בצה"ל יפעלו במהלך יום הבחירות כ-445 קלפיות, מתוכן כ-100 ניידות. הקלפי הדרומית ביותר הוצבה במוצב צאלה שבאילת והצפונית ביותר במוצב החרמון. מספר הקלפיות הגבוה ביותר – בבסיסים תל השומר, צריפין, מחנה רבין (הקריה), קריית ההדרכה (עיר הבה"דים) וגלילות.

ביום הבחירות מתקיים גם יום גיוס לחטיבת גבעתי ולחיל השריון. המתגייסים יממשו את זכותם הדמוקרטית ויצביעו בתום שרשרת החיול באמצעות ארבע קלפיות במטרה לשמור על ההנחיות, ולאחר מכן יפוזרו לבסיסי הטירונות.

כ-3,000 חיילים נוטלים חלק בבחירות הנוכחיות כחברי ועדות קלפי צבאיות ועוד כ-500 חיילים משמשים כסדרני קורונה האמונים על הסדר והשמירה על ההנחיות.

ביום ההצבעות המוקדם בצה"ל הצביעו 28.3% מבעלי זכות ההצבעה בצבא, היחידות עם היקף המצביעים הגבוה ביותר היו נכון לתחילת השבוע מחנה רבין, מחו"ה אלון ומפקדת חיל האוויר. חיילים שטרם הצביעו יוכלו להצביע ביום הבחירות הארצי ולממש את זכות ההצבעה באחת הקלפיות הצבאיות שנפתחות או בקלפי אזרחית לפי אזור מגוריהם.

מקום ההצבעה

האם אני רשאי להצביע בקלפי האזרחית?
כן, חיילים רשאים להצביע בקלפי האזרחית אליה הם משויכים. הודעה על מיקום הקלפי האזרחית נשלחה אליך מטעם משרד הפנים. לחלופין, חייל רשאי להצביע בכל קלפי צבאית ובלבד שיצביע פעם אחת בקלפי אזרחית\צבאית.

כיצד אדע היכן הקלפי הצבאית ביחידתי ובאיזה שעות היא פעילה?
הודעה על מיקום הקלפי המיועדת לחיילי היחידה ושעות הפעילות תפורסם ביחידה על גבי לוחות מודעות ובאמצעות רשת המנהלן ביחידה. ביום הבחירות יהיו שלטי הכוונה לקלפי הצבאית ביחידתך/ביחידה הסמוכה.

ככלל, הקלפיות בצה"ל ייפתחו ב- 23.03.2021, בשעה 08:00 בבוקר, ויפעלו עד השעה 20:00. 

אני משובץ להגנת יישובים ביום הבחירות - היכן אוכל להצביע?
ביום הבחירות נפתחות קלפיות להצבעת חיילים במרבית היחידות והבסיסים בצה"ל. כמו כן, יופעלו קלפיות ניידות שיעברו בין הכוחות על פי מסלול ומועד שנקבע מראש, ובין היתר גם בין הישובים בהם מבצעים חיילי צה"ל משימת הגנת ישובים.

עליך להתעדכן מול מפקדך הישיר או הקצין הממונה על המשימה ביום ובשעת הגעת הקלפי הניידת ליישוב בו תבצע את המשימה.

אני חייל שעובד כסדרן בקלפי האזרחית ביום הבחירות - היכן אוכל להצביע ומתי?
חייל המועסק ביום הבחירות כסדרן בקלפי אזרחית ע"י ועדת הבחירות המרכזית יוכל להצביע בקלפי בה שובץ כסדרן. לידיעתך, תוכל להזדהות בקלפי באמצעות חוגר/תעודה צבאית.

חייל המאושפז בבית החולים ומסופח לר"ם 2 - היכן יוכל להצביע?
חיילים המאושפזים בבתי החולים יצביעו בקלפיות אזרחיות שיפתחו בבתי החולים בדומה ליתר המאושפזים. הודעה בדבר המיקום המתוכנן של הקלפי האזרחית בבית החולים ושעות הפעלתה תפורסם על ידי ובאחראיות הנהלת בית החולים.

הזדהות בקלפי זו תתבצע באמצעות תעודה צבאית אישית הנושאת את תמונת החייל (חוגר/קצין/נגד) או באמצעות תעודה אזרחית אישית הנושאת את תמונת החייל (תעודת זהות או רישיון נהיגה או דרכון ישראלי בתוקף) בצירוף "טופס אשפוז" שיינתן לכל מאושפז באחריות סגל בית החולים.

האם אני יכול להצביע בכל קלפי צבאית גם אם אני נמצא ביום הבחירות ביחידה אחרת?
כן. חייל רשאי להצביע בכל קלפי צבאית, בכל יחידה בצה"ל, ובלבד שיצביע פעם אחת בלבד.

האם חייל השוהה בחו"ל ביום הבחירות יכול להצביע בשגרירות או בקונסוליה?
לא. הזכות להצביע בחו"ל לאזרחים בעלי זכות הצבעה ניתנת רק לאזרחים או משרתים השוהים בחו"ל ביום הבחירות בתפקיד או בשליחות מטעם המדינה, ובכלל זה מטעם צה"ל.

ב-99 נציגויות ישראל בחו"ל, מצביעים המשרתים בתפקיד 12 ימים לפני מועד הבחירות במדינה (11.03.2021).

איך אני יכול לברר אם ביחידה שלי מוצבת קלפי?
ככלל, בכל יחידה ימונה קצין בחירות יחידתי אשר מתפקידו לפרסם את מיקום הקלפי ביחידה ושעות פעילותה. במידה וביחידה לא נפתחת קלפי - יפורסם היכן הקלפיות הסמוכות.

חבר שלי נמצא בכלא צבאי ולא יהיה בבית או בבסיס ביום הבחירות, האם תהיה לו אפשרות להצביע?
כן. חברך יוכל להצביע בכלא הצבאי. ביום הבחירות תפעלנה קלפיות צבאיות בבסיסי הכליאה, בחדרי המשמר הפיקודיים ובחדרי המעצר היחידתיים. מפקדי בתי הכלא/חדרי המעצר הונחו לפרסם מיקום הקלפי במרחב בסיס הכליאה ושעות פעילות הקלפי. על חברך לוודא כי ברשותו תעודת חוגר או תעודת זהות או רישיון נהיגה תקף או דרכון ישראלי תקף נושא תמונה - לצורך הזדהות בקלפי.

אני מפקד מסגרת של שוחרים בבית הספר הטכני, האם השוחרים יוכלו להצביע בבסיס?
לא. שוחרים, תלמידי מכינות צבאיות, גדנ"עות וחניכים השוהים בקורסים קדם צבאיים בבסיסי צה"ל ביום הבחירות אינם רשאים להצביע בקלפי צבאית. מפקדי היחידות הונחו לשחרר את החניכים (שגילם ביום הבחירות 18 ומעלה) לבתיהם על מנת לאפשר להם לממש את זכותם הדמוקרטית להצביע בבחירות לכנסת.

סדרי הצבעה

שכחתי את החוגר שלי בבית - איך אני יכול להצביע בבסיס?

בהיעדר תעודה צבאית אישית (חוגר/תעודת קצין/תעודת נגד) תוכל להזדהות באמצעות תעודת אזרחית אישית הנושאת את תמונתך (תעודת זהות/רישיון נהיגה תקף/דרכון ישראלי תקף). בצירוף אישור על היותך בשירות צבאי (אישור זה יתקבל ממשרד המשא"ן היחידתי).

איך צה"ל מבטיח את חשאיות ההצבעה שלי?
הצבעת חיילים בקלפי צבאית מתבצעת באמצעות שתי מעטפות – מעטפה פנימית כחולה לתוכה תכניס את הפתק עליו מודפס שם (כינוי) המפלגה / רשימה ואותיות הרשימה בעדה הנך מבקש להצביע. המעטפה הפנימית תוכנס לתוך מעטפה חיצונית, לבנה, עליה ירשמו פרטיך האישיים.

בעת ספירת הקולות בכנסת, נערכת בדיקה לפי הרישומים על גבי המעטפה החיצונית, על מנת לוודא שהאדם ששמו רשום על גבי המעטפה הינו בעל זכות בחירה ולא הצביע יותר מפעם אחת. המעטפה הפנימית (שאינה מכילה את פרטיך האישיים) מועברת לספירה בעוד שהמעטפה החיצונית מושמדת.

מי יסביר לי כיצד אני בוחר/מצביע ומה התהליך?
סמוך למועד הבחירות ייתלו ביחידות כרזות ובהן הסבר ברור ותמציתי אודות תהליך ההצבעה. מידע זה יהיה נגיש גם בכניסה לקלפי הצבאית ביום הבחירות וכמובן תמיד תוכל לפנות לקצין הבחירות היחידתי ולחברי הקלפי באם תהיה לך שאלה.

האם אני חייב ללבוש מדים בעת ההצבעה בקלפי הצבאית?
ככלל, אינך חייב ללבוש מדים בעת ההצבעה בקלפי צבאית. ההזדהות בקלפי תעשה באמצעות תעודה צבאית אישית (קצין/נגד/חוגר) או לחלופין באמצעות אחת מהתעודות האזרחיות האישיות הנושאות את תמונתך (ת"ז אישית או רישיון נהיגה תקף או דרכון ישראלי תקף).

במקרה של הזדהות באמצעות תעודה אזרחית, יש לצרף אישור על שרות צבאי מסגל משאבי האנוש ביחידה.

יכריעו את גורל הימין החדש? (צילום: דובר צה"ל, חדשות)
צילום: דובר צה"ל, חדשות

האם מותר לי להביא מהבית פתק הצבעה לרשימה לה אני רוצה להצביע/מעטפת הצבעה ריקה?
הנך רשאי להביא פתק הצבעה לרשימה עבורה הנך מעוניין להצביע. אך אין להביא מעטפת הצבעה ריקה.

האם פתק הצבעה ריק (בצבע לבן) ייכלל במניין הקולות?
פתק לבן לא ייכלל במניין הקולות וייחשב כקול פסול. מטרת הפתק הלבן לאפשר לבוחר לסמן עליו את כינוי הרשימה או מפלגה והאותיות של המפלגה לה הוא מצביע, בעיקר למקרים שפתקי ההצבעה מאחורי הפרגוד אזלו._OBJ

האם מותר לי לעבוד ביום הבחירות בקלפי? אם כן, האם יש מגבלות או אישורים שאני צריך לקבל?
מותר לך לעבוד כמזכיר ועדת קלפי או כסדרן, במידה וברשותך היתר עבודה פרטית (מדובר ב"תפקידים ניטרליים" מטעם ועדת הבחירות המרכזית). חל איסור לעבוד כחבר ועדת קלפי/כמשקיף (תפקידים אלה הם מטעם מפלגות ובעלי שיוך פוליטי מובהק).

חייל רשאי להיות נוכח בכנס או אסיפה של מפלגה או רשימה המתמודדת לבחירות?
כן ובלבד שלא יהיה לבוש מדים ולא יזדהה כחייל. כמו כן, אסורה השתתפות פעילה בכנס: מילוי תפקיד כלשהו או נשיאת דברים.

האם מותר לי לעשות "לייק" בפייסבוק על פרסום של מפלגה?
על פי פקודות הצבא, חייל לא יתבטא במרחב הרשת, בעל פה או בכתב, בכל עניין מפלגתי ולא יתבטא בנושאים מדיניים או צבאיים. על חיילים חל איסור להביע במרחב הרשת תמיכה בדמויות פוליטיות או במפלגות, או להביע הסתייגות מהן (לרבות באמצעות סימן "אהבתי"-  LIKE או סימנים אחרים שנועדו להביע תמיכה או הסתייגות).

כמו כן נאסר מלשתף דפים של מועמדים או מפלגות או לשתף כתבות שנוגעות לעניינים פוליטיים. על אף האמור, חייל רשאי לעקוב אחר דף המשתמש של אישיות פוליטית או של מפלגה, וזאת לצורך מעקב אחר פרסומים בלבד.

האם יום הבחירות נחשב ליום חופש על חשבון המערכת?

לא, יום הבחירות בצבא אינו נחשב ליום חופש על חשבון המערכת. ניתן, כמובן, לבקש לחתום חופש על חשבון החופשה השנתית. 

הצבעה בעידן הקורונה

כיצד אוכל להצביע באם אשהה בבידוד ביחידה ביום הבחירות? 

ביחידות בהן ישהו בבסיס חיילים מבודדים , תיפתח קלפי ייעודית להצבעת חיילים מבודדים. עליך להתעדכן מול המפקד האחראי ביחידתך בנוגע לסדרי ההצבעה ושעותיה.

כיצד אוכל להצביע אם אשהה בבידוד בבית ביום הבחירות?

מבודד או מאומת (חולה) הנמצא בבית, יצביע ככל אזרח - קרי, בקלפי אזרחית מיוחדת. מידע בדבר השיטה ומיקום הקלפיות יפורסם באתר ועדת הבחירות המרכזית סמוך למועד יום הבחירות. 

חבר שלי שוהה במתקן מחלימים בצבא. האם יוכל להצביע?

כן, במתקני המחלימים יפעלו קלפיות צבאיות מיוחדות.

איך אני יכול לדעת שלא אדבק בקורונה בקלפי בצבא? 

צה״ל עושה הכול על מנת להבטיח הצבעה בטוחה בקלפיות ביחידות. סדרי ההצבעה בצה"ל נקבעו בשיתוף גורמי בריאות הצבא בחיל הרפואה ובכפוף להנחיות משרד הבריאות.

בנוסף, יוצב סדרן נאמן קורונה מחוץ לכל קלפי צבאית על מנת לשמור על הכללים וההנחיות המחייבות. בין חברי ועדת הקלפי למצביע תוצב מחיצה שקופה שולחנית כאמצעי הגנה, וערכת מיגון וחיטוי תימצא בכל קלפי צבאית לטובת המצביעים וחברי הוועדה.

מדוע מתקיימת הצבעה מוקדמת בצה"ל כשבוע לפני יום הבחירות?

בשל התפרצות נגיף הקורונה, ועל מנת לאפשר הצבעה בטוחה בקרב חיילים וספירה מהירה של קולותיהם, אישרה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24 כי בבסיסי צה"ל תתקיים הצבעה מוקדמת ב-17.03.2021. נבהיר כי חייל זכאי להצביע רק פעם אחת, וכי הצבעה כפולה מהווה עבירה פלילית.

כל מעטפות ההצבעה של המצביעים בצה"ל במועד המוקדם לא ייפתחו ולא ייספרו לפני סגירת הקלפיות ב-23.03.2021. 

הצבעתי בהצבעה המוקדמת והחלטתי לשנות את דעתי, האם אני יכול להצביע שוב?   

לא. אם בחרת להצביע במועד המוקדם (17.03.2021), לא תוכל להצביע שוב מכל סיבה שהיא. 

מה לגבי נסיעות ביום הבחירות? 

נסיעות חיילים ללא מדים - חיילים יוכלו לנסוע בחינם ללא מדים בכ-600 הקווים הבין-עירוניים החינמיים שיפעלו ברחבי הארץ ביום הבחירות, ככל האזרחים.

בנוסף, שירותי רכבת ישראל יפעלו בחינם בכל התחנות, וניתן לנסוע בלבוש אזרחי. קווים עירוניים אינם חינמיים, ובהן ישנה חובת הזדהות עם תעודת חוגר ועל מדים.

למידע נוסף, ניתן לפנות למוקד הטלפוני של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, בטלפון: *8787

הכתבה פורסמה במקור באתר צה"ל.