חמש עובדות על השבת הקרובה ועל פרשת השבוע, פרשת "ויקרא"

  1. מזל טוב, אנחנו מתחילים ספר חדש, אחרי ספר בראשית וספר שמות, ברחבי העולם היהודי מתחילים לקרוא את ספר ויקרא.
  2. ספר ויקרא עוסק בעיקר בעבודות הקורבנות, בכהנים ובמה שקרה במשכן, המרכז הרוחני של העם במדבר. הספר עוסק גם ביום הכיפורים, בחגים, בשנת השמיטה ועוד.
  3. בספר ויקרא עשר פרשות. הראשונה שבהן נקראת, כמובן, פרשת ויקרא.
  4. בלב הספר מופיעות שלוש מילים שנחשבות לחשובות במיוחד בתורה – "ואהבת לרעך כמוך".
  5. השבת הקרובה נקראת "שבת זכור", כך מכונה השבת שלפני פורים שבה נוהגים לבוא לבית הכנסת ולשמוע את הפסוקים שמתחילים במילים" "זכור את אשר עשה לך עמלק". ב"שבת זכור" מסיימים לקרוא את פרשת ויקרא בספר תורה אחד, ואז פותחים ספר תורה שני, לקריאת הפסוקים על עמלק, ועל המלחמה הנצחית שלנו ברוע.

 שבת שלום!

 >> כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות