_פרויקטים
הדמוקרטים
בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה

איפה אני ואיפה הדמוקרטיה הישראלית?

מהי רמת האמון שלנו בפוליטיקאים, בשוטרים ובעיתונאים? האם אנחנו חשים גאווה להיות ישראלים? האם הדמוקרטיה שלנו בסכנה? ענו על הסקר וגלו איפה אתם ביחס למדד הדמוקרטיה 2017

| פורסם 03/12/17 17:20