תמיד נדמה ששירות המילואים מגיע ברגע הכי פחות נוח: המשפחה זה עתה התרחבה לה, בדיוק עוברים דירה, רוצים לטוס לחו"ל או עומדים בפני סגירת עסקה חשובה בעבודה. אבל גם כשלא תמיד מתאים - המילואימניקים מתייצבים עם כל סימני ההיכר הרגילים: מדי ה-ב', הזיפים, הקפה השחור ובעיקר החבר'ה. לפניכם המדריך המלא למילואימניק, שלצד החובה שהוא ממלא, מסתבר שיש לו גם לא מעט זכויות.

חיילי מילואים נחים (צילום: Spencer Platt, GettyImages IL)
זמן איכות עם החבר'ה רחוק מהבית. מילואמיניקים | צילום: Spencer Platt, GettyImages IL

 לאילו מטרות מותר לזמן חייל מילואים לשירות? החוק קובע בפשטות כי מילואימניק יזומן לאחת משלוש המטרות הבאות: אימון והכנה למשימותיו בחירום; תעסוקה מבצעית, כהגדרתה בפקודות הצבא; ורשימת תפקידים חריגים, המאושרים מדי שנה על ידי שר הביטחון. נשמע פשוט, לא?

מהי ההתראה המקסימלית לזימון לשירות מילואים פעיל? התראה לשירות מילואים פעיל חודשי (עד שלושה ימים) חייבת להיות לא פחות מ-12 ימים טרם תחילתו; התראה לשירות מילואים פעיל שנתי (ארבעה ימים ומעלה) חייבת להיות לא פחות מ-60 יום טרם תחילתו. מילואימניקים שחתמו על הסכמה לחריגי קריאה זכאים לפחות ימי התראה, במידה והצו מאושר על-ידי הגורמים המוסמכים.

מהו שירות המילואים המקסימלי שמותר לבצע בשנה? שירות המילואים של חוגרים שגילם עד 45 לא יעלה על 36 ימים בשנה. חוגרים מגיל 46 ומעלה יזומנו ל-13 ימים לכל היותר, למטרות אימון או תרגיל בלבד. שירות המילואים של קצינים לא יעלה על 36 ימים בשנה במידה והם לא משרתים ביחידה קרבית. שירותם של קצינים המשרתים ביחידה קרבית לא יעלה על 46 ימים. קצינים מגיל 49 ומעלה (לא כולל רופאים וקציני הגנה מרחבית), יזומנו ל-13 ימים לכל היותר, למטרת אימון או תרגיל בלבד. רופאים, למעט רופאי שיניים, ישרתו לא יותר מ-36 ימים בשנה. רופאים מגיל 50 ועד גיל 51 ישרתו עד 21 ימים בשנה. סטודנטים יבצעו 21 ימי מילואים בלבד בשנה אקדמאית.

לאילו חופשות זכאי מילואימניק בזמן שירות מילואים פעיל?
חייל המשרת עד שבעה ימים ברצף לא זכאי לחופשה.
ביחידה שיש בה סידורי הלנה: רשאי מפקד היחידה לאפשר חופשה אחת של עד 24 שעות לחייל המשרת תקופה של שמונה עד 24 ימים ברציפות; כמו כן, מחוייב מפקד היחידה לאשר חופשה אחת של עד 48 שעות לחייל המשרת תקופה של 25 עד 30 יום ברציפות. זאת, למעט במצבי כוננות; לחייל המשרת תקופה של יותר מ-31 יום ברציפות, חייב מפקד היחידה לאשר חופשה נוספת של עד 48 שעות.
חייל שמשרת ביחידה שאין בה סידורי הלנה, המשוחרר מדי יום ללינה בביתו, לא יהיה זכאי לחופשה ללא קשר למספר ימי שירות המילואים הפעיל.
לחייל המבצע תעסוקה מבצעית, אבטחת מתקנים (אמ"ת) או אבטחת ישובים (אבט"ש) שמשכה שמונה עד 15 ימים, תאושר חופשה אחת של לפחות 24 שעות. לחייל שמבצע תעסוקה מבצעית, אמ"ת או אבט"ש שמשכה 16 עד 25 ימים, תאושר חופשה של 72 שעות, אותה ניתן לפצל לשתי חופשות.

האם מותר לזמן לשירות מילואים בטרם תום שנת השחרור מסדיר? חישוב המרווח המותר יחל ממחרת יום השחרור בפועל מהשירות הסדיר. לשירות יומי, המרווח הנדרש הוא חודש. המרווח הנדרש ממועד תום השירות הסדיר לקריאת חייל/ת לשירות מילואים דו יומי ומעלה, הוא שנה. אף על פי כן, ניתן לקרוא לחייל/ת לאחר 180 ימים ממועד שחרור/ה מהשירות הסדיר לצורך אימונים ותרגילים בלבד. ניתן לזמן חוגרים לאימון או לתרגיל שמשכו עד עשרה ימים, וקצינים לתרגיל או לאימון שמשכו עד 12 ימים.

אילו מדים מותרים למילואימניקים? בזמן שמ"פ (שירות מילואים פעיל), מותר לחייל המילואים לנוע במדי ב' (מדי עבודה) בלבד. זאת למעט מבטקסים, באירועים, במשלחות וכדומה - במקרים אלה, יש ללבוש בגדי א' מדקרון, בדומה לחיילי החובה. בלבישת מדי א' יש להקפיד על ענידת אותות וסמלים על-פי הפקודות, חבישת כומתה בצבע החילי ותנועה בנעליים גבוהות מצוחצחות.

מהו גיל הפטור ממילואים? גיל הפטור משירות במילואים הוא 40 לחוגרים ו-45 לקצינים. גיל הפטור לנשים הוא 38. כל זאת, למעט תפקידים שאושר להחריגם עד לגיל 49 (טבלת פירוט מקצועות חריגים על-פי צו שר הביטחון).

האם ישנן זכויות ייחודיות למילואימניקיות? בעניין מגורים ולינה, יגורו חיילים וחיילות במגורים נפרדים, ויופרדו מתקני השירותים והמקלחות. באם לא ניתן לקיים הפרדה שכזו, תותקן נעילה פנימית לכל אחד מן המתקנים. בנוסף, לא תישאר חיילת בגפה, מנותקת ומבודדת משאר הנוכחים ביחידה. מעבר לכך, באחריות היחידה הקולטת לוודא הימצאות ציוד אישי הכולל מדים במידות המתאימות, מעיל, נעליים צבאיות, וציוד ייעודי (כמו שכפ"צ וקסדה) בעת הצורך. חיילות המוצבות ביחידות אורגניות, כמו גדוד או פלודה, תשתתפנה בכל הפעילויות המבצעיות המוגדרות ליחידה בכפוף לרמת הרובאות שלהן. ניתן לשלב חיילות מילואים בעלות המסכת רובאות 02 ומעלה במשימות הגנת יישובים, ובתנאי שעברו אימון לקראת המשימה כפי שנהוג לגבי גברים. לוחמות המשולבות ביחידה אורגנית עם לוחמים תבצענה לחימה, תעסוקה מבצעית או הגנת יישובים בהתאם למשימות היחידה.

האם ישנה אפשרות לבטל את צו המילואים? במקרה של פנייה לדחיית או לקיצור שירות מסיבות אישיות, נדרש המילואימניק להצטייד במסמכים עדכניים המעידים על הבעיה הקיימת. את הפנייה יש להגיש על גבי טופס 58 למפקד האישי, שידון ויחליט בדבר הבקשה. מובן שלפני שעוברים לפסים הפורמליים, ניתן להתקשר למפקד ולהסביר לו אודות בעיה ספציפית שמונעת הגעה לשירות המילואים. רבים גם בוחרים להגיע למילואים ולבקש להשתחרר מיד, מסיבות שונות. אדם שלא יגיע לשירות המילואים עלול להיחשב כעריק, על כל ההשלכות הנובעות מכך.

מילואימניקים (צילום: איתי כהן, אתר צה"ל)
רוצים להתנדב? פנו ליחידה שלכם או למיטב | צילום: איתי כהן, אתר צה"ל

בקשות קיצור, פיצול או דחיית שירות ניתן להעביר לועדות לתיאום מילואים (ולת"ם). תפקיד הועדות לקבוע מתי עדיפים צורכי המשק האזרחי על צורכי הצבא, ולהיפך. בקשות לולת"ם יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים. הועדות דנות אך ורק בצוי מילואים שמשכם שישה ימים ומעלה. בקשות הנוגעות לצווים קצרים יותר יש להגיש למשרד הקישור ביחידה. ניתן ליצור קשר עם מוקד הפניות בין הימים א' עד ה' ובין השעות 8:00 עד 19:00 בטלפון 03-7379500 ובפקס 03-7377159. כמו כן, ניתן ליצור קשר דרך אתר אגף כוח האדם.

האם מילואימניק יכול לעבור יחידה? על מנת לעבור יחידה, יש להגיש בקשה לשינוי שיבוץ על גבי טופס 55 לקצינת הקישור ביחידה. הבקשה תועבר לגורמים האמונים על שיבוץ כוח האדם במילואים, ותיבחן על-פי צרכי הצבא והנתונים האישיים של המילואימניק.

כיצד מורידים או מעלים פרופיל? בעניין הפרופיל הרופאי, יש לפנות ישירות לוועדות הרפואיות.

איך אפשר להתנדב לשירות מילואים? חייל מילואים הרוצה להתנדב יפנה ליחידת האם שלו. אם הוא נמצא ביחידת פטורים, יפנה למדור פרט במיטב. כך גם לגבי חיילי מילואים השוהים בחו"ל ורוצים לחזור ולהתנדב. אם מילואימניק מעוניין להתנדב לשרת ביחידה קרבית יותר מזו בה הוא מוצב, עליו לפנות ליחידתו. האוחזים בפטור מילואים עקב שירות בימ"ל (משטרה, מד"א, שב"ס וכו') ומעוניינים להתגייס יפנו גם הם למיטב.

הקלות, הטבות ותשלומים

כמה משלמים על יום מילואים? תגמולי המילואים הם תגמולים מחליפי שכר. נקבע בחוק גם תשלום מינימום, המוענק למילואימניק גם אם אין לו הכנסה (ובמקרה זה אין פנסיה נחשבת כשכר). התגמול ניתן בעבור כל יום שירות. כיום אין הבחנה בנושא זה בין שמ"פ חד-יומי לשמ"פ רב-יומי.

התגמול משולם על פי חוק הביטוח הלאומי, ומחושב על פי ההכנסה בשלושת החודשים שקדמו לחודש היציאה למילואים, פלוס תוספות יוקר, חלקי תשעים, כפול מספר ימי השירות. הדבר נכון הן לגבי שכירים והן לגבי עצמאיים. במידה והמילואימניק עבד פחות מ-60 יום בשלושת החודשים שקדמו לשירות המילואים, ייעשה החישוב לפי שלושת חודשי השכר הגבוה בששת החודשים שקדמו לשירות המילואים. באם עובד או עצמאי הפסיק את עבודתו או עיסוקי עד 60 יום לפני שירות המילואים, ייעשה החישוב על פי שלושת חודשי השכר שקדמו לחודש הפסקת העבודה או העיסוק.

מילואימניקים (צילום: רות נעמה פז, במחנה, עיתון "במחנה")
כמה כסף מגיע לי בעבור כל יום מילואים? | צילום: רות נעמה פז, במחנה, עיתון "במחנה"

לגבי תקופות שירות הקצרות משבוע, או לגבי תקופות שירות ארוכות יותר שבהן הסתיים השירות בסוף השבוע, החישוב שונה. לפרטים עיינו באיגרת הביטוח הלאומי למעסיק. בכל מקרה, סך התגמול לא יפחת משכר המינימום במשק, ולא יעלה מעל סך 5 פעמים השכר הממוצע במשק. גובה התגמול למי שאינו עובד הוא בהתאם לשכר המינימום בעבור שירות המילואים, שעודכן לפי החוק ל-68% מהשכר הממוצע במשק (כ-5,200 ש"ח).

התגמול ישולם לעובד שכיר על על ידי מעסיקו, במועד בו נהוג לשלם את שכר העבודה הרגיל. עובד ששכרו משולם על בסיס של חודש או יותר זכאי לקבל את תגמול המילואים ישירות ממעבידו; עובד שאינו חודשי יקבל את התגמול אם עבד לפחות 75 יום בשלושת החודשים שקדמו לשירות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. לאחר שישלם המעביד, יקבל החזק מביטוח לאומי עבור התגמול. על המעביד להמשיך להעביר תשלומים לקופת הגמל, לקרנות ההשתלמות וכדומה, גם בתקופת המילואים, כאילו לא שירת העובד במילואים ועבד כרגיל.

שימו לב, כי תגמול המילואים משולם כיום גם בגין ימים בהם לא נגרם אובדן הכנסה לחייל, וימי שירות המילואים הפעיל של מובטל הזכאי לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי לא יכללו במניין הימים בהם הוא זכאי לדמי אבטלה. נקבע גם תגמול בגין שירות חצי-יומי, שתחילתו לאחר השעה 16:00 ומשכו, לרבות זמני הנסיעה אל מקום השירות וממנו, אינו עולה על שש שעות באותו היום.

לחישוב הסכום המגיע לכם, היעזרו בטבלת עזר לחישוב התגמול ובמחשבון לחישוב תגמולי מילואים באתר הביטוח הלאומי. לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ. המוסד לביטוח לאומי מפעיל גם מענה טלפוני אוטומטי למשרתים במילואים ולמעסיקים: 02-6463010.

אילו זכאויות מקנה חוק המילואים בתחום התגמול וההוקרה? החוק קובע תגמול מיוחד למשרתים, שהוא תשלום נוסף בעבור שירות משמעותי (שירות מעל ל-32 ימים בשנה). כמו כן, נקבע תגמול נוסף למשרתים הפעילים, שישולם על-ידי רשות המיסים בהתאם למשך השירות ויגיע עד ל-4,700 שקלים. מילואימניקים גם זכאים להנחות באגרות במשרדי ממשלה שונים.

מה כוללת ההשתתפות בהוצאות בגין שירות המילואים? השתתפות בהוצאות הנלוות לשירות המילואים (הוצאות נסיעה, טלפונים וכדומה) ניתנת לחייל שלא צבר זכאות לתגמול המיוחד המפורט לעיל. השתתפות זו באה בנוסף לשוברי הנסיעה הניתנים למילואימניקים הנוסעים בתחבורה ציבורית. הסכום עומד על כ-200 שקלים.

באחרונה, אחרי חודשים של דיונים, נקבע באופן סופי כי מילואימניקים יקבלו גם החזר על הוצאות רכב. אנשי המילואים יוכלו להמיר את תלושי הנסיעה לכסף, וכך לממן את הנסיעה במכונית הפרטית לבסיס. באכ"א מעריכים כי השיטה החדשה תיכנס לתוקף עד סוף שנת 2011.

אילו אוכלוסיות זכאיות להקלות בשירות המילואים?

בנים למשפחות שכולות לא יבצעו תעסוקה מבצעית ולא ישרתו ביחידות בייעוד קדמי או מעבר לתחומי הקו הירוק. ייתכן שירות מעבר לתחומי הקו הירוק במידה והמילואימניק מוצב ביחידת הגמ"ר או מתגורר בישוב המשתייך ליחידת הגמ"ר; גם במקרה זה, לא יבצע הבן השכול תעסוקה מבצעית באזורים אלה. בן יחיד למשפחה שכולה, או בן למשפחה ששכלה שניים או יותר מבניה, ישובץ לשירות מילואים פעיל במסגרת קל"ב (קרוב לבית), כולל לינת בית. בן למשפחה שכולה זכאי להקפאה משירות מילואים פעיל בשנת האבל הראשונה.
הורה שכול המבקש להשתחרר משירות מילואים ישוחרר לאלתר.

חייל מילואים שמתחתן לא יבצע שירות מילואים פעיל במשך עשרה ימים לפני מועד נישואיו, ביום החתונה עצמו ובמשך עשרה ימים לאחר מועד נישואיו – סה"כ 21 ימים. באחריות המילואימניק להציג בפני מפקדו או בפני קצינת הקישור ביחידתו במקרה הצורך אישור בדבר נישואיו.

חייל מילואים שאישתו נמצאת בחודש התשיעי, לא ישרת בשירות מילואים פעיל שמשכו ארבעה ימים ומעלה ברצף. מילואימניק שאשתו נמצאת בשמירת היריון, ישוחרר מכל קריאה למילואים כולל אימונים, לפרק הזמן שיקבע מפקד היחידה על פי חוות הדעת של רופא היחידה. בשני המקרים מחובת החייל להציג אישור רפואי למפקדו או לקצינת הקישור ביחידתו, שייבדק ויאושר על ידי רופא היחידה.

חייל מילואים שנולד/ה לו או אימץ בן או בת לא ייקרא לשירות מילואים פעיל שמשכו מעל ארבעה ימים ומעלה ברצף במהלך 30 ימים מיום הלידה או האימוץ. גם במקרה זה חובת הצגת האישור בדבר הלידה או האימוץ חלה על המילואימניק.

חייל מילואים שהוא אב לשלושה ילדים או יותר שנולדו באותה העת (שלישיה, רביעיה וכן הלאה), יוקפא מכל שירות מילואים שהוא לתקופה של שנה ממועד הלידה – לאחר שהציג את תעודות הלידה של הילדים, כמו גם אישור ממשרד הפנים.

חייל מילואים שהוא חד הורי, גרוש או אלמן לילד מתחת לגיל 18, שהגיש תצהיר הקובע כי הילד גר עמו ולא מתגורר עמם קרוב משפחה נוסף מעל גיל 18 הכשיר לטפל בילד, ישרת במרחק שאינו עולה על 100 ק"מ ממקום מגוריו, ובתנאי שישוחרר מדי יום בשעה המאפשרת לו להגיע לביתו לא יאוחר מהשעה 17:00.

אבות לשישה ילדים או יותר (נשואים, גרושים, אלמנים או חד הוריים) זכאים לתנאי שירות מקלים נוספים: משך השירות בשנה לחוגרים ביחידות קרביות לא יעלה על חמישה ימים; ליתר החוגרים ולקצינים עד גיל 45, לא יעלה שירות המילואים הפעיל בשנה על 21 יום; מגיל 46 ומעלה מוגבל השירות השנתי לחמישה ימים בלבד; חוגרים ישוחררו מדי ערב לביתם לא יאוחר מהשעה 17:00, למעט באימונים, בתרגילי גיוס ובהכשרה ראשונית שלב ב' של עד 21 יום; לא ישרתו מעבר לקו הירוק, אלא אם החייל מוצב או תושב באחד מיישובי האזור, או שהתנדב לשירות באזורים אלה. על אף כל זאת, ניתן לקרוא לחיילים בעלי אחד ממקצועות הרבנות הצבאית שהם הורים לשישה ילדים ויותר, לשירות מילואים פעיל שאורכו עד שלושה ימים, לשם ביצוע "מבצע פסח", שלא בכפוף לזכויות שלעיל.

מהן זכויות המילואמניקים הסטודנטים? סטודנטים בשירות מילואים זכאים לשלל הטבות, ביניהן השלמת חומר הלימוד, קביעת מועדים מיוחדים לבחינות עבודות ומעבדות, רישום בדיעבד לקורסים (סטודנט שמפספס את תקופת הרישום יפנה מראש למזכירות לתיאום סדרי ההרשמה), חזרה על קורסים (סטודנט ששירת במילואים מעל 21 יום במהלך קורס ועקב כך הפסיק את לימודיו או נכשל בקורס, זכאי לחזור על הקורס במועד אחר ויהיה פטור מתשלום שכ"ל בגין הלימוד החוזר).

מה כולל ביטוח חיילי המילואים? כיום מבוטחים כלל חיילי המילואים בעת שירותם, בדומה לביטוח אנשי קבע בצה"ל. הביטוח מעוגן בחוק הקצבאות לחיילי מילואים לבני משפחותיהם, והוא חל על פגיעות שארעו לחייל מילואים במהלך ועקב שירותו. לחוק שלושה רבדים: תגמול אגף השיקום, לפיו זכאי חייל מילואים שנפצע עקב השירות, או שאריו של חייל במקרה מוות, בתגמולים שמטרתם לאפשר הכנסה בסיסית מינימלית על בסיס חודשי ושיוויוני, ללא קשר לגובה ההכנסה של החייל קודם לאירוע; ביטוח חיים (ריסק) ניתן כמענק במקרה של מוות עקב ותוך כדי שירות, לאחר הכרה של אגף השיקום בשאריו של חייל מילואים שנספה במערכה. גובה המענק כיום הינו 315,000 ש"ח; ביטוח פנסיוני, במסגרתו יבוטח חייל מילואים שהוכר כבעל נכות רפואית ותפקודית של 20% ומעלה, ויהיה זכאי לקצבה בגין נכותו המביאה לפגיעה ביכולת השתכרותו. גובה הנכות נקבע בהתאם לשקלול נתונים לגבי סוג הנכות וחומרתה, עיסוקו של החייל באזרחות, גילו ועוד.

צו 8

מה ההבדל בין זימון בצו חריג קריאה לזימון בצו חירום? צו חריג קריאה הינו צו רגיל לכל דבר, למעט חריגה מהתראה או התנדבות שאושרה על ידי הגורמים המוסמכים לכך, וכל הזכויות והחובות חלות גם בצו זה. על צו החירום, בניגוד לצו חריג, לא חלות כל מגבלות הקריאה לשירות מילואים פעיל. משך השירות אינו נמנה על תקופת השמ"פ השנתי ואין כל התחשבות בתקופת שירות שביצע המילואימניק טרם נקרא לצו החירום, או לתקופה שיבצע לאחר מכן. צו החירום נקרא "צו 8" כיוון שהוגדר בסעיף 8 לחוק שירות המילואים.

מילואימניקים חוזרים מלחימה בגבול לבנון (צילום: דן ברונפלד, באדיבות גרעיני החיילים)
על צו החירום לא חלות כל מגבלות הקריאה לשירות מילואים פעיל | צילום: דן ברונפלד, באדיבות גרעיני החיילים

צו 8 דוחה חפש"ש. גם חייל שטרם עברה שנה מיום שחרורו ניתן לזמן למילואים בצו 8, שכן הוא מבטל את ההגבלות לקריאה לשירות, כולל מרווח מסדיר.

פיטורים בגין שירות המילואים

מהן זכויותיו של עובד שפוטר בשל שירות המילואים? חוק "חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט – 1949" קובע כי אסור לפטור עובד בשל שירות המילואים, בשל קריאתו לשירות, בשל שירות מילואים צפוי או בשל תדירות או משכו של שירות המילואים. פיטורים בניגוד לאמור בטלים.

עוד קובע החוק, כי אין לפטר עובד במהלך שירותו ועד 21 ימים לאחר תום השירות. פיטורים אלה תלויים באישור וועדת התעסוקה, ויאושרו רק לאחר שהוכח כי הפיטורים אינם בשל שירות המילואים, ולאחר שנתן העובד את תגובתו בנושא.

החוק חל גם לגבי אי חידוש חוזה עבודה ומחייב כל מעביד, בין אם הוא מעסיק בפועל ובין אם הוא קבלן כוח-אדם. החוק מרחיב את האיסור ומתייחס גם לשוויון הזדמנויות, לאפליית עובד מקבלה לעבודה, לתנאי עבודה, לקידום, להכרה, להשתלמות מקצועית וכן לפיצויי פיטורים, הטבות ותשלומי פרישה.

לצד החובות המוטלות על המעביד, החוק מטיל על המילואימניק חובה להודיע למעסיק מיד עם קבלת צו הקריאה על שירות המילואים הצפוי, בין אם הוא עובד מן המניין או מועמד לעבודה חדשה. מומלץ לעובד, על אף שהוא אינו נדרש לכך מבחינת החוק, לבקש מהמעסיק לאשר בחתימתו כי דבר השירות הצפוי הובא לידיעתו תוך שבעה ימים מיום קבלת הצו. באם מסרב המעסיק לחתום על מסמך שכזה, יציין זאת העובד על גבי הצו, שישמש כראייה במקרה הצורך.

עובד שפוטר בניגוד לחוק יכול לפנות לועדת התעסוקה במשרד הביטחון, שתדון ותפסוק בכל בקשה תוך 15 ימים מיום הגשתה. בסמכות ועדה זו לנקוט בסנקציות כנגד המעביד, ובהן צו העסקה (המותנה בהסכמת העובד), צו לפיצויים (שגובהו עד 5 פעמים שכרו של העובד), או צו משולב של העסקה ופיצויים כאחד. את התלונה יש להפנות בכתב לועדת התעסוקה הנמצאת בכל לשכה להכוונת חיילים משוחררים.

קיבלת צו 8? אסור לפטר אותך בזמן השירות וחודש אחריו. 

הפיטורים אסורים גם אם תוכננו לפני הגיוס למילואים. החוק אוסר על מעסיק לפטר עובד שנקרא לשירות מילואים, אלא אם קיבל אישור מיוחד לכך מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון. מעבר לכך, תקף האיסור על פיטורי העובד במשך כל תקופת השירות ובמשך 30 יום לאחריו, באם משך השירות אורך יותר מיומיים.

 

טלפונים שימושיים

המרכז להתנדבות מילואים 03-5693807/8

מוקדם פניות ולת"ם/שחרורים/בני ישיבות 03-7379500

קצינת פניות הציבור 03-5691000

נציב קבילות החיילים 03-6977433

מוקד פניות מופ"ת באכ"א 03-5699999

קצינת פניות במפקדת קצין הרפואה הראשי 03-7377952

היחידה לפניות ותלונות הציבור במשרד הביטחון 03-6975540

מחלקת ביטוח אנשי מילואים במשרד הביטחון 03-6977001

ועדה רפואית מרכז בצריפין 03-9579195/7/8

ועדות רפואיות לחוזרים לקבע 03-6757855

תא תעודות בשלישות הראשית 03-6755343

משרד דיקן הסטודנטים 03-6408832

המדור לרווחת הסטודנט והשירות הפסיכולוגי, בשיתוף עם נט"ל 03-6405805

נט"ל, קו לסיוע נפשי מיידי 1-800-363-363

אתר הבית של קצין המילואים הראשי

>> הילת הגיבורים: למה מילואים עושים אותך גבר