הגל האחרון של התלונות על הטרדות מיניות מצד גברים בעלי סמכות, החל בארה"ב לאחר תלונות שהועלו נגד המפיק ההוליוודי הארווי וינשטיין ובעקבותיו גם תלונה נגד השחקן קווין ספייסי ובכירים נוספים. סערת התלונות על בכירי הוליווד הוליד קמפיין ME TOO#, שבו הוסיפו עשרות מתלוננות תלונות על אותם אישים וגם על בכירים נוספים. גם בישראל תפס הקמפיין תאוצה ובימים האחרונים מתווספות תלונות של עוד ועוד נשים נגד בכירים בחברות הגדולות במשק. נשיא "קשת" אלכס גלעדי הודיע הבוקר כי הוא עוזב את תפקידו בעקבות טענות שהופנו נגדו על סיפורי הטרדה מינית ואונס לכאורה. מאוחר יותר פורסם גם כי בכירה בבנק הפועלים התלוננה נגד בכיר לשעבר בבנק בטענה שהטריד אותה מינית לכאורה.

על פי נתוני איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, המייצג 9 גופים המטפלים בנפגעי ובנפגעות תקיפה מינית, כ-40 אלף תלונות מגיעות מדי שנה לארגונים אלה ומתוכן כ-25% עוסקות בהטרדות מיניות במקום העבודה. רק כ-2%-3% מכלל הפניות לארגונים אלה - הן של גברים.

עו"ד מוריה שקד, מומחית לדיני עבודה, מבקשת להדגיש, כי הטרדה מינית אינה חייבת לבוא לידי ביטוי במגע, אלא גם במעשים בהתנהגות ובעל פה.

מה אומר החוק למניעת הטרדה מינית

"בשנת 1998 נחקק חוק למניעת הטרדה מינית, המהווה פריצת דרך של ממש בדרך לשוויון מגדרי", אומרת עו"ד שקד, "תכליתו של החוק הינה להגן על כבודו של אדם, חירותו ופרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים".

החוק למניעת הטרדה מינית, מגדיר בין היתר, הטרדה מינית כאחת (או יותר) מהאפשרויות הבאות:

1. סחיטה באיומים (כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין) כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.

2. מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין).

3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות.

4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות.

5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

זו עבירה פלילית המזכה בפיצוי כספי

החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית, שדינה מאסר ועוולה אזרחית המזכה בפיצוי כספי - עד 120,000 ₪, ללא הוכחת נזק.

לדברי עו"ד שקד, נוכח היקף תופעת ההטרדה המינית במקומות העבודה ההולכת וגוברת, וחומרת הפגיעה הנגרמת בעטיה, הטיל המחוקק על מעבידים, בסעיף 7 לחוק למניעת הטרדה מינית, חובה לנקוט אמצעים שתכליתם למנוע מקרים של הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה, ולטפל ביעילות בתלונות בגין הטרדה מינית במקום העבודה.

"כך למשל, מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב, בין היתר, לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה, ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן. על המעסיק לדאוג לפרסום התקנון בין עובדיו".

רוב התלונות על הטרדה מינית לא מגיעות לכדי תביעות בבתי המשפט, אך לדברי עו"ד שקד, לבתי הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בהטרדה מינית שעשה מעסיק, או ממונה מטעמו, לעובדו או שעשה עובד לעובד אחר, במסגרת יחסי עבודה.

קודם כל פנו למעסיק או לממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה

עו"ד גלעד סער, מומחה לדיני עבודה מוסיף: "במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה, רצוי קודם כול לפנות למעסיק, או מי מטעמו שממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה. על המעסיק מוטלת החובה לפעול בצורה אקטיבית לבירור הנושא ולענישה בהתאם. בשלב ראשון עליו לברר את התלונה ולהפריד פיזית במקום העבודה בין המוטרדת לחשוד בהטרדה".

לדברי עו"ד סער, בעקבות הבירור שהמעסיק מבצע, הוא ישקול אם לפנות למשטרה, לפנות לבית הדין לעבודה או להפעיל דין משמעתי במקום העבודה. עליו לדווח בכתב למתלונן על הפעולות שביצע ומה השיקולים שהפעיל בבחירתן.

המוטרדת (שהרי לצערנו הרוב המוחלט במקרים אלה הן נשים) יכולה לפנות בעצמה למשטרה או לבית הדין לעבודה במקביל לפנייה למעסיק או אם הפעולות שנקט המעסיק אינן מספקות לדעתה. "ההמלצה היא להעביר את האחריות למעסיק", מדגיש עו"ד סער, "הסיכוי שהמעסיק יפעל לטובת המטריד הוא קטן מאוד, גם בשל מצפונו המוסרי וגם מכיוון שאם המקרה יגיע למשטרה או לבית המשפט ופעולותיו ייחשפו כלא מספקות ומקלות על המטריד, הוא צפוי לסנקציות".

ואם המטריד הוא המעסיק עצמו?

"במקרה כזה מטבע הדברים המוטרדת לא יכולה לפנות למעסיק, ועליה לפנות למשטרה או לבית הדין לעבודה, בהתאם לשיקול דעתה". מסביר עו"ד סער.

 אם הוטרדתי מינית בעבודה - כיצד עלי לפעול?

 1. תיעוד: על אף הקושי, השתדלו לתעד את פרטי המקרה בסמוך לאירוע, כדי שתוכלו להיות בקיאים בפרטים.

2 פנו לאחראי על הטרדות מיניות בעבודה: נשים רבות מעידות שהצליחו לדווח על המעשה שחוו רק זמן רב לאחר המקרה, זה מובן וטבעי. כאשר אתן בשלות לכך, זכרו כי מי שמונה להיות האחראי על הטרדות מיניות בעבודה הוא אדם אשר הוכשר לכך ואמור להיות קשוב ורגיש למצבכן. פנו אליו ודווחו על המקרה.

3. הגישו תלונה: ניתן להגיש את התלונה בכתב או בעל פה, התלונה תוגש על ידי המתלונן בעצמו או על ידי אדם אחר מטעמו.

4. ייעוץ משפטי חיצוני: אם אתן מרגישות (או אתם) כי לא מוצה הדין עם המטריד, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי ומשפטי חיצוני, וכן, לשקול נקיטת הליכים משפטיים.

כדאי לציין, כי לרשות מי שחוו הטרדה מינית עומדים ארגונים ועמותות שונות, שמסייעים בהתמודדות גם מעשית (איך להתלונן ובפני מי) וגם נפשית, באמצעות מתן סיוע פסיכולוגי.

ניתן למצוא את כתובות הארגונים האלה באתר איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.