רוח
רוח

האם חטאינו נמחקים ביום החתונה?

יש מספר מועדים בחיים בהם נמחלים לנו החטאים – גיל 13, גיל 20 ואפילו יום החתונה. איך בדיוק נוכל לכפר על החטאים בכל אחת מנקודות היציאה האלה? ומה קורה למי שנפטר לפני שכיפר?

דודו כהן | mako | פורסם 27/07/11 11:53