_פרויקטים
מיוחדים mako

חגי עמיר תיאר את ליל הרצח בפייסבוק: "הוא כיוון לפס האורך בחליפה של רבין ולחץ על ההדק"

עמיר העלה אמש סטטוס בו הוא משחזר את רצח רבין: "יגאל לקח קופסת תחמושת מהמגרה שלי, רוקן את המחסנית וטען אותה שוב על מנת לשלול את האפשרות שהחליפו לו כדורים. החדירות של כדור הולופוינט קטנה ואין סיכוי שיחדור שכפ"צ, מאידך הוא קטלני מאוד, אבל לא ידענו אם יהיה לרבין מיגון או לא"

mako | פורסם 31/07/12 07:00