נכון לעכשיו, אין איסור להגיע למקום העבודה. מכאן, שכל העובדים מחויבים להגיע לעבודה כרגיל והיעדרותם תיעשה רק בהסכמת המעסיק. היעדרות ללא הסכמת המעסיק, עשויה להיחשב כהפרת משמעת המאפשרת את פיטורי העובד ואף התפטרות מהעבודה על דרך של זניחת העבודה - בכפוף להתראה מצד המעסיק מראש - על כל המשמעויות הנלוות לכך.

נוסיף, כי להשתייכות אפשרית של העובד לקבוצת סיכון אין משמעות חוקית בהקשר זה, אלא אם יש אישור רפואי להיעדרות.

מוסדות החינוך עדין לא חזרו לשגרה מלאה, כאשר כיתות ז', ח', ט' וי' עדין לא חזרו ללימודים פיזיים (לומדים מרחוק). הורה שהוא אב או אם לילדים בגילים האלה ומסרב לחזור מחל"ת לעבודה כדי להשגיח ולסייע לילדיו – האם החוק מגן עליו?

נכון למועד זה, לא קיימת חקיקה המגנה על הורים לילדים אשר מסגרת החינוך שלהם לא שבה לפעילות. לכן, עליהם לחזור לעבודה.

המעסיק ביקש ממני לחזור לעבוד, אבל בתפקיד פחות בכיר ממה שמילאתי כאשר יצאתי לחל"ת. האם זה חוקי? מה עלי לעשות?

זה חוקי. מעסיק רשאי לשנות את תפקידו של מי מעובדיו – אם זה נעשה בהסכמת העובד. יש לקחת בחשבון, כי אם העובד לא יסכים לשינוי תפקידו והמעסיק יחליט בכל זאת לבצע את השינוי בכפוף לעריכת שימוע, הדבר עשוי להיחשב כ"הרעת תנאים", והעובד יוכל להתפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים.

עו"ד עמית גרוס (צילום: סיגל סבן, יחסי ציבור)
עו"ד עמית גרוס | צילום: סיגל סבן, יחסי ציבור
המעסיק ביקש ממני לחזור לעבודה, אבל לנוכח המצב – ביקש שאחזור במשכורת מקוצצת, עד שהעסק "יתאושש". האם זה חוקי?

זה בהחלט ייתכן, וזו סיטואציה שמתרחשת לא מעט בימים אלה, לנוכח השלכות משבר הקורונה שפוגעות קשה בעסקים. עם זאת, למרות שמדובר בבקשה לגיטימית, הפחתת השכר צריכה להיסגר בהסכמה הדדית בין העובד למקום העבודה, או לחילופין – באמצעות עריכת שימוע. 

המעסיק ביקש ממני לחזור לעבודה אחרי חל"ת, ואני מסרב. לאילו זכויות אני זכאי אם אני בוחר להתפטר?

עובד שמתפטר מעבודתו, זכאי לעריכת גמר חשבון ממעסיקו, הכולל פדיון ימי חופשה צבורים, תשלום הפרשי דמי הבראה ושחרור הכספים הצבורים בקרן הפנסיה.