שבת פרשת פנחס, י"ט תמוז תש"פ 11.7.20 - בית שאן והסביבה

נרות שבת, הדלקת נרות
הדלקת נרות שבת | צילום: נתי שוחוט פלאש 90

כניסת שבת: 19:15

יציאת שבת: 20:29

פריסת בתי כנסת בבית שאן:

1. בית כנסת "זוהר התורה" (נוסח ספרד), רח' הלורד בלפור 26, בית שאן

2. בית כנסת "חנוך לנער" (נוסח ספרד), רח' שאול המלך 85, בית שאן

3. בית כנסת "ישראלי" (נוסח ספרד), רח' אלי כהן 98, בית שאן

4. בית כנסת "מקור ברוך" (נוסח מרוקו), שיכון ט', בית שאן

5. בית כנסת "שערי דניאל - חידושי משה" (נוסח עדות המזרח), רח' העליה 8, בית שאן

6. בית כנסת "היכל מאיר" (נוסח עדות המזרח), שיכון ז', בית שאן

7. בית כנסת "תפארת ישראל" (נוסח תימן), רח' יעקב מרכוס, בית שאן

8. בית כנסת "תחכמוני" (נוסח עדות המזרח), רח' אלי כהן, בית שאן

9. בית כנסת "שערי צדק" (נוסח ספרד), רח' אלי כהן, בית שאן

10. בית כנסת "אשכנזי" (נוסח ספרד), ליד קניון בנימין, בית שאן

11. בית כנסת "בית יעקב" (נוסח ספרד), שיכון ד', בית שאן

12. בית כנסת "בית יצחק" (נוסח עדות המזרח), רח' התומר, בית שאן

13. בית כנסת "בן ברוך" (נוסח מרוקו), קרית רבין, בית שאן

14. בית כנסת "בנה ביתך" (נוסח עדות המזרח), רח' נוף הגלעד, בית שאן

15. בית כנסת "ג'רבת ג'רבה" (נוסח תוניס), שיכון ג', בית שאן

16. בית כנסת "ישורון" (נוסח ספרד), שכונת אליהו, בית שאן

17. בית כנסת "עבד" (נוסח לפי החזן), רח' התומר, בית שאן

18. בית כנסת "שבט אחים גם יחד" (נוסח עדות המזרח), רח' מנחם בגין, בית שאן

19. בית כנסת "נתיבות משה" (נוסח ספרד), רח' חלוצים, בית שאן

20. בית כנסת "אוהל מועד" (נוסח מרוקו), רח' אלי כהן, בית שאן