הענקת כנפי טייס (צילום: Handout, GettyImages IL)
אלוף פוגש סגן. מבולבלים? | צילום: Handout, GettyImages IL
אז הגעת לצה"ל, סוג של יקום מקביל בו הצבע הירוק שולט, ריצה זה לגיטימי ודבר פשוט כמו שוקו בשקית בארוחת הבוקר משמח לב אנוש. איך מתרגלים לסביבה החדשה? קודם כל, מנסים להתנער מהלם הבקו"ם – ומתחילים לפקוח עיניים. חשוב להבין מוקדם ככל האפשר שזהו עולם בו שולטת היררכית הדרגות.

ייתכן שבשלב זה כבר הספקת להבחין כי המפקד שמוריד אותך לפק"לים מבוגר ממך בערך בשנה. איך זה נותן לו את הזכות לצעוק עליך עוד לפני שהציפורים מצייצות? פשוט מאוד – לו יש שניים או שלושה פסים על הזרוע, ולך אין אפילו אחד. נשמע הגיוני? אם לא, זה הרגע להוציא עטים ולהפנים:

דרגות החוגרים / על הזרוע

שימו לב: חוגר הוא חייל בשירות חובה שאינו קצין.

טוראי (טור')
הטוראי הוא החוגר בדרגה הנמוכה ביותר, ובכלל מדובר בדרגה הנמוכה שבדרגות צה"ל. כל מתגייס נחשב לטוראי ברגע גיוסו, למרות שאין הדרגה מוענקת בטקס והיא היחידה בסולם הדרגות שאין לה סמל המופיע על המדים.

אין תמונה
טוראי ראשון
 

טוראי ראשון (טר"ש)
דרגה שכבר אינה קיימת בצה"ל, למזלם של אלפי חיילים מסכנים שצעירותם הייתה מונצחת ברבים. על אף שבעבר ניתנה הדרגה, שצורתה פס אחד על הזרוע, דווקא לחניך המצטיין בטירונות, כיום מקובל להשתמש בה כציון גנאי.

 

אין תמונה
רב טוראי- רב"ט
רב טוראי (רב"ט)
דרגה שצורתה שני פסים. לרוב, מועלים חיילים שאינם לוחמים או תומכי לחימה לדרגה זו בתום עשרה חודשים בשירות. תומכי לחימה מועלים בדרגה לאחר שמונה חודשים בשירות. לוחמים מועלים בדרגה על פי רוב בסיומה של ההכשרה הבסיסית, בתום שבעה חודשים – אבל אינם נוהגים לענוד אותה על מדיהם, שכן היא נחשבת לסימן לצעירות.

אין תמונה
סמל
סמל
דרגת הסמל, שצורתה שלושה פסים, נחשבת לדרגת הפיקוד הנמוכה ביותר – על אף שלעתים מוגדרים גם חיילים בדרגת רב"ט כסמלים בתפקידם. על פי רוב מוענקת דרגת הסמל לאחר השלמת קורס מ"כים או הכשרה מקצועית מתקדמת. כך או כך, יקבל החייל את דרגת הסמל בפז"ם משתנה, על פי ההכשרות שעבר ומקצועו הצבאי. זוהי הדרגה האחרונה שמקבלות חיילות המשרתות שירות חובה של שנתיים.

אין תמונה
סמל ראשון - סמ"ר
סמל ראשון (סמ"ר)
דרגת הסמ"ר, שצורתה שלושה פסים ובלבם עלה תאנה הקרוי בעגה הצבאית "פלאפל", היא הדרגה האחרונה אליה מועלה חייל בשירות חובה. הדרגה מוענקת כשנה לאחר הענקת דרגת הסמל. סמלות יקבלו דרגה זו במהלך שירות מילואים פעיל, במידה ויקראו לבצע שירות זה. ביחידות מסוימות יקבלו חיילים את הדרגה לאחר שנתיים וחודש מיום גיוסם, במידה ועברו קורס פיקודי.

דרגות הנגדים / על הכותפת

שימו לב: נגד הוא חייל בשירות קבע שאינו קצין.

בעבר נענדו דרגות הנגדים על פרק יד ימין, כמו שעון יד. בשנות השמונים עברו הדרגות לצווארון חולצת המדים, וב-1998 עברו לכותפות החולצה, בדומה לדרגות הקצונה. מעבר למשרתי הקבע שלא עברו קורס קצונה, גם חיילי מילואים שאינם קצינים ממשיכים להתקדם בסולם דרגות הנגדים במהלך שירות המילואים, כאשר פז"ם של כמה עשרות ימי שירות מילואים פעיל מפריד בין דרגה לדרגה. עם זאת, לא נהוג כי מילואימניקים שאינם קצינים יענדו סמלי דרגות בעת שירות המילואים.

אין תמונה
רב סמל - רס"ל
רב-סמל (רס"ל)
דרגת הרס"ל היא הראשונה בסולם הדרגות של הנגדים, ומבחינה היררכית בכירה מהדרגה הבכירה ביותר בסולם דרגות החוגרים. הדרגה, משולש בצורת סיטרואן, מוענקת על פי רוב כשנתיים לאחר דרגת הסמל. כלומר, בתקופת הקבע הראשונית ימשיך החייל לענוד דרגת חוגר, ורק לאחר תקופת זמן זו יענוד דרגת נגד.

אין תמונה
רב סמל ראשון - רס"ר
רב-סמל ראשון (רס"ר)
למרות שנהוג לקרוא לכל הנגדים "רס"ר", זוהי דרגה בפני עצמה, שצורתה שני סיטרואנים. היא מוענקת לכל היותר תשע שנים לאחר קבלת דרגת הרס"ל, ולא באה קומפלט עם שפם, למרות מה שידוע לכם מסרטים המוקרנים ביום העצמאות.

 

אין תמונה
רב סמל מתקדם - רס"ם
רב-סמל מתקדם (רס"ם)
דרגה בת סיטרואן אחד וכוכב אחד, המוענקת 7 שנים לכל היותר לאחר קבלת דרגת הרס"ר.

 

 

אין תמונה
רב סמל בכיר - רס"ב
רב-סמל בכיר (רס"ב)
דרגה בת שני סיטרואנים וכוכב אחד, המוענקת 7 שנים לכל היותר לאחר קבלת דרגת הרס"ב. 

 


אין תמונה
רב נגד משנה - רנ"ם
רב נגד משנה (רנ"ם)
דרגה חדשה בת שלושה סיטרואנים, שנכנסה לתוקף ביוני 2011. הדרגה מוענקת  לנגדים שיועלו מדרגת רס"ב ולפני שיקבלו דרגת רנ"ג.

 

 

אין תמונה
רב נגד - רנ"ג
רב-נגד (רנ"ג)
דרגה בת שלושה סיטרואנים וכוכב אחד, והיא הבכירה בסולם דרגות הנגדים. הדרגה מוענקת למספר מצומצם של נגדים, לפחות 5 שנים לאחר קבלת דרגת הרס"ב. עם זאת, אין מתן הדרגה אוטומטי עקב צבירת ותק כשאר הדרגות, אלא לפי הערכה אישית של מפקד היחידה.

דרגות הקצינים / על הכותפת

שימו לב: קצין הוא חייל בוגר קורס קצונה, בין אם קורס קצינים בזרוע היבשה, קורס טיס בזרוע האוויר והחלל או קורס חובלים בזרוע הים. קצינים הם גם מי שקיבלו מינוי קצונה ללא מעבר קורס, למשל עתודאים אקדמאים או מקבלי דרגת ייצוג. לעתים נדירות מקבל אדם דרגות קצונה ללא קורס – כך לדוגמה מפקד פיקוד הדרום, האלוף טל רוסו, עקב פעילות מבצעית מיוחדת.
את דרגות הקצונה עונדים על כותפות המדים. צבען ארד על רקע אדום בחילות הירוקים, כסף על כחול בחיל האוויר וזהב על שחור בחיל הים. חייל העובר קורס קצינים עונד גם סיכת מ"מ מוזהבת על צווארון חולצת המדים.

אין תמונה
סגן משנה - סג"ם

סגן משנה (סג"ם)
דרגה שצורתה ארון אחד (פס ועליו עלה זית). זוהי דרגת הקצונה הראשונה, המוענקת לא בתום קורס הקצינים אלא בתום ההשלמה החילית שלאחריו. העונד דרגה זו יכול לשרת, למשל, כמפקד מחלקה לוחמת.

 


אין תמונה
סגן
סגן
דרגה שצורתה שני ארונות. העונד דרגה זו יכול לשרת, למשל, כסגן מפקד סוללה בתותחנים.

 


אין תמונה
סרן
סרן 
דרגה שצורתה שלושה ארונות. העונד דרגה זו יכול לשרת, למשל, כמפקד פלוגה לוחמת.אין תמונה
רב סרן - רס"ן
רב-סרן (רס"ן)
דרגה שצורתה עלה תאנה (פלאפל) אחד. העונד דרגה זו יכול לשרת, למשל, כסגן מפקד טייסת בחיל האוויר או כראש מדור במטה.

 אין תמונה
סגן אלוף - סא"ל
סגן-אלוף (סא"ל) 
דרגה שצורתה שני פלאפלים. העונד דרגה זו יכול לשרת, למשל, כמפקד גדוד או כראש ענף במטה.
אין תמונה
אלוף משנה - אל"ם
אלוף-משנה (אל"ם) 
דרגה שצורתה שלושה פלאפלים. סא"לים מועלים לדרגת אל"ם בהחלטת הרמטכ"ל. העונד דרגה זו יכול לשרת, למשל, כמפקד חטיבה, כמפקד בסיס או כראש מחלקה במטה.

 


אין תמונה
תת אלוף - תא"ל
תת-אלוף (תא"ל)
דרגה שצורתה איקס אחד, הקרוי גם "חרבות" או "סכין ומזלג", כינוי להצלבת החרב וענף הזית. אל"מים מועלים לדרגת תא"ל בהחלטת הרמטכ"ל. העונד דרגה זו יכול לשרת, למשל, כמפקד אוגדה או כראש מטה זרוע.אין תמונה
אלוף
אלוף
דרגה שצורתה איקס אחד ופלאפל אחד. תא"לים מועלים לדרגה זו בהחלטת הרמטכ"ל ובאישור שר הביטחון. העונד דרגה זו יכול לשרת, למשל, כמפקד פיקוד מרחבי כמו פיקוד הצפון או כסגן הרמטכ"ל.אין תמונה
רב אלוף - רא"ל
רב-אלוף (רא"ל) 
דרגה שצורתה איקס אחד ושני פלאפלים, והיא מוענקת אך ורק לראש המטה הכללי. אלוף מועלה לדרגה זו בהחלטת שר הביטחון, ראש הממשלה ובאישור ממשלת ישראל וועדה שהיא ממנה לצורך העניין. הרא"ל היא הדרגה הבכירה בקרב דרגות צה"ל.

דרגות קצונה נוספות

חייל בעל תואר ראשון ששובץ במקצוע מסוים בצה"ל, ואינו בוגר קורס קצינים, מקבל את דרגת הקמ"א (קצין מקצועי אקדמאי), שצורתה ארון אחד על הכותפת ובו טבועים קלף ועלה זית. דרגה זו מקבילה לדרגת סגן. קא"ב (קצין מקצועי אקדמאי בכיר) הוא קצין מקצועי אקדמאי בשירות קבע. צורת הדרגה שני ארונות על הכותפת בהם טבועים קלף ועלה זית, והיא מקבילה לדרגת סרן.

אזרח עובד צה"ל (אע"צ) יקבל דרגת בח"ג (בחזקת חוגר) או בח"ק (בחזקת קצין) בהתאם לעיסוקו המקצועי.