אם אתם עובדים במפעל חיוני, או במקום עבודה שבו דיללו את כמות העובדים, ואתם עדיין נדרשים להגיע לעבודה מידי בוקר, חשוב שתדעו כיצד להתמגן ולהתגוננן מפני הדבקות אפשרית בנגיף הקורונה. איך ומה צריך לנקות ולחטא וכיצד עליכם לפעול? השאלות הבאות רוכזו בידי מומחי הבטיחות של המוסד לבטיחות ולגיהות, על בסיס המדריך לאמצעי מיגון נשימתי בפני נגיפים במשרד הביטחון, במטרה להדריך ולרענן את הידע בקרב העובדים והמנהלים לשיטות, דרכי פעולה לטיהור ומזעור הידבקות בנגיף במקום העבודה:

 המוסד לבטיחות ולגיהות פועל על מנת לקדם תרבות של בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית, בכל ענפי המשק השונים. בימים האחרונים שותף המוס"ל למאמץ של החברה הישראלית לעצור את התפשטות נגיף הקורונה ופועל במתכונת חירום. מידע נוסף על פעילות המוס"ל בימים אלו ניתן למצוא באתר המוס"ל.