ערב חג השבועות תשפ"ב יחול ביום שבת, ה' בסיון, 4.6.2022

צאת החג ביום ראשון, ו' בסיון, 5.6.2022:

ירושלים
כניסת שבועות: 20:22
יציאת החג ביום ראשון: 20:23

תל אביב
כניסת השבת: 20:25
יציאת החג ביום ראשון: 20:25

חיפה
כניסת השבת 20:26
יציאת החג ביום ראשון: 20:27

באר שבע
כניסת השבת: 20:22
יציאת החג ביום ראשון: 20:23

חופשת חג השבועות בבתי הספר ובגנים העירוניים, לפי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך: 

החג ואסרו חג, הימים ראשון ושני ו'-ז' בסיוון תשפ"ב, 6-5 ביוני 2022.  

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון תשפ"ב, 7 ביוני 2022.

>> למה סופרים 49 ימים בספירת העומר?