1. לשבת הקרובה יש שם – "שבת הגדול". כך קוראים לשבת שלפני פסח.
  2. ליל הסדר יחול בדיוק בעוד שבוע, בשבת, כך שהחל מהשבת – יש לנו בדיוק שבוע להתכונן ולהמתין.

  3. ב"שבת הגדול" נהוג שרב בית הכנסת נושא דרשה, נאום שאליו רבים מגיעים, ומכין את הציבור לקראת החג שלפנינו.

  4.  

    יש מנהג לקרוא כבר בשבת הזו חלקים מההגדה של פסח, כדי להיזכר כדי לעורר ציפייה.

  5. פרשת השבוע היא פרשת "מצורע", והיא עוסקת בצרעת שהייתה מופיע על העור של מי שדיבר לשון הרע. נהוג לעסוק בשבת הזו בתרבות הדיבור שלנו ובשמירה על לשון מכובדת ונעימה.

   >> כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות