רוח
רוח

האם מותר לחלל שבת בזמן מלחמה?

יש היתר להדליק טלוויזיה? ואם בית הכנסת רחוק ויש חשש לנפילת טילים בדרך? ואם שומעים אזעקה באמצע תפילה מה עושים? זמן מלחמה מזמן עבורנו דילמות הלכתיות. כך הרבנים פותרים אותן

שמעון כהן | mako | פורסם 17/07/14 18:04