שבת פרשת בא, י' שבט תשפ"א 23.1.21 - ערד והסביבה

נרות שבת, הדלקת נרות  (צילום: נתי שוחוט פלאש 90)
הדלקת נרות שבת | צילום: נתי שוחוט פלאש 90

כניסת שבת: 16:39

יציאת שבת: 17:44

פריסת בתי כנסת בערד:

1. בית כנסת "בית יום טוב ליפמן" (נוסח חסידי), רח' חן 60, ערד.  

2. בית כנסת "השחר" (נוסח ספרד), רח' אחווה 15, ערד.  

3. בית כנסת "בית רחמים" (נוסח עדות המזרח), רח' שמעון 42, ערד.  

4. בית כנסת "בן ציון – הישיבה הגבוהה בערד" (נוסח ספרד), רח' אתרוג, ערד.  

5. בית כנסת "שבזי" (נוסח תימן), רח' הראשונים, ערד.  

6. בית כנסת "שובה ישראל" (נוסח עדות המזרח), רח' יובל 40, שכונת גבים, ערד.  

7. בית כנסת "אור יום טוב" (נוסח עדות המזרח), רח' הצבעוני 1, ערד. 

8. בית כנסת "בית אל מעוף" (נוסח אשכנז), רח' זמיר 2, ערד. 

9. בית כנסת "צבאות ה'" (נוסח אשכנז), רח' האקליפטוס 6, ערד.

10. בית כנסת "בית יצחק דוד" (נוסח אשכנז) רח' אתרוג 31, ערד. 

11. בית כנסת "אוהל לוי יצחק" (נוסח חב"ד), רח' תור 1, ערד. 

12. בית כנסת "מועדון רזיאל חי" (נוסח עדות המזרח), רח' יהודה 26, ערד. 

13. בית כנסת "חרוב" (נוסח אשכנז), רח' חרוב 7, ערד. 

14. בית כנסת "עוזיהו" (נוסח אשכנז חסידי), רח' בן יאיר 64, ערד. 

15. בית כנסת "שבזי" (נוסח תימן), רח' אביב 6, ערד. 

16. בית כנסת "שבת אחים" (נוסח יהודי אתיופיה), רח' חרוב 10 א', ערד. 

17. בית כנסת "רבי מאיר" (נוסח עדות המזרח), רח' נתיב מרים 13, ערד. 

18. בית כנסת "עטרת צבי" (נוסח אשכנז חסידי), רח' המכבים 20, ערד. 

19. בית כנסת "משכן שמעון" (נוסח אשכנז), רח' הקנאים 65, ערד. 

20. בית כנסת "אמיר שאול" (נוסח עדות המזרח), רח' האגוז 8, ערד.