רוח
רוח

"כשם שהוא רחמן על האדם, כך מרחם על הבהמה"

ניתן להתווכח על השאלה אם היהדות מכירה במושג זכויות בעלי-חיים, אך לא ניתן להתווכח על כך שלפי היהדות, לבני האדם יש חובות כלפי בעלי-החיים. האם אפשר לומר שמוצרים המופקים תוך גרימת סבל קיצוני לבעלי-חיים הם מוצרים כשרים?

ד"ר יעל שמש | mako | פורסם 09/12/11 08:00