אין תמונה
פעם היו פה נביאים. משה רבנו

בעבר הנבואה היתה כלי מרכזי בהעברת מסרים והוראות מהקב"ה לעם ישראל, ואפילו לגויים. לא היה מדובר באלמנט סתמי - כך עם ישראל ידע מה אלוהיו שואל מעמו וכיצד עליו לנהוג. "תנו רבנן, משמתו הנביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה הנבואה מישראל", נאמר בגמרא (סנהדרין י"א), ומדובר בתקופה של לפני כ-2,350 שנים. כלומר, מאז לא היה לעם ישראל קשר ישיר (יחסית) כמו נבואה אל הקב"ה. למה זה קרה?

"נביאים היו מראשית ההיסטוריה היהודית", מסביר הרב אלי עמר. "אברהם היה נביא, נח דיבר עם הקב"ה בנבואה, לאחר מכן היו משה, אהרון וכו'. ספר התנ"ך נכתב כולו בנבואה. אבל בערך בשנת 350 לפנה"ס, בתחילת ימי בית המקדש השני, פסקה הנבואה".

למה הנבואה פסקה?
"הבריאה כולה בנויה על מערכת של איזונים, שבה אלוקים נותן לאדם בחירה חופשית. כשיש פיתויים מצד אחד, הוא צריך לתת אלטרנטיבה של קדושה מהצד השני. אחרת, אם אין התמודדות ובחירה שווה, המאבק והבחירה לא יהיו הוגנים.
"באותה תקופה היה לבני האדם יצר חזק מאוד של עבודה זרה, והם נכשלו. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין שבשלב מסוים באו חכמים ואמרו לקב"ה 'אמנם נתת לנו יצר הרע כדי שנתגבר עליו, אבל זה יותר מפיל מאשר גורם לרובנו להתמודד בהצלחה'. הקב"ה קיבל את תפילתם וביטל את היצר הרע של העבודה הזרה. היום כשרואים אנשים שמשתחווים לפרה זה נראה מאוד פרימיטיבי ומטופש, אבל צריכים להבין שזו היתה מערכת יצרית שבוטלה בעבור עם ישראל. אמר הקב"ה, שאם הוא ביטל את המערכת של העבודה הזרה - הוא צריך לבטל את מערכת הנבואה המקבילה לה מצד הקדושה, על מנת להשאיר את הבחירה החופשית. שהרי ידוע ש'זה לעומת זה עשה אלוקים'".

יש עוד סיכוי

עד מתי מערכת הנבואה תישאר במצב הנוכחי?
"עד אחרית הימים. לאחר ביאת המשיח, כשכבר לא תהיה בחירה בין טוב לרע, אומר ה' 'ואשפוך רוחי על כל בשר', כלומר אתן נבואה לכל בשר. אבל בימים שבהם לא יהיה צורך בנבואה כי זה כבר יהיה עידן השכר, הוא יוכל לתת ערוץ תקשורת פתוח מאחר ולא יהיה צורך בבחירה".

מה לגבי רבנים, מיסטיקנים ואפילו גויים, שטוענים שיש להם קשר מסוים עם הקב"ה?
"קשר עם האלוקים יכול להיות גם על ידי תפילה. אבל נבואה, שהיא העברת נתונים רחבה בהירה יותר במין פס רחב - לא קיימת. כיום אין תשתית רוחנית לערוץ פתוח לנבואה. בצד של הקדושה - ובמקביל גם בצד של הטומאה - יש דבר שנקרא רוח הקודש, שהיא משהו הרבה יותר חזק מאינטואיציה. לאדם יש לעתים אינטואיציה להגיד כן ולא, אבל רוח הקודש מגיעה ממקום רוחני ולא מאולתרת באופן עצמאי. לאנשים בודדים יש רוח הקודש כיום, והדבר מצריך מסלול רוחני מפרך שכולל הרבה מאוד לימוד תורה ופיתוח רוחני של הנשמה בצורה גבוהה. כתוב שהקב"ה נותן סיעתא דשמיא לצדיקים, כך שהם יגידו לך דברים שלאחר מכן יתברר שהם יתרחשו. רוח הקודש היא ערוץ שלא נסגר.

"ולא רק זאת - הגמרא גם אומרת שמיום שפסקה הנבואה, הנבואה ניתנה לשוטים ולקטנים. כלומר, אצל ילד קטן שאין לו יכולת רוחנית מתאימה, אפשר למצוא לפעמים נבואה. גם אדם בעל שיגעון מסוים יוכל לדעת דברים נסתרים. אבל כאמור, אין לנו יכולת לדעת מי דובר אמת, מי שפוי ומי שרלטן, ולכן עדיף לדבוק בכלל הידוע 'תמים תהיה עם ה' אלוהיך'".

>> לתשובת השבוע שעבר: האם ניתן לקצר את ימי הנידה?
>> לכל תשובות השבוע הקודמות