צבא וביטחון

תפקידי חיילות בצה"ל

תפקידים ללוחמות ולתומכות לחימה, הדרכה ועוד