בחורה מחייכת מתוך שינה (צילום: אימג'בנק / Thinkstock)
החלום הוא כלי רוחני המסייע לאדם לבחון את הרהורי ליבו | צילום: אימג'בנק / Thinkstock
אחד התחומים המרתקים ,המסעירים והשנויים במחלוקת שידע המין האנושי הוא עולם החלומות. עדות לכך ניתן למצוא בדתות השונות, במנהגי עמים, בפולקלור ובמחקרים מדעיים ופסיכולוגיים רבים. גם חכמת הקבלה לא נותרת חייבת והיא מבארת להפליא את נושא החלום על משמעויותיו השונות, הסמלים המובאים בו, זמני החלימה ועוד. אולם, לפני שניגש לנושא החלומות יש להבין את תחילה את מהות השינה, מנקודת מבט רוחנית טהורה. שליש מחיינו מוקש לשינה ואין לראות בכך דבר בטל.

לעמוד הפייסבוק mako רוח עשיתם לייק?

בתלמוד הבבלי, מסכת ברכות (נז' ב') כתוב: "שינה - אחד משישים למיתה". דהיינו, מצב השינה דומה למצב מוות אלא ביחס נמוך של 60:1. בזמן השינה מתבטל הקיום הגשמי והנשמה חופשייה להיפרד זמנית מהגוף ולעלות לעולמות עליונים. הנפש, שהיא התחתונה, לא נפרדת מהגוף ודואגת להחיותו כאשר הנשמה עולה לממד עליון.

אם כן מדוע אנו חולמים ולשם מה? חוכמת הקבלה מלמדת כי במהלך חיינו אנו צריכים להתעלות תמיד מבחינה רוחנית ולעבור שינויים בדרך להארה ולזיכוך הנשמה. החלום הוא כלי רוחני המסייע לאדם לבחון את הרהורי ליבו ואת הטמון בתת המודע. לעיתים, החלומות מראים לאדם את שעתיד להתרחש או מעלים קטעים מעברו שאליהם חובה עליו להתייחס. ככל שההתפתחות הרוחנית של האדם גבוהה יותר כך יוכל להבין ולראות ביתר בהירות את הסימנים המובאים בפניו בחלום.

עוד כתבות בערוץ הרוח:

חכמי הקבלה מלמדים כי לפעמים מתגלה לאדם בחלום רמז למה שנגזר עליו לעתיד, כדי לעוררו לשנות את דרכיו ולבחון את התנהגותו. בכך יוכל לבטל רוע גזרה ויטיב את חלומו. לעומת זאת, חלום טוב, כתב הזוהר הקדוש (ח''א קצט) "צריך האדם לזכור, ואז יתקיים; אבל אם החלום נשכח מלב האדם, כך הוא נשכח למעלה". בחיי המקצועיים אני נתקל לא פעם בחולם חסר מנוחה המדווח על חלום שחלם. הוא עומד נבוך וחסר אונים לנוכח המידע שהובא לידיעתו ולא מבין את פשרו. לעיתים החלום נשכח מליבו עד אשר מקרה המתרחש בחייו ומזכיר לו את המסר שהופיע בשנתו. פעמים רבות מתגלים בחלום קרובי משפחה שכבר נפטרו. ותמיד שכאשר אינם נראים במצב טוב, יורה הדבר על צער הנגרם לנפטר. בגמרא, שנו חכמים כי הנפטרים יודעים מה קורה עם החיים ולכך ניתנו פרשנויות רבות לדוגמה: מת בבית – סימן יפה לבית. אכל ושתה בבית – סימן טוב לכל בני הבית . קרובו המת בא אליו לראותו – שמחה קרובה תהיה  לו.  מת נתן לו חפץ כלשהוא – ריווח יבוא לו. ואם אינו רוצה לקחת ממנו – רע יהיה לו (רש''י).  שימו לב שפעמים רבות שכאשר הנפטר מדבר שפתיו אינן נעות. 

מסיטים את הפרגוד

 ישנם אלה הטוענים לחלום נבואי. עניין זה חשוב לחדד ולהבהיר. על פי חז"ל, מאז שחרב בית המקדש הסתלקה הנבואה מישראל. לכל היותר ניתנה לנו האפשרות להציץ בחטף לזמנים אחרים, אך אין לראות בחלום נבואה שלמה. כלומר, החולם מקבל מסרים לגבי אירועים עתידיים שיקרו לו או לקרוביו, וחלום מסוג זה בא להכין את האדם נפשית לקראת הבאות ואף בא לסייע לו להיערך לכך.

לעיתים קורים בחיינו אירועים מסוימים ועולה בנו התחושה של ידיעת המקרה טרם התרחשותו,כל זאת מתוך ידיעה פנימית וללא הסבר רציונאלי. הקבלה גורסת כי על אף שאין התודעה מודעת לכך, בדיעבד מתברר שתת ההכרה פועלת ופולטת החוצה מידע שהתקבל בחלום ולא הובן בזמן. ידע זה חלחל פנימה וגרם לאותה תחושת ידיעה מוקדמת למה שהתרחש במציאות ובזמן אמת. המסקנה הנובעת מכך היא שחלום נבואי הוא מעין הסתת פרגוד למציאות מקבילה ששם ממד הזמן-עבר הווה ועתיד מצויים ומתאפשרת לחולם קבלת המסרים.

עדות מוצקה לכך מובאת במקרא וההתייחסות לחלומות נבואיים נעשית בכובד ראש והשפיעה על ההיסטוריה של עם ישראל. ראה חלום יעקב, חלומות יוסף, חלום פרעה ועוד. לפיכך, חלומות נבואיים מעצם הגדרתם מביעים את העתיד להתרחש ונשללת מהאדם היכולת להשפיע או לשנות את שעתיד לקרות. לכל היותר ניתן להתכונן לכך.

אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)
נחש בחלום זה דווקא סימן טוב | צילום: Shutterstock
כאשר פונים לאדם כדי שיפתור לנו את החלום חשוב לדעת עד כמה הוא בקיא בתורת החלום, שאין לו מניעים נסתרים להכשילנו ורצוי שיהיו לו רגשות חיבה כלפינו. לעומת זאת במקרים מסוימים יש אפשרות לביטול רוע גזירה המובאת כמסר בחלום (הטבת חלום) והדבר נעשה על ידי איש קבלה בקיא ומומחה בנושא. לדוגמה: אדם הרואה נחש בחלומו יש שיפרשו זאת כסימן לאויב רע ומר המחפש את רעת החולם או מי שכיכב בחלום. לעומת זאת הקבלה מלמדת כי "הרואה נחש בחלומו פרנסתו מזומנת לו, אם הכישו - נכפלה פרנסתו". מכאן תעמוד על ההבדל המהותי והקוטבי כל כך שבין שני הפתרונות המוצעים.

לאורך השנים שמעתי ופתרתי אלפי חלומות ונוכחתי לדעת שלכל אדם חלום שנחרט בזיכרונו ולא ישכח ממנו לעד. יש חלומות המותירים רושם רב על האדם ויעוררו בו תחושות עזות. לרוב הם יופיעו באופן בהיר, צלול ומודע ויש לבחון ולנתח אותם במדויק. שאם לא כך לא תנוח דעתו של האדם והחלום ילווה אותו במציאות חייו עם תחושת שאלה גדולה המרחפת באוויר ונותרת ללא מענה.

 כאשר החולם חושד שחלם חלום עם מסר כלשהוא לעתיד, הריני ממליץ לפנות לאיש קבלה ולנסות להבין מהו המסר שהתקבל ומדוע. חשיבות המידע המוקדם היא רבה, והקבלה יודעת להשתמש במידע זה לטובת האדם כבר בזמן הווה, טרם התרחשות הדברים.

יצחק אהרון הוא מייעץ, חוקר ומרצה של תורת הקבלה במרכז "חכמה"