תשובת השבוע: למה מתפללים לאלוהים, ולמה הוא צריך את התפילות שלנו בכלל?

דעה: שר המשפטים מנסה להקל על הגיור אבל יוצר פה פס ייצור של "יהודים"

עצה מהרבי: ברכו את הילדים שלכם