מה לא נשתנה הפסח הזה? החגיגה בצל משבר הקורונה מביאה איתה אינספור שינויים והחג השנה לא יראה בשום צורה כמו מה שאנחנו מכירים. ועדיין בצל המשבר, מעלה איתו החג כמה קושיות חשובות הנוגעות לזכויות העובדים החל מיציאה לחופשה מרוכזת, וכלה בהרמות כוסית וחלוקת מתנות. עו''ד ירון קרמר, שותף בנ. פינברג ושות' עונה על כל השאלות ומסביר איך החג הולך להיראות השנה.

מדי פסח מתלבטים מעסיקים האם להכריז על חופשה מרוכזת או שמא להמשיך בפעילות – מה המצב השנה? 

"מרבית המעסיקים במשק נוהגים להוציא את עובדיהם לחופשה מרוכזת בחול המועד פסח. בחלק גדול ממקומות העבודה אף נוהגים מעסיקים להשתתף בחלק מימי החופשה. השנה אכן המציאות מורכבת יותר. מעסיקים רבים נאלצו לצמצם את היקף העבודה במהלך השבועות האחרונים לאור הנחיות הממשלה על רקע משבר הקורונה, ובשל ההשפעה על פעילותם העסקית. עובדים רבים הוצאו לחופשות בתשלום (על חשבון מכסת החופשה השנתית או בהשתתפות חלקית של המעסיק) או אף שלא בתשלום לתקופות ממשוכות, אשר תמשכנה אף לאחר חג הפסח. לאור זאת, בהחלט ייתכן כי אף עובדים אשר נותרו בעבודתם יוצאו לחופשה במהלך חול המועד, בין היתר, במטרה לחסוך בעלויות הפעלתם של מקומות עבודה במהלך ימים אלה. במקרה כזה וככל שמדובר בחופשה ארוכה מ-7 ימים נדרש המעסיק להודיע לעובדים על הוצאתם לחופשה לפחות 14 ימים קלנדריים מראש. מובן שעדיף להודיע זמן רב יותר מראש על חופשה מרוכזת כך שהעובדים יוכלו להיערך מבעוד מועד ולנצל את חופשתם באופן המיטבי."

אם כן, מעסיק יכול היה להוציא לחל"ת או כעת, לחופשה מרוכזת – מה עדיף?

"הוצאתם של עובדים לחופשה ללא תשלום הינה כורח המציאות העסקית הקשה אליהם נקלעו מעסיקים. המדובר בתקופה שתימשך לפחות עד סוף חודש אפריל ובמקומות רבים אף שבועות ארוכים לאחר מכן. על כן חופשה מרוכזת של שבוע במהלך חג הפסח, אינה יכולה להוות תחליף או פתרון לבעיות עימם נדרשות חברות רבות להתמודד. חשוב לזכור כי תקופת חופשה מחייבת את המעסיק בתשלום מלוא זכויותיו של העובד, להבדיל מחופשה ללא תשלום. בהקשר זה יש לציין כי אף במקרה של הוצאה לחופשה מרוכזת מתעוררת לעתים בעיה לגבי עובדים אשר אין להם זכאות צבורה לכל ימי החופשה. במצב רגיל לא ניתן לכפות על עובד לצאת לחופשה במצב בו אין לו יתרת ימי חופשה ויש להגיע עימו להסכמה. עתה, נוכח המצב ולאור העובדה כי החלופה של חל"ת אינה מזהירה במיוחד, יש להניח כי עובדים יעדיפו לצאת לחופשה, ולהחזיר את ימי החופשה החסרים מהצבירה העתידית."

יין יכול לעזור לכם
במקום הרמת כוסית חגיגית, התכוננו לשיחת זום | צילום: shutterstock | Syda Productions

האם עובד יוכל להקשות ולסרב לצאת לחופשה?

"אני חושב שדווקא השנה מעסיקים יתקלו בפחות בעיות עם עובדים אשר יסרבו לצאת לחופשה להיכנס ל'יתרה שלילית' של ימי חופשה או אף חל"ת של מספר ימים. נדמה לי שמרבית העובדים דווקא מבינים את המציאות שנכפתה על מעסיקיהם וכי בנסיבות אלה אין מנוס מלשתף פעולה" אומר עו"ד קרמר. "כמובן שעובד יכול לסרב לצאת לחופשה ולטעון כי הוא לא מעוניין להיכנס ל'יתרה שלילית', אולם במקרה כזה ספק גדול אם מעסיקו יאפשר לו גמישות בניצול חופשה, כאשר הדבר יידרש לו בעתיד."

הקשר זה עו"ד קרמר מציע עצה פרקטית, "התקופה הזו אינה פשוטה למעסיקים ולעובדים כאחד. אנו נכנסים לחג הפסח בחוסר וודאות גדול לגבי העתיד הכלכלי שלנו. חשוב כי מעסיקים יעשו כל מאמץ לנהוג בהגינות ולגלות הבנה מקסימאלית לצורכי העובדים. כך, חשוב כי לא ינצלו את המצב על מנת להתייעל, או לצמצם עלויות מעבר לנדרש. עובדים מצידם  - חשוב שיבינו את חשיבות השמירה על איתנות מקום העבודה ויכולתו להתמודד עם הפגיעה הקשה בהכנסותיו. יש לקבל בהבנה החלטות כמו הוצאה לחופשה, לחל"ת או אף צמצום חלקיות משרה והפחתת שכר. מדובר בשעת חירום כלכלית המחייבת את כולנו לגלות הבנה ורגישות."

האם ימי "חול המועד" נחשבים לימי חופשה מלאים?

 "לפי החוק ימי חול המועד הם ימי עבודה לכל דבר וענין ואין חובה להוציא עובדים לחופשה בימים אלה, על כן חופשה בחול המועד כמוה כחופשה ביום רגיל.

יחד עם זאת, ישנם ענפים כלכליים רבים במשק בהם קיים הסכם קיבוצי כללי או מקומות עבודה בהם קיימים הסכמים קיבוציים מיוחדים, או אף מקומות עבודה בהם קיים נוהג, לפיהם אורכו של יום העבודה בחול המועד יהיה קצר מיום עבודה רגיל ללא פגיעה בשכרו של העובד. במקומות עבודה אלה כאשר המעסיק מוציא את העובדים לחופשה מרוכזת יחויב העובד בגין כל יום חופשה בחלק יום חופשה ולא ביום חופשה מלא."

האם עובד, שנדרש לעבוד, יכול להתעקש לצאת לחופשה ב"חול המועד" בפסח?

"על פי הדין בישראל המעסיק הוא הגורם האחראי על מתן החופשה ועל מועדי החופשות של עובדיו. בפועל נעשה הדבר תוך התחשבות בצורכי העובד ובבקשותיו לחופשה, ואולם מעסיק רשאי שלא לאשר יציאתו של עובד לחופשה. כמובן שגם בעניין זה על מעסיק לנהוג בתום לב ובסבירות, והחלטה שלא לאשר חופשה צריך שתתקבל משיקולים ענייניים הנוגעים לצורכי העבודה" מסביר עו"ד קרמר.

"אמנם, חוק חופשה שנתית מעניק לעובד זכות לצאת לשני ימי חופשה לפי בחירתו ובלבד שהודיע למעסיק 30 יום מראש. אחד מימים אלה הוא בחירה מתוך מספר מועדים (ימי צום או ערבי חג) המנויים בתוספת לחוק. יחד עם זאת, גם על פי הוראה זו אין באפשרות העובד לכפות על מעסיקו יציאה לחופשה בחול המועד.

ככלל המלצתי היא לא 'להתעקש' ולא 'לכפות'. הוצאת עובדים לחופשה אמורה להיעשות, ככל הניתן, בתאום ובהסכמה בין המעסיק לבין עובדיו ולא כצעד כפוי. אכן, חופשה מרוכזת בחגים הינה פעמים רבות צעד המוכתב על ידי מעסיק, והוא נובע בעיקרו משיקולים עסקיים. יחד עם זאת, יתר ימי החופשה, נהוג כי ינוצלו בתאום ובאופן שיאפשר לעובדים לנצל את חופשתם השנתית באופן מיטבי."

האם המעביד חייב להכשיר לפסח את המטבח וחדר האוכל?

"מלבד הוראה חוקית האוסרת על מכירת חמץ אין חובה חוקית, גם לא על מעסיק להכשיר לפסח את המטבח ואת חדר האוכל.

יחד עם זאת, נוכח העובדה כי מרבית העובדים במקומות העבודה בארץ הינם יהודים וכי רבים מהם שומרים כל כשרות לפסח, נוהגים מעסיקים המפעילים חדר אוכל להכשירו לפסח, ולספק ארוחות כשרות לפסח. חרף היעדרה של הוראה חוקית, אני סבור כי דרישתו של מעסיק מעובדיו שלא להכניס מזון שאינו כשר לפסח לחדר האוכל, אשר הוכשר לפסח, היא דרישה סבירה ולא תהווה בסיס לטענה על אפליה.  כמובן, שעובדים אשר מעוניינים לאכול מזון שאינו כשר לפסח יש לאפשר זאת במקומות אשר המעסיק ייקבע לשם כך."

האם יכול עובד לכפות על המעביד להוציאו לחופשה ב"חול המועד" בטענה שהמטבח לא הוכשר?

"כאמור, עובד אינו יכול לכפות על מעסיקו להוציאו לחופשה, אף לא מטעם זה. יחד עם זאת, על מעסיק המספק ארוחות לעובדיו למצוא מענה הולם לעובדים אשר שומרים על כשרות לפסח, לרבות מזון כשר לפסח ומקום שיאפשר הסעדה, תוך ששמירה על כשרות לפסח" אומר עו"ד קרמר. "נדמה לי כי הפתרון לסוגיות אלה נמצא בהיגיון הבריא, מתוך כוונה לאפשר לכלל העובדים להמשיך בעבודתם הסדירה במהלך החג מבלי לפגוע באמונתם ובקיום מצוות החג. נציין, כי כמובן סירוב לבקשת עובד לצאת לחופשה מטעמים הנוגעים, בין היתר, לשמירה על מצוות החג, באופן שרירותי וללא סיבה עניינית, יהווה התנהגות בחוסר תום לב."

עו
עו"ד ירון קרמר | צילום: אופיר אייב

כיצד נכון לו למעסיק לקיים הרמת כוסית לחג, עת חלק מעובדיו ממלאים מטלותיהם מרחוק וחלקם בחל"ת?

"נדמה לי כי השנה נוכח תקנות שעת חירום ובשל המצב לא ניתן יהיה לקיים הרמות כוסית במקום העבודה במתכונת הנהוגה. נדמה, כי אפליקציית הזום ואפליקציות נוספות לקיום שיחות ועידה יהוו חלופה מעניינת לעת הזו."

האם חלה חובה על המעסיק להעניק מתנת חג?

"מתנה לחג אינה זכות המועגנת בחוק ומקורה בהסכמים החלים על העובדים במקום העבודה או בנוהג. ככל שקיים נוהג כאמור או הוראה הסכמית מחייבת אזי על המעסיק לקיימה," מסביר עו"ד קרמר, ומוסיף כי "אני חושב שמרבית מקומות העבודה חרף החל"ת, החופשות והקיצוצים יעניקו לעובדיהם מתנות לחג, גם אם בחלק מהמקומות מתנה צנועה יותר. יש לזכור כי במקומות בהם מתקיימים יחסים קיבוציים מתנות לחגים מעוגנות בהסכמות בין הצדדים ובנוהגים ולא ניתן להימנע מהענקת מתנה שלא בהסכמה בין הצדדים."