1. פרשת כי תבוא היא הפרשה השביעית בספר דברים, המשך נאום הפרידה של משה רבנו מהעם.
  2. הפרשה מתחילה במצוות הביכורים – אדם רואה בחצר שלו פרי ראשון ועולה לירושלים לבית המקדש עם טנא, יחד עם שיירה של מביאי ביכורים.
  3. הפרשה מכונה גם "פרשת התוכחה" כי מופיעות בה ברכות וגם קללות שייקרו בהתאם להתנהגות של עם ישראל בארץ ישראל.
  4. כדי לא להצמיד את הקללות לשנה החדשה, קוראים את הפרשה תמיד שתי שבתות לפני ראש השנה.
  5. במוצאי שבת – גם האשכנזים מתחילים לומר סליחות, לקראת ראש השנה ויום כיפור.

שבת שלום.

 >> כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות