מגילה ממוזיאון, חלק בה מוקף בעיגול אדום (תמונת AVI: עדי רם, חדשות)
למה לא מעדכנים אותנו על זרש? | תמונת AVI: עדי רם, חדשות

אתם בטח זוכרים את הסיפור הזה מהגן או מבית הספר. היה היה מלך די מושחת בשם אחשוורוש שמלך מהודו ועד כוש. היה הייתה ושתי, שלא שמעה בקולו והוצאה להורג. היה היה גם מרדכי היהודי, שעזר להציל את אחשוורוש מפני שני מתנקשים. וכמובן שהיה המן הרשע שסתם רצה שמרדכי ישתחווה לפניו, וכשסירב - השטנקר למלך אחשוורוש והסית אותו נגד כל היהודים. ואז אסתר הפכה לאשתו של המלך, הסיתה אותו בחזרה, ובמקום שיהרגו את כל היהודים בי"ג באדר - הכל התהפך, בסופו של דבר תלו על העץ את המן והיהודים הרגו את כל שונאיהם.

עד כאן הכל ידוע, פחות או יותר. בואו נציץ לרגע אל מדרשי חז"ל, אל המקורות הנוספים שעברו מדור לדור, כדי לתאר בפרטים קצת יותר מדויקים את מה שהלך שם בשושן הבירה, אי שם בתקופה שבין חורבן בית ראשון לבין בניית בית המקדש השני, בערך בשנת 482 לפני הספירה.

1. מי היה מרדכי היהודי?
הוא לא היה סתם יהודי פשוט כמו שאפשר היה לחשוב, אלא אחד משריו החשובים של אחשוורוש. בירושלים, לפני הגלות, היה מחשובי הסנהדרין (בית הדין של אז), אבל בחורבן בית ראשון הוגלה על ידי נבוכדנצאר. בהמשך עבר עוד כמה מקומות עד שהתיישב בשושן, שם היה המדריך של עם ישראל בתקופת הגלות הקשה.

2. מאיפה אחשוורוש בא?
אחשוורוש כלל לא היה מזרע המלוכה, אלא הגיע לשלטון על ידי עושרו הגדול. לפני שהיה מלך הוא היה שומר הסוסים של המלך שקדם לו, בלשצאר, שלגמרי במקרה היה אביה של ושתי. הוא שילם שוחד לאנשי השלטון על מנת לקבל את המלוכה, ומאחר ולא היה מהשושלת ה"נכונה" האחיזה שלו בשלטון לא הייתה מספיק יציבה. לכן כשכתוב במגילה "בשנת שלוש למלכו עשה משתה", הכוונה היא למשתה שנערך על מנת לחגוג את ההתבססות בשלטון, שלוש שנים לאחר כיבושו.

3. למה ושתי סירבה לבוא למשתה ולהראות את יופייה?
ושתי לא הייתה האדם הכי ביישן או צנוע, בדיוק להפך. אבל קצת לפני שקראו לה פרחה בגופה צרעת, לכן סירבה לבוא, מחמת הבושה. אז ושתי הוצאה להורג, ואחרי שעבר אחשוורוש ההאנג-אובר הוא הבין מה עולל, והצטער מאוד.

4. האם גם מרדכי היה במשתה?
בדיוק להפך. הוא ידע שמדובר במשתה הוללות, והזהיר את כל היהודים לבל ילכו לסעודה. הם לא ממש הקשיבו לו, חשבו שהוא פשוט לא מבין בפוליטיקה, וסברו שעליהם לפתח קשרים עם השלטון, גם אם יחטאו תוך כדי.

5. מי היה יותר גרוע - אחשוורוש או המן?
מסתבר שאחשוורוש היה מלך לא פחות עריץ ואכזר, אלא שבמגילה הפרט הזה לא מצוין מסיבה פשוטה: היא נכתבה על ידי מרדכי ואסתר עוד בימי חייו, והם לא רצו לכתוב עליו דברי גנאי בשל שלום המלכות.

6. איזו היסטוריה משותפת הייתה להמן ולמרדכי?
על פניו, בפשט המגילה, נראה שלא היה ביניהם קשר מיוחד מלבד עוינות בלתי מוסברת. חז"ל מספרים שלפני כן היו שניהם שרי הצבא בצבאו של אחשוורוש, כשמדינה אחת מרדה בו, והמלך ציווה על שניהם לדכא את המרד. כל אחד יצא עם הגדוד שלו לדרך הארוכה אך בזמן שמרדכי ציווה על חייליו לאגור מזון, כי הרי אי אפשר לדעת מתי תגיע האספקה הבאה, חייליו של המן אכלו את כל הצידה לדרך והחלו להשתגע ברעבונם ורצו להרוג אותו. המן פנה אל מרדכי בתחינה לקבל מעט אוכל, ובתמורה התחייב שיהיה מעתה עבדו (ההתחייבות אף קועקעה על ירכו). אלא שתקופה קצרה לאחר מכן, כשהמן קודם בתפקיד, הוא ראה את מרדכי ודרש ממנו להשתחוות לו. מרדכי טפח על ירכו בתגובה, כאומר "איך אדון ישתחווה אל עבדו"? בתקופה מוקדמת יותר, אגב, עבד המן כספר - או שמא מעצב שיער? - בכפר בשם קרצום.

אוזני המן: כל מה שרציתם לדעת (תמונת AVI: חדשות)
אזני המן. בכלל לזכר נפוליאון | תמונת AVI: חדשות

7. למה אסתר ביקשה מהיהודים שיתפללו ויצומו למענה?
מעבר לכוחה של התפילה והבקשה מבורא העולם, יש כאן אלמנט של תיקון: תשע שנים אחרי שהיהודים התהוללו בסעודתו של אחשוורוש ואכלו מאכלות אסורים, עכשיו הם נדרשים לצום.

8. אז מה קרה בסוף?
היהודים יכלו לצאת מהמקומות בהם התחבאו מפחד, לקראת י"ג באדר - התאריך בו שאר העמים הצטוו להרוג את היהודים ולבזוז את רכושם. אבל באותו יום הכל התהפך, ולא רק שהיהודים לא נהרגו - הם אף הרגו בשונאיהם שתכננו להרוג אותם בתאריך האמור. גם בניו של המן נהרגו (אחרי שהמן עצמו כבר נתלה על העץ), ואילו זרש ברחה למקומות מרוחקים והתפרנסה מקיבוץ נדבות.

9. איך יודעים שהסיפור נכון מבחינה היסטורית?
קודם כל, מדובר במורשת אבות, שזו כבר סיבה טובה. מעבר לכך, חוקרים רבים מספרים שיש במגילה ביטויים המגלים בקיאות בשפה ובהלך הרוח הפרסי באותן שנים. המלך אחשוורוש מזוהה עם מלך האימפריה הפרסית באותה תקופה, חְשָיַרְשָ, קברם של מרדכי ואסתר נמצא על פי המסורת בעיר האמדאן שבאיראן (ועל פי דעות נוספות הקבר נמצא בגליל), ואם תשימו לב תגלו שבקרב היהודים יוצאי איראן וקווקז הסמוכה יש המון נשים העונות לשם אסתר. בקווקז, אגב, ביטאו זאת כ"איסתיר", מלשון הסתיר - היא הרי הסתירה את זהותה ואת זהות עמה מפני המלך אחשוורוש.

10. ושאלת השאלות: למה אוזני המן?
על פי חז"ל, המן חזר לביתו לאחר ההשפלה ההיא כשאוזניו מקוטפות (כלומר ללא אוזניים). אוזני ההמן משולשות מאחר ונהג לחבוש כובע קצינים משולש (א-לה נפוליאון), ויש האומרים ששלוש הפינות הן זכר לשלושת ימי הצום של אסתר המלכה. ולמה הפרג? סברה אחרת טוענת כי בני המן נתלו מאוזניהם, שהיו מלוכלכות ושחורות - בערך כמו הפרג. יאמי, הא?

האם אתם יודעים בכלל מה עומד מאחורי החג? כמה אירועי פורים למבוגרים שמעוניינים להחכים