פסק דין דרמטי בנוגע לזכות של מעסיקים למנוע מעובדים לא מחוסנים להגיע לעבודה. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק היום (ראשון) כי מעסיק רשאי למנוע את התייצבותו לעבודה של עובד הוראה שלא התחסן נגד קורונה ומסרב להציג בדיקת קורונה שלילית. הפסיקה התקבלה בהתאם לעמדת משרד הבריאות והיועץ המשפטי לממשלה.

ההחלטה התקבלה במסגרת פס"ד שדחה בקשה של סייעת בבית הספר "נוף צורים", במועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל, נגד החלטת המועצה לדרוש מעובדי ההוראה במועצה להתחסן או לעבור בדיקות קורונה כתנאי להגעתם לעבודה.

בית הדין לעבודה פסק כי מבחינת עילת תביעה לא ניתן לקבוע בשלב זה כי זכותה של הסייעת, סיגל אבישי, לכבוד ולפרטיות גוברת על זכותם לחיים של התלמידים, ההורים וכלל הצוות הבית ספרי וכן על זכותה וחובתה של המועצה להגן על אלו.

"אף כי אין בפנינו הסדרה מפורשת בחקיקה או הסכמה קיבוצית בדבר הגבלת כניסת של עובד למקום עבודה ללא בדיקת קורונה שלילית בהעדר התחסנות, אין מקום לקביעה כבר בשלב זה של ההליך כי סיכוי התביעה של המבקשת גבוהים, כאשר בוחנים את עילת התביעה בה אוחזת המבקשת", נכתב בפסה"ד.

"מדובר בתקדים מבורך שישליך על כל המשק"

שופטת ביה"ד לעבודה מירב קליימן ציינה כי "שיקולי מאזן נוחות הנשקלים בעת בחינת בקשה לסעד זמני (של הסייעת לאפשר לה להגיע לעבודה. ח',מ'), בשלב זה נוטה באופן ברור בשלב זה לכיוונה של המשיבה ושל האינטרס הציבורי, בשים לב למידע הקיים כיום בקשר עם יעילות החיסון במניעת הדבקה ולאחר שקילת הנזק הברור והמיידי שעלול להיגרם לתלמידים - ילדים בעלי צרכים מיוחדים שאין ביכולתם אף לשמור על הגבלות הריחוק החברתי - ולצדדים שלישיים רבים ובכלל הורים ואנשי צוות בית הספר, לו חלילה יידבקו".

עוד נאמר בפסה"ד כי כאשר מנגד הפגיעה בסייעת הכרוכה בביצוע בדיקת קורונה, אומנם לא נעימה, אך היא פגיעה על הצד הנמוך וכך גם הפגיעה בפרטיות שתיגרם לה בעדכון בדבר מצבה הרפואי.

ביה"ד פנה לגורמים האמונים על תיקוני החקיקה הנדרשים להסדרת העניין שנבחן במסגרת ההחלטה - אפשרות הגבלת כניסה של עובדים לא מחוסנים למקומות עבודה ללא הצגת בדיקת קורונה שלילית - "וזאת לצורך בהירות ואחידות, שכה נדרשות בימינו אלו".

עו"ד נעמה שבתאי בכר, מומחית בייצוג מעסיקים בדיני עבודה, שמייצגת את מועצה אזורית כוכב-יאיר צור-יגאל: "מדובר בתקדים מבורך שישליך על כל המשק. בית הדין לעבודה עשה את האיזון הנכון בית הזכויות של העובדים לבין טובת הציבור בכללותו. כל עובד רשאי להחליט על גופו וזכותו להתחסן או לא. אבל כל עובד גם חייב לשאת באחריות להחלטתו. כמובן שאין להטיל את האחריות על המעסיקים, שכל מטרתם היא להגן על עובדיהם ועל הקהל הרחב הבא בשערי מקום העבודה".

באפליקציית איזי ריכזו את כל המקומות בהם תוכלו להתחסן נגד קורונה:

כתבה זו פורסמה במקור בגלובס