סערה במגזר החרדי: רבני העדה החרדית של הבד"צ (בית דין צדק של העדה החרדית) הוציאו כרוז מיוחד, לפיו הם מבקשים מיהודי צרפת שלא לעלות לישראל שכן הממסד הישראלי עלול לגרום לכך שהם יינטשו את דרך הדת ועלולים לקבל חינוך חילוני.

לטענת הרבנים החתומים על הכרוז, למרות גל הפיגועים בצרפת והתקפות הטרור עדיף שהיהודים יישארו בארץ מולדתם ולא יעלו לישראל. בנוסף, תוקף הכרוז את קברניטי מדינת ישראל העושים תעמולה כדי להעלות את יהודי צרפת ארצה.

"נטמעו בכור ההיתוך החילוני, רחמנא לצלן"

"בצער רב קיבלנו את הידיעה המרה יחד עם כל בית ישראל על הריגת כמה מבני ישראל הי"ד (השם יקום דמם)... אולם על דעתה באנו כי בעקבות המאורעות העושים ראשי המדינה תעמולה גדולה לקרוא אל יהדות צרפת ואירופה בכלל לעלות לארץ הקודש, ועל כן פונים אנו אל אחינו בני ישראל החרדים לדבר ה' שלא יטו אוזנם לקול התעמולה הזאת וכל עוד אינם יודעים היכן יתחנכו ביניהם ובנותיהם שיחיו בדרך התורה המסורה לנו הצרופה לא יעלו לארץ הקודש", כתבו רבני הבד"צ.

"כפי שעשו בעבר עם יהדות הגולה 'ילדי טהרן' אשר לדאבון הלב אבדו מעדת בני ישראל החרדים ועזרו מקור חיים לחצוב בארות נשברות אשר לא יכילו המים ונטמעו בכור ההיתוך החילוני רח"ל (רחמנא לצלן). שמעו את דבר ה' אל תפקירו את חינוך ביניכם ובנותיכם בעבור תעמולה לאומית זולה של כוחי ועצום ידי אשר השמידו חלק גדול מכלל ישראל. שמרו מכל משמר על חינוך צאצאיכם ובני ובנות ישראל הבחורים והבתולות לא יעלו לארץ הקודש כל עוד אינם יודעים היכן יהיה מקום חינוכם ולימודם הראוי בדרך התורה", כתבו הרבנים בכרוז.

קריאה חריגה ביותר

גם פוסק ההלכה בדור הנוכחי, הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן, שנשאל בסוגיית עליית יהודי צרפת לישראל, קבע בנחרצות שאסור להם לעלות לישראל כל עוד המשיח לא הגיע. "המשיח לא הגיע מה החיפזון", טען הרב בשיחה עם כמה מתלמידיו, "כשהמשיח יגיע הם יכולים לעלות לארץ הקודש". רבנים חרדים אחרים קראו לעולי צרפת שעדיף להם לעבור להתגורר בארצות הברית, כך שילדיהם יוכלו ללמוד במסגרות חינוכיות דתיות ללא כל השפעה של השלטונות.

לעומתם, הרב חיים קנייבסקי, מגדולי הדור, סבור כי מקומם של היהודים במדינת ישראל. גם הרב מאיר מאזוז קרא ליהודי צרפת לא לסכן את חייהם בגלל הטרור ולעלות מידית לישראל. כתב 'כיכר השבת', ישראל כהן, כתב כי "הקריאה של רבני בית דין צדק של העדה החרדית הוא חריג  ביותר. החשש האמיתי שלהם שאלפי יהודי צרפת, שרובם דתיים וחרדיים, עלולים  להפוך לחילונים ולהתקלקל בחסות השלטון הישראלי שינסה לנווט את ילדיהם למוסדות חילוניים והם יאבדו את זהותם הדתית", טוען כהן, "לעומת זאת יש רבנים שמבחינתם על יהודי צרפת לעלות מיד ארצה ללא כל דיחוי, אם ברצונם לשמור על חייהם ולא למות מגל פיגועי טרור".