יחידת מודיעין מטרות (היחמ"ם) היא יחידה בחיל האיסוף הקרבי, הפועלת תחת פיקוד הצפון. עיקר ייעודיה והאמצעים הטכנולוגיים בהם היא משתמשת נשמרים בסוד, אך מפיסות מידע שהותרו לפרסום ניתן להגיד כי תפקידי היחמ"ם כוללים ביצוע משימות מודיעין קרבי מיוחדות הכוללות תצפיות, ריגול, איתור מחבלים, משת"פים ואמצעי לחימה, בניית בנק מטרות לעת חירום וחיסול מטרות תוך שימוש בצליפה, רקטות וטילי נ"ט, טילי אוויר-קרקע וחימוש מונחה מדויק.

אין תמונה
סמל היחמ"ם

סמל החיל: את תג היחידה חולקים לוחמי היחמ"ם עם גדוד "שחף" אליו הם משויכים. התג כולל את הכוונת של חיל האיסוף הקרבי, הצופה אל הרים ונהרות; הרקע בצבעי ירוק ולבן. הלוחמים עונדים גם את סיכת הגדוד, לה סממנים דומים.

שיעור היסטוריה: עקב הפקת לקחי מלחמת יום הכיפורים, הוקמה יחידת מילואים עצמאית שנקראה הצס"ם (צוות סיור מודיעין). לוחמיה היו יוצאי סיירת מטכ"ל, גרעיני נח"ל, סיירת צנחנים וחיילים מיחידות תצפית שונות בחיל המודיעין. ב-1993 הוקמה יחידת מודיעין מטרות יחמ"ם) הסדירה, שנקראה אז גם יחידת "ניצן", כאשר תפקידה לספק מודיעין בזמן אמת לכוחות הפועלים תוך הכוונת האש לעבר האויב. היחידה סופחה למחלקת מודיעין שדה במפקדת חילות השדה (זרוע היבשה של ימינו), וחייליה חבשו כומתות שחורות עם סמל מודיעין. היחידה פעלה רבות בזמן שהיית צה"ל בדרום לבנון, ולצדה פעלו פלוגת לבנון של הית"ם (יחידת תצפיות מטכ"לית) וגדוד הקשתות שהפעיל אמצעי מכ"ם.

באסון המסוקים נהרגו שניים מלוחמיה, ורק עקב עתירה לבג"ץ בעניין פרסום שמותיהם התגלה לציבור עצם קיום היחידה.

בשנת 2003 עברה היחידה תחת פיקוד גדוד שחף של כוחות האיסוף הקרבי ("מודיעין השדה" לשעבר), באוגדת הגליל. 

חיילי יחממ (צילום: חנן גרינבלט, מערכת את"צ)
כשכבר מדברים עליהם, מדברים עליהם בהשתאות. לוחמי יחמ"ם | צילום: חנן גרינבלט, מערכת את"צ

כאשר פרצה מלחמת לבנון השנייה ב-2006, פלגת יחמ"ם א' הפועלת כיום במסגרת היחידה עוד לא הוסמכה סופית, ועל כן הייתה פלגת "מוביל" כוח היחמ"ם הסדיר היחיד בלחימה. על פי נתונים שפורסמו, בנק המטרות שסיפקה היחידה נוצל והודות לכך היה לצה"ל יתרון גדול על חיזבאללה עם תחילת הלחימה. נוסף על כך, במסגרת פעולות היחידה אותרו וחוסלו משגרי טילים וחוליות מחבלים רבות.

מבנה: גדוד האיסוף הקרבי "שחף" (869) מסופח לפיקוד הצפון ופועל בגזרת רמת הגולן וגבול לבנון. תחתיו פועלת היחמ"ם, המורכבת משתי פלגות סיור ופועלת בפיקוד הצפון. שתי הפלגות פועלות תחת מסגרת פיקודית, ורק משויכות ארגונית לגדוד.

פלגת יחמ"ם א', הקרויה "פלגת האינדיאנים", הייתה בעבר חלק אורגני בגדוד שחף, פעלה מתוך מוצבים ויצאה לפעילויות רגליות בשטח. הפלגה סופחה סופית ליחידה, עקב הצורך הגובר בלוחמי יחמ"ם, בשנת 2007.

פלגת יחמ"ם ב', הקרויה "פלגת מוביל", פעלה תחת יחידת "ניצן" כיחידה מובחרת. ב-2003 עברה ליחמ"ם תחת גדוד "שחף".

תנאי קבלה: תנאי הסף הם פרופיל 97 וקב"א גבוה. יש לסמן במנילה את חיל האיסוף הקרבי בעדיפות הראשונה. לאחר גיוס לתפקיד לוחם בחיל, יש לסמן כהעדפה ראשונה את תפקיד הלוחם בצוות רגלי בגדוד "שחף". יש לעבור מיונים, ראיונות, מבחנים עיוניים ופיזיים – במשך שבועיים, בטרום-טירונות, ולעבור תחקור ביטחוני. מי שמגיע להכשרה הרגלית הייעודית ליחמ"ם נדרש להצטיין לאורך המסלול, שכן בסוף האימון המתקדם לא עולים כל הלוחמים לאימון יחידה ולשלב השני, בסופו מגיעים ליחידה.

הכשרה: במהלך ההכשרה, יעבור לוחם היחמ"ם לעתיד תכני ניווט, הסוואה, התמחות באמצעים ייעודיים, לוחמת שטח פתוח ובנוי, מסעות עם משקלים כבדים, לוחמה זעירה, הכוונות, סיור, תצפית ומודיעין קרבי. בנוסף לטירונות (20 שבועות), לאימון המתקדם (24 שבועות) ולאימון היחידה – המתקיימים בבית הספר לאיסוף קרבי בבקעת סיירים שבדרום – עובר כל לוחם ביחידה קורסים המותאמים ספציפית לתפקידו הייעודי בצוות, ובין אלה נכללים קורס חובשים, קורס מפקדים (אליו יוצאים מרבית הלוחמים, בשונה מבהכשרת חי"ר רגילה), קורס צילום וזיהוי מתקדם, קורס בניית עמדות שטח והסוואה ועוד.

לוחמי היחמ"ם מוכשרים ברמת רובאי 04. אימון היחידה ושלב ב' הייעודי והמסווג של ההכשרה מתבצעים בבסיס האם של היחידה, במחנה מתת שבגליל.

ובסדיר: המשימה היא בעצם לתצפת ולרגל אחר חיזבאללה ביום ובלילה, לרוב מבלי לירות ומבלי להתגלות. למרות החלטת האו"ם 1701 (שהתקבלה בתום מלחמת לבנון השנייה) והנוכחות המוגברת של כוחות יוניפי"ל בדרום לבנון, חיזבאללה עודנו עורך תצפיות והכנות לקראת לחימה גם בסמוך לגבול הישראלי. הפעילות נעשית אמנם במסווה אזרחי, אבל זה לא עובד על מי שמופקד על המעקב אחריו – גדוד "שחף" של האיסוף הקרבי, על התצפיתניות המאיישות את החמ"לים – ובעיקר לוחמי היחמ"ם, המבצעים פעילות נסתרת בכל גזרת הגבול.

קשה להגיד משהו ספציפי לגבי אופי שירות לוחמי היחמ"ם מבלי לחשוף את פעילותם המסווגת, ועל כן נציין רק את שלל אמצעי התצפית המתקדמים העומדים לרשותם, ואת חשיבותם הכפולה: בעת שגרה הם מתמקמים בחשאיות בנקודות ליד הגבול על מנת לאתר נקודות תצפית ועמדות של חיזבאללה; ועם פרוץ הקרבות חשיבותם אף עולה, כיוון שבמקרה של עימות צפוי חיזבאללה לנסות לפגוע באמצעי התצפית הנייחים של ישראל, בדיוק כפי שעשה במלחמה האחרונה. לוחמי האיסוף של היחמ"ם, הודות לחשאיותם ולניידותם, יצטרכו לפצות על חיסרון אמצעי התצפית שודאי ייפגעו. הם גם ייכנסו ללבנון בכוח החוד הקרקעי, במטרה לאתר מארבים ועמדות שיגור טילים של חיזבאללה.

לוחמי יחממ צועדים (צילום: חנן גרינבלט, מערכת את"צ)
עבדו על בנק מטרות משמעותי במלחמת לבנון השנייה. היחמ"ם | צילום: חנן גרינבלט, מערכת את"צ

יציאות: היציאות הביתה אינן קבועות, ותלויות בסד"כ, במצבי כוננות ועוד.

תפקידים במסגרת היחידה: לבד מתפקידי הלחימה והפיקוד, משרתים ביחידה תומכי לחימה בתפקידים שלישותיים, מנהלתיים ועוד.

נשק ואמל"ח: מסווג.

מדים: בימיו הראשון של חיל האיסוף הקרבי, עוד כשהיה קרוי מודיעין שדה, השתמשו חייליו בערב רב של כומתות בצבעים שונים – ירוק, שחור, אדום ועוד, בהתאם לשיוך הפיקודי. ב-2003 נקבע כי כל חיילי החיל, לרבות לוחמי היחמ"ם, יישאו כומתות בצבע ירוק בקבוק, כצבע כומתת חיל המודיעין, עליהן סיכת מודיעין שדה (ומאוחר יותר חיל האיסוף הקרבי), שהחליפה את סיכת חיל המודיעין. בעבר דובר על קביעת כומתה חדשה וייחודית לחיל, בצבע חום בהיר (כצבע המדבר), אך השינוי עוד לא נכנס לתוקף. הלוחמים נעים עם תג גדוד שחף ועם סיכת היחידה.

שילוב בנות: חיילות לא משרתות כלוחמות יחמ"ם. הן משרתות בתפקידים תומכים כמו מש"קית ת"ש או חינוך.

כולם יודעים ש: לא יודעים יותר מדי על היחמ"ם, אבל כשמדברים עליה, זה לרוב קורה בהשתאות. אם חיל האיסוף הקרבי נוטה לסבול מדימוי נמוך יחסית, הרי שהוא לא דבק ביחמ"ם – והיחידה אפילו מצילה את החיל, מהבחינה הזו, ברמה כזו או אחרת. לוחמי היחמ"ם הם באמת "הצופה לפני המחנה", סיסמת חיל האיסוף הקרבי. זוהי יחידה משמעותית, קריטית למצבי חירום ושגרה, שתרומתה האמיתית נסתרת מעיני הציבור.

המרוץ לרמטכ"לות: לוחם מקרב היחמ"ם עוד לא ענד את דרגות הרא"ל.

האתר הרשמי של האיסוף הקרבי

פספסנו משהו? מצאתם טעות? נשמח לשמוע מכם עדכונים ותיקונים ולשמור את פז"ם מעודכן בחזית. כתבו לנו ל-pzm@mako.co.il 

יחידת מודיעין מטרות (היחמ"ם) היא יחידה בחיל האיסוף הקרבי, הפועלת תחת פיקוד הצפון. עיקר ייעודיה והאמצעים הטכנולוגיים בהם היא משתמשת נשמרים בסוג, אך מפיסות מידע שהותרו לפרסום ניתן להגיד כי תפקידי היחמ"ם כוללים ביצוע משימות מודיעין קרבי מיוחדות הכוללות תצפיות, ריגול, איתור מחבלים, משת"פים ואמצעי לחימה, בניית בנק מטרות לעת חירום וחיסול מטרות תוך שימוש בצליפה, רקטות וטילי נ"ט, טילי אוויר-קרקע וחימוש מונחה מדויק.

 

סמל החיל: את תג היחידה חולקים לוחמי היחמ"ם עם גדוד "שחף" אליו הם משויכים. התג כולל את הכוונת של חיל האיסוף הקרבי, הצופה אל הרים ונהרות; הרקע בצבעי ירוק ולבן. הלוחמים עונדים גם את סיכת הגדוד, לה סממנים דומים.

 

שיעור היסטוריה: ב-1993 הוקמה יחידת מודיעין מטרות (היחמ"ם) שנקראה אז גם יחידת "ניצן", כאשר תפקידה לספק מודיעין בזמן אמת לכוחות הפועלים תוך הכוונת האש לעבר האויב. היחידה סופחה למחלקת מודיעין שדה במפקדת חילות השדה (זרוע היבשה של ימינו), וחייליה חבשו כומתות שחורות עם סמל מודיעין. היחידה פעלה רבות בזמן שהיית צה"ל בדרום לבנון, ולצדה פעלו פלוגת לבנון של הית"ם (יחידת תצפיות מטכ"לית) וגדוד הקשתות שהפעיל אמצעי מכ"ם.

באסון המסוקים נהרגו שניים מלוחמיה, ורק עקב עתירה לבג"ץ בעניין פרסום שמותיהם התגלה לציבור עצם קיום היחידה.

בשנת 2000, עם הקמת חיל מודיעין השדה (כיום חיל האיסוף הקרבי), עברה היחידה תחת פיקוד גדוד שחף של כוחות איסוף הקרבי, באוגדת הגליל.

כאשר פרצה מלחמת לבנון השנייה ב-2006, פלגת יחמ"ם א' הפועלת כיום במסגרת היחידה עוד לא הוסמכה סופית, ועל כן הייתה פלגת "מוביל" כוח היחמ"ם הסדיר היחיד בלחימה. על פי נתונים שפורסמו, בנק המטרות שסיפקה היחידה נוצל והודות לכך היה לצה"ל יתרון גדול על חיזבאללה עם תחילת הלחימה. נוסף על כך, במסגרת פעולות היחידה אותרו וחוסלו משגרי טילים וחוליות מחבלים רבות.

 

מבנה: גדוד האיסוף הקרבי "שחף" (869) מסופח לפיקוד הצפון ופועל בגזרת רמת הגולן וגבול לבנון. תחתיו פועלת היחמ"ם, המורכבת משתי פלגות סיור ופועלת בפיקוד הצפון. שתי הפלגות פועלות תחת מסגרת פיקודית, ורק משויכות ארגונית לגדוד.

פלגת יחמ"ם א', הקרויה "פלגת האינדיאנים", הייתה בעבר חלק אורגני בגדוד שחף, פעלה מתוך מוצבים ויצאה לפעילויות רגליות בשטח. הפלגה סופחה סופית ליחידה, עקב הצורך הגובר בלוחמי יחמ"ם, בשנת 2007.

פלגת יחמ"ם ב', הקרויה "פלגת מוביל", פעלה בעבר כיחידת מילואים עצמאית ומאוחר יותר כיחידה סדירה שנקראה הצס"ם (צוות סיור מודיעין). לוחמיה היו יוצאי סיירת מטכ"ל, יחידת שלדג, גרעיני נח"ל, סיירת צנחנים וחיילים מיחידות תצפית שונות בחיל המודיעין. בשנת 2000 נקבע כי הצס"ם תתפקד כפלגת יחמ"ם, ומיד החלה בפעילות מבצעית. 

 

תנאי קבלה: תנאי הסף הם פרופיל 97 וקב"א גבוה. יש לסמן במנילה את חיל האיסוף הקרבי בעדיפות הראשונה. לאחר גיוס לתפקיד לוחם בחיל, יש לסמן כהעדפה ראשונה את תפקיד הלוחם בצוות רגלי בגדוד "שחף". יש לעבור מיונים, ראיונות, מבחנים עיוניים ופיזיים – במשך שבועיים, בטרום-טירונות, ולעבור תחקור ביטחוני. מי שמגיע להכשרה הרגלית הייעודית ליחמ"ם נדרש להצטיין לאורך המסלול, שכן בסוף האימון המתקדם לא עולים כל הלוחמים לאימון יחידה ולשלב השני, בסופו מגיעים ליחידה. 

 

הכשרה: במהלך ההכשרה, יעבור לוחם היחמ"ם לעתיד תכני ניווט, הסוואה, התמחות באמצעים ייעודיים, לוחמת שטח פתוח ובנוי, מסעות עם משקלים כבדים, לוחמה זעירה, הכוונות, סיור, תצפית ומודיעין קרבי. בנוסף לטירונות (20 שבועות), לאימון המתקדם (24 שבועות) ולאימון היחידה – המתקיימים בבית הספר לאיסוף קרבי בבקעת סיירים שבדרום – עובר כל לוחם ביחידה קורסים המותאמים ספציפית לתפקידו הייעודי בצוות, ובין אלה נכללים קורס חובשים, קורס מפקדים (אליו יוצאים מרבית הלוחמים, בשונה מבהכשרת חי"ר רגילה), קורס צילום וזיהוי מתקדם, קורס בניית עמדות שטח והסוואה ועוד.

לוחמי היחמ"ם מוכשרים ברמת רובאי 04. אימון היחידה ושלב ב' הייעודי והמסווג של ההכשרה מתבצעים בבסיס האם של היחידה, במחנה מתת שבגליל.

 

ובסדיר: המשימה היא בעצם לתצפת ולרגל אחר חיזבאללה ביום ובלילה, לרוב מבלי לירות ומבלי להתגלות. למרות החלטת האו"ם 1701 (שהתקבלה בתום מלחמת לבנון השנייה) והנוכחות המוגברת של כוחות יוניפי"ל בדרום לבנון, חיזבאללה עודנו עורך תצפיות והכנות לקראת לחימה גם בסמוך לגבול הישראלי. הפעילות נעשית אמנם במסווה אזרחי, אבל זה לא עובד על מי שמופקד על המעקב אחריו – גדוד "שחף" של האיסוף הקרבי, על התצפיתניות המאיישות את החמ"לים – ובעיקר לוחמי היחמ"ם, המבצעים פעילות נסתרת בכל גזרת הגבול.

 

קשה להגיד משהו ספציפי לגבי אופי שירות לוחמי היחמ"ם מבלי לחשוף את פעילותם המסווגת, ועל כן נציין רק את שלל אמצעי התצפית המתקדמים העומדים לרשותם, ואת חשיבותם הכפולה: בעת שגרה הם מתמקמים בחשאיות בנקודות ליד הגבול על מנת לאתר נקודות תצפית ועמדות של חיזבאללה; ועם פרוץ הקרבות חשיבותם אף עולה, כיוון שבמקרה של עימות צפוי חיזבאללה לנסות לפגוע באמצעי התצפית הנייחים של ישראל, בדיוק כפי שעשה במלחמה האחרונה. לוחמי האיסוף של היחמ"ם, הודות לחשאיותם ולניידותם, יצטרכו לפצות על חיסרון אמצעי התצפית שודאי ייפגעו. הם גם ייכנסו ללבנון בכוח החוד הקרקעי, במטרה לאתר מארבים ועמדות שיגור טילים של חיזבאללה.

 

יציאות: היציאות הביתה אינן קבועות, ותלויות בסד"כ, במצבי כוננות ועוד.

 

תפקידים במסגרת היחידה: לבד מתפקידי הלחימה והפיקוד, משרתים ביחידה תומכי לחימה בתפקידים שלישותיים, מנהלתיים ועוד. 

 

נשק ואמל"ח: מסווג.

 

מדים: בימיו הראשון של חיל האיסוף הקרבי, עוד כשהיה קרוי מודיעין שדה, השתמשו חייליו בערב רב של כומתות בצבעים שונים – ירוק, שחור, אדום ועוד, בהתאם לשיוך הפיקודי. ב-2003 נקבע כי כל חיילי החיל, לרבות לוחמי היחמ"ם, יישאו כומתות בצבע ירוק בקבוק, כצבע כומתת חיל המודיעין, עליהן סיכת מודיעין שדה (ומאוחר יותר חיל האיסוף הקרבי), שהחליפה את סיכת חיל המודיעין. בעבר דובר על קביעת כומתה חדשה וייחודית לחיל, בצבע חום בהיר (כצבע המדבר), אך השינוי עוד לא נכנס לתוקף. הלוחמים נעים עם תג גדוד שחף ועם סיכת היחידה.

שילוב בנות: חיילות לא משרתות כלוחמות יחמ"ם. הן משרתות בתפקידים תומכים כמו מש"קית ת"ש או חינוך.

 

כולם יודעים ש: לא יודעים יותר מדי על היחמ"ם, אבל כשמדברים עליה, זה לרוב קורה בהשתאות. אם חיל האיסוף הקרבי נוטה לסבול מדימוי נמוך יחסית, הרי שהוא לא דבק ביחמ"ם – והיחידה אפילו מצילה את החיל, מהבחינה הזו, ברמה כזו או אחרת. לוחמי היחמ"ם הם באמת "הצופה לפני המחנה", סיסמת חיל האיסוף הקרבי. זוהי יחידה משמעותית, קריטית למצבי חירום ושגרה, שתרומתה האמיתית נסתרת מעיני הציבור.

 

המרוץ לרמטכ"לות: לוחם מקרב היחמ"ם עוד לא ענד את דרגות הרא"ל.

 

האתר הרשמי של יחמ"ם http://mazi.idf.il/607-he/IGF.aspx 

 

פספסנו משהו? מצאתם טעות? נשמח לשמוע מכם עדכונים ותיקונים ולשמור את פז"ם מעודכן בחזית. כתבו לנו ל  -pzm@mako.co.il