מחיצה
יוצרת געגוע בין בני הזוג (אילוסטרציה) | צילום: jupiter images
מה זה טהרת המשפחה בכלל?

מצוות טהרת המשפחה היא מצווה הנוהגת בין בני זוג נשואים. היא מחייבת אותם לשמור על ריחוק פיזי בזמן שהאישה נידה, וכן דיני הרחקות נוספים, על פי הלכות מיוחדות שנקבעו בעניין. מדובר באיסור חמור שמקורו מהתורה והעונש עליו הוא כרת. כדי להיטהר, טובלת האישה במקווה טהרה, שהינו מאגר של מים שאינם שאובים, אלא מי גשמים טהורים שנאגרים במיוחד.

לעמוד הפייסבוק mako רוח עשיתם לייק?

מקווה חשוב מבית כנסת

הרב צבי פסח פרנק, פוסק חשוב שהיה גם רבה של ירושלים ונפטר לפני כחמישים שנה, פסק להלכה כי בנייה של מקווה קודמת לבנייה של בית כנסת, וחשובה ממנה עשרת מונים. וזאת למה? כי אישה שאינה טובלת עוברת היא ובעלה על איסור כרת, ואילו אדם שלא יהיה בית כנסת בעירו, לכל הפחות יתפלל ביחידות, וזו כשלעצמה אינה עבירה.

עוד כתבות בערוץ הרוח:

מקלחת זה כמו מקווה?

שאלתם את עצמכם פעם למה ההלכה עושה ביג דיל גדול כל כך דווקא ממקווה, ואישה אינה יכולה להסתפק במקלחת, ספא או ג'קוזי למשל, שייחשבו לה כטבילה? בשולחן ערוך (יורה דעה סימן ר"א) תמצאו תשובה ברורה: "אין האישה עולה מטומאתה ברחיצה במרחץ, ואפילו רחצה בכל מימות שבעולם, עדיין היא בטומאתה, ובני הזוג חייבים כרת, עד שתטבול כל גופה בבת אחת במי מקווה או מעיין". במילים אחרות, מקלחת, בניגוד לטבילה במקווה, מנקה את הגוף. טבילה במקווה מטהרת את הנפש. ההבדל הוא תהומי.

סגולות טהרת המשפחה

על פי האמונה היהודית, לטהרת המשפחה יש סגולה לעניינים שונים. ראשית, זמן הטבילה הוא זמן מאוד גבוה מבחינה רוחנית שנחשב כשעת רצון גדולה ומתמשכת. גם לאחר הטבילה, במשך 24 שעות, מקבלת אישה שטובלת כוח רוחני מיוחד של תפילה ויכולת לברך אחרים. בכלל, זמן הטבילה ביהדות נחשב כזמן של לידה מחדש, ולראיה, אדם שרוצה להתגייר צריך לטבול במקווה, ואז נחשב כאדם שנולד מחדש. או כמו שכתוב בתלמוד (מסכת יבמות, דף כ"ב): "גר שנתגייר כקטן שנולד".

שנית, מקווה היא סגולה לשלום בית. וזאת למה? משום שהיא מחייבת תקופה של ריחוק פיזי בין הגבר לאשתו, אשר יוצר ביניהם געגוע. אפילו חז"ל כתבו כי לאחר שמירת טהרת המשפחה והטבילה במקווה, האישה חביבה על בעלה "כבשעת כניסתה לחופה", וגם מחייבת את בני הזוג בתקופה זו לנהל דיאלוג שאין בו שום מגע. מציאות זו מחייבת את בני הזוג להעמיק את הקשר הנפשי שלהם, ליצור שיחה ולהקשיב אחד לשני. אם עד עכשיו הייתם רגילים להתפייס בחיבוק, פתאום אתם עומדים בפני מציאות, שבתקופות מסוימות בחודש מחייבת אתכם לדבר, להיות קשובים יותר זה לזו, ולעבוד על התקשורת המילולית שלכם בצורה טובה יותר.

חיידקים? לא במקווה

בכל הנוגע לטבילה במקווה, יש החוששים מחיידקים המצויים במקום, בהיות שמספר נשים טובלות באותו היום, קצת בדומה לשחייה בבריכה. אולם צריך לדעת שמקווה הוא מקום סטרילי ונקי מאוד. מקווה הוא אינו בריכה, בו המים עומדים בשמש הקופחת ומייצרים חיידקים. מלבד העובדה שיש חובה לנקות את המקווה מדי יום, והמים מוחלפים בהם באופן תדיר, במקוואות בארץ יש היום גם סטריליזציה ובקרה גבוהה על איכות המים, וכל מקווה מקבל תו תקן של משרד הבריאות, בשל המעקבים הרציפים שהם נוהגים בהם להבטחת ניקיון המקום. בנוסף, מעבדות עורכות בדיקות בכל שטח הטבילה, וכל מועצה דתית פועלת בהתאם להנחיות של מנהלי המעבדות. אישה שטובלת גם מתרחצת קודם לטבילה ואמורה להגיע אליה נקייה מאוד, בניגוד לבריכה, שם כולם מתרחצים רק אחרי השחייה. לכן ההבדל בין בריכה למקווה, הוא כהבדל שמים וארץ.