*הפרס הינו חד פעמי ולא ניתן למימוש במועד אחר. ספק הפרס ייצור קשר טלפוני ב-10.5 פעם אחת בלבד לכל אחד מהזוכים, וככל שלא יצליח ליצור קשר, יועבר הפרס מיידית לבא בתור.