פיקוד העורף הסיר הלילה (בין ראשון לשני) את ההנחיות המיוחדות. לא יוטלו הגבלות על פעילויות חינוכיות במרבית אזורי הארץ, וניתן יהיה לקיים התקהלויות ללא הגבלות. מקומות העבודה יפעלו כרגיל גם הם ללא הגבלות. לפי שעה, מסגרות החינוך בערים המרכזיות בגוש דן יחזרו לפעול רק ביום שלישי. הערים חולון ובת-ים הודיעו כי בשל העובדה שלא ניתן היה לגייס את הצוותים במהלך הלילה, ולא ניתן להזמין ארוחות לילדים בצהרונים - הלימודים יחזרו בפועל רק בשלישי בבוקר. שאר הפעילויות במתנ"סים ובחינוך הבלתי פורמלי בשעות אחר הצוהריים צפויות להתקיים כרגיל. אלו ההנחיות המעודכנות

ברחבי הארץ, מלבד עוטף עזה וקו העימות

  • התקהלויות ושירותים: ניתן לקיים התקהלויות ללא הגבלות. באשקלון ובנתיבות עד 15 אלף איש.
  • מקומות עבודה: פועלים ללא הגבלות.
  • פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילויות ללא הגבלות.

אזור עוטף עזה

  • התקהלויות ושירותים: בשטח פתוח – עד 100 איש. במבנה – עד 300 איש. החופים סגורים.
  • מקומות עבודה: ניתן לפעול במבנה או במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות.
  • פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילויות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוכן תקני בזמן התגוננות.

קו העימות

  • התקהלויות ושירותים: בשטח פתוח – עד 30 איש. במבנה – עד 300 איש. החופים סגורים.
  • מקומות עבודה: ניתן לפעול במבנה או במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות.
  • פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילויות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוכן תקני בזמן התגוננות, כפוף להנחיות פיקוד הצפון.