הרב אליהו אברז'ל, תצלום: שמואל אלבז, סוכנות ൠ"
בעל שהרג את אשתו לא רשאי לרשת את כספה. הרב אליהו אברז'ל
הרב אליהו אברז'ל,  אב בית הדין הרבני האיזורי בירושלים, המשמש גם כרבה של שכונת "בקעה" בעיר, הוציא פסק הלכה חדש לפיו בן שרצח את הוריו יכול לקבל את ירושתם, גם אם תכנן את הרצח.

מרבית הרבנים פוסקים אחרת

באחרונה, פנו כמה מתלמידיו של הרב בשאלה האם על פי ההלכה בן שרצח את הוריו יכול בסיטואציה כזו או אחרת לרשת את כספם, למרות המעשה המזעזע שביצע. שאלת התלמידים התייחסה לסוגיית דניאל מעוז, צעיר ירושלמי שנאשם כי רצח את הוריו כדי לקבל חלק מהירושה על מנת לכסות  את חובותיו, וכן למקרים נוספים שאירעו בשנים האחרונות.

על פי ההלכה אשר מקובלת על מרבית גדולי הדור כיום ובעבר, בן שרצח את הוריו לא רשאי לקבל חלק מהירושה. אולם לדברי הרב אברז'ל, ההלכה קבעה לאורך הדורות שבן סורר ומורה יירש את הוריו, גם אם האב גרם לסקילת בנו באבנים וזאת עקב התנהגותו. "נכון שההיגיון אומר שיש להפקיע את הירושה מבן כזה אבל היו פוסקים שחשבו אחרת - שגם אם הבן רצח את הוריו בכוונה, הוא רשאי לקבל את ירושתם", ציין הרב אברז'ל.

עם זאת, לטענת הרב, על פי ההלכה, קיימת אפשרות להטיל על הבן הרוצח קנס כספי כבד על מעשיו, דבר שבמקרים מסויימים עלול לגרום לו לסגת מבקשתו לרשת את כספי הוריו.

לשאלת תלמידי הרב, האם בעל שרצח את אשתו רשאי לרשת את רכושה, השיב: "בעל שהרג את אשתו לא רשאי לרשת אותה, זאת מפני שהוא לא התנהג אליה כבעל, אלא כמורד".

"פסק ההלכה עומד בניגוד גמור לתקנת הציבור ולערך של קדושת החיים", אומר עו"ד אורי קינן, מנהל פורום מחיקת רישום פלילי בפרקליטיIL, "כמו כן, הדבר עומד בניגוד לאמור בסעיף 5(א)(1) לחוק הירושה אשר מונע בדיוק מצב כזה. האיסור הברור והמוחלט בסעיף זה בא להגן על אלו אשר חס וחלילה עלולים להיות קרבן למעשה נפשע של רצח או ניסיון רצח מצד ילדיהם".

>> הרב אברז'ל גם קבע שאסור לקבל תרומות מעבריינים