1. צום תשעה באב מתחיל השנה (תשפ"ג) ביום רביעי בערב. הצום נמשך עד יום חמישי בערב.

  2. בתשעה באב לא אוכלים ולא שותים, לא מתרחצים, לא נועלים נעלי עור, ולא עוסקים בדברים משמחים וחגיגיים. לציון האבל על חורבן בית המקדש, לציון העובדה שאנחנו כולנו לא במצב מתוקן ומושלם, לא אומרים "שלום" וגם לא לומדים תורה (חוץ מקטעים שעוסקים בחורבן) כי מדובר בדבר שמשמח אותנו.

  3. בלילה ובבוקר קוראים בבתי הכנסת ובבתים את מגילת איכה שעוסקת בחורבן, וכמו כן יושבים על הקרקע וקוראים קינות, פיוטי אבל מכל הדורות על הצרות השונות שעבר עם ישראל.

  4. היום הזה ומנהגי האבלות שבו לא נועדו סתם לדכא. חשוב לתת מקום לאבל ולכאב כדי ללמוד מהטעויות שהובילו לחורבן, ולתקן אותן.

  5. לשבת שאחרי תשעה באב קוראים "שבת נחמו", קוראים בה פסוקים שעוסקים בנחמה, חיזוק וחיבור.

שבת שלום.