חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילי וחיילות צה"ל מהחילות השונים, פזורים בבסיסי הצפון הנידחים וממשיכים בתעסוקה המבצעית שלהם כרגיל, למרות תנאי מזג האוויר. ככה הם נראים עטופים בחרמונית, חם צוואר וכפפות, מחייכים ומסמנים שהכל כשורה. אלה התמונות מהיומיים האחרונים.  

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל

חיילים בסערה (צילום: דובר צה"ל)
צילום: דובר צה"ל


_OBJ

_OBJ

_OBJ

_OBJ

_OBJ

>> סוף עידן: חיילי צה"ל נפרדים ממחנה נתן