כמה פעמים שמעתם את ראשי התיבות ת"ש? כמה שירים שמעתם על המש"קית ת"ש? וכמה פעמים תהיתם מה כל זה אומר, בעצם?

חיילת מצדיעה (צילום: עודד קרני, מדור צבא וביטחון)
תן למש"קית הת"ש שלך לסדר לך את החיים | צילום: עודד קרני, מדור צבא וביטחון

זה הרגע לסדר את הבלגאן ולספר קצת על מערך הת"ש בצה"ל (שאגב, לא קשור לשעה החופשית שמקבלים לפני השינה בטירונות, שעת ט"ש, שהיא שעת טרום שינה). מערך הת"ש הוא תחום הנמצא באחריות אכ"א (אגף כוח האדם), ומטרתו לאזן בין צרכיו האישיים של הפרט בצה"ל (החייל) לצורכי המערכת הצבאית. במילים אחרות, לדאוג שהמערכת הצבאית לא תפיל חיילים בין הכיסאות, ומי שזקוק להטבות מיוחדות, יקבל אותן.

הייצוג העיקרי של המערך הזה בעבורכם היא מש"קית הת"ש, החיילת עם השרוך הסגול, שהוכשרה לתפקידה על-ידי חיל השלישות וכפופה לקצינת ת"ש. כך למשל, מש"קית הת"ש של גדוד 890 של הצנחנים תהיה כפופה לקצינת הת"ש של הצנחנים. מש"קיות ת"ש, אגב, הן ברובן המוחלט בנות, אם כי יש גם יוצא דופן – מש"ק ת"ש בגדוד הנח"ל החרדי.

מש"קית הת"ש אחראית על טיפול וסיוע לפרט בפתרון בעיות אישיות וסוציו-אקונומיות, כגון קשיים כלכליים, בריאותיים, חברתיים, אישיים ומשפחתיים, וכן על סיוע לפרט בכל הקשור להטבות, לזכויות ולתנאים שמספק הצבא. הטיפול בחיילים נעשה באמצעות פגישות וראיונות עימם בבסיס, נסיעות לביקורים בבתיהם, תיאום מול מפקדיהם, הסתייעות בקציני הת"ש היחידתיים וקבלת בקשות מהחיילים עצמם (כך, למשל, ניתן לבקש העברה לשירות קרוב לבית). כלים עיקריים הנתונים לרשות גורמי הת"ש הם הטבות כלכליות לנצרכים, קורסים והשתלמויות שונות וכן הקלות בתנאי השירות (הת"ש), שמתבטאות בעיקר בקביעת תדירות יציאת החייל לביתו.

לעתים קרובות, מותאמת הזכאות להטבות מסוימות עוד קודם לגיוס החייל – במידה והוכר כחייל בודד, למשל, כבר במהלך המיון לצה"ל. במידה והנסיבות משתנות במהלך השירות הצבאי, רשאי כל חייל לפנות לגורמי הת"ש ביחידתו ולעדכן אותם בשינויים, על מנת שאלה יבררו כיצד יכול צה"ל ללכת לקראתו.

הקלות ת"ש (הת"ש)

ודאי כבר הספקתם לשמוע את המונח הת"ש, בצירוף ספרה כלשהי – למשל הת"ש 3. לפני שניכנס להבדל בין הרמות השונות של ההקלות, כדאי לדעת שהטבה בדמות הקלה בתנאי השירות מתקבלת בשל בעיות סוציאליות, ולא כלכליות. ההקלה תיתרגם לקביעת מספר ימי לינה בבית במהלך השבוע, לפטור משירות קרבי או לקביעת מרחק מקסימלי בין הבסיס בו משרת החייל לבין ביתו.

האישורים הנדרשים לבקשת הקלה בתנאי השירות אינם קבועים, ומשתנים כמובן בהתאם לאופי הבקשה. העיקריים הם אישור רפואי או נפשי של מצב בני המשפחה (במידה ורלוונטי), אישורים על חובות (במידה וישנם), אישורים כלכליים (למשל תדפיס בנק, תדפיס הוצאות כרטיס אשראי, תלושי משכורת של ההורים), חוות דעת של עובד סוציאלי וכל אישור רלוונטי אחר שעשוי לתמוך בבקשה.

ישנם גם מקרים של "הת"ש אוטומטי". הכוונה למצב בו מוכר החייל מראש כזכאי להקלות ת"ש, והתהליך הבירוקרטי שעליו לעבור על מנת לקבל את ההטבה קצר יותר. בין המקרים הללו נכללים בנים למשפחות שכולות, בנים או אחים של נכי צה"ל ב-100%, חיילים המשתייכים לקהילת השומרונים או לקהילת בית אל, בנים זכרים יחידים בני העדה הדרוזית וכאלה שבמשפחתם ארעה "פטירה טרייה", כלומר פטירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה בטווח של שנה. לכל אחד מאלה יש לצרף מסמכים רלוונטים - למשל על מנת לקבל הת"ש עקב פטירה טרייה יש לצרף תעודת פטירה.

ההקלות האפשריות הן:

הת"ש 1 = החייל לא ישובץ במערך הלוחם.

הת"ש 2 = החייל יישן לפחות שני לילות בשבוע בביתו.

הת"ש 3 = החייל יישן לפחות שלושה לילות בשבוע בביתו, ולא ישובץ ביחידה שמרחקה עולה על רדיוס של 100 קילומטר מביתו.

הת"ש 5 = החייל יישן לפחות חמישה לילות בשבוע בביתו. כמו כן, לא ישובץ החייל ביחידה שמרחקה עולה על רדיוס של 100 קילומטר מביתו.

הת"ש 7 = החייל זכאי ללינת בית מלאה, ללא תורנות לילה בבסיס, ולמעשה ישרת עם יציאות יומיות מהיחידה. החייל לא ישובץ ביחידה שמרחקה עולה על רדיוס של 100 קילומטר מביתו.

שימו לב!

* במקרי חירום עשויות ההקלות בתנאי השירות להתבטל זמנית, באישור אלוף משנה.
* שישי ושבת נחשבים כיום אחד.
* אין קשר בין רמת הת"ש לבין פטור משמירות. חיילים עם הת"ש 5 מבצעים שמירות, ואפילו תורנות לילה, במידה ומדובר בשבוע בו שהו לפחות חמישה לילות בביתם. חיילים עם הת"ש 7 מבצעים שמירות באופן בו ישובו לביתם לעת ערב.

האם חייל שנקבעו לו הקלות בתנאי השירות יכול לשרת כלוחם?

הדבר תלוי ביחידה אליה הוא משובץ, אבל באופן כללי נהוג כי רק חייל עם הת"ש 2 ישרת כלוחם. ללא קשר לקביעת הקלות שירות, בן יחיד נפסל אוטומטית משירות בתפקיד לחימה, אלא אם כן התנדב לכך באישור הוריו.

במידה וההת"ש נקבע לאחר שיבוץ בבסיס, ייערכו גורמי הפיקוד והת"ש מחדש ויבדקו האם ניתן להתאים את אופי השירות למגבלות החדשות. כך למשל, במידה והבסיס והתפקיד מאפשרים יציאות יומיות למי שקיבל הת"ש 5 במהלך השירות, יישאר החייל בתפקידו. אם לא, ייפלט החייל מהיחידה, או שינסו למצוא לו תפקיד מתאים אחר ביחידה.

הקלות הת"ש לא מיושמות בהכשרות ראשוניות, למשל בטירונות, אבל במידה וחייל מגיש בקשה להת"ש במהלך הכשרה ראשונית, אפשר לאשרה וליישמה לאחר ההכשרה. שימו לב, שישנם מפקדים בחלק מבסיסי הטירונים המשתדלים בכל זאת להתחשב בהקלות הת"ש של חייליהם, לפי מצב החייל והפלוגה, אבל אין הם מחוייבים לכך ועל כן לא כדאי לבנות על זה.

סיוע כלכלי

את מדיניות הסיוע והרווחה לפרט קובעת חטיבת הפרט באכ"א, בתיאום עם היועץ הכלכלי לרמטכ"ל (היועכ"ל). במוקד פעילות מערך הת"ש עומד הסיוע לחיילים הנמצאים במצוקה כלכלית. הסיוע ניתן בעיקר בשלוש דרכים עיקריות: באמצעות הטבות קבועות לחיילים בודדים, באמצעות תשלומים למשפחות החיילים ("תשלומי משפחה", תשמ"ש), ובאמצעות סיוע ביחידות לחיילים המדווחים על קשיים כלכליים. כלי המערך בתחום זה כוללים מענקים, הלוואות ותווי קנייה.

מעבר להטבות המעוגנות בפקודות – ובהן כאמור סיוע לחייל בודד, סיוע לחייל הזקוק לעזרה בתשלום שכר דירה (המותנה, למשל, במרחק מינימלי מסוים בין הבסיס הפתוח בו משרת החייל ובין ביתו), סיוע לחייל שנולד לו ילד, סיוע לחייל שמשפחתו נמצאת בקשיים כלכליים (ובתוך כך מתן היתר לעבודה פרטית או חופשה מיוחדת לצורך עבודה) –  מעגנות פקודות המטכ"ל גם טיפול במקרים פרטניים יוצאים דופן.

חייל צנחנים מסתכל על שטרות (צילום: עודד קרני, מדור צבא וביטחון)
אם אתה חייל בודד, צה"ל יעזור לך | צילום: עודד קרני, מדור צבא וביטחון

לצורך העניין, נקבע בפקודות המטכ"ל קיומה של קופה להלוואות ולמענקים לסיוע לחיילים בשירות חובה. אם שוכנעו גורמי הת"ש, לאחר בדיקה, כי יש במתן סיוע זה לפתור את בעיית החייל או להקל עליה, הם רשאים, בתנאים מסוימים, להעניק הלוואות ומענקים. בקשה להלוואה או למענק ימלא חייל ויגיש לגורמי הת"ש ביחידתו, שיעבירו אותה הלאה בתום עשרה ימים לכל היותר.

הלוואה תוענק בתנאי שישתכנעו גורמי הת"ש כי ביד החייל להחזיר הלוואה זו בתנאים המוסכמים (למשל, בחישוב משכורתו העתידית). מענק יינתן במידה וישתכנעו גורמי הת"ש כי הנסיבות המיוחדות של המקרה מצדיקות מתן מענק, וכי סיוע באמצעות הלוואה אינו מעשי.

שיעורי ההלוואה והחיסכון נעים בין מחצית משכורתו של טוראי לשתי משכורות. ועדיין, אם לדעת קצין הת"ש החילי יש לאשר לחייל סכום העולה על סכום זה, תועבר הבקשה לראש מדור רווחה במחלקת הפרט, שבסמכותו לאשר מענק בסך שתי משכורות טוראי בשירות חובה, והלוואה בסך ארבע משכורות כאלה. במקרים קשים במיוחד תתכנס ועדת חריגים שבסמכותה לאשר מענק חד פעמים בגובה של שש משכורות טוראי לכל היותר.

מקרים נוספים

בכל מקרה אחר בו חייל מרגיש שעליו לפנות לגורם כלשהו, בין אם לקבל הטבות מסוימות ובין אם לברר את זכויותיו, הוא מוזמן לפנות לגורמי הת"ש ביחידתו. אל תהססו לעשות זאת.

>> מתי מותר לגדל זקן ומתי אפשר לקום מאוחר בצבא? המדריך השלם לפטורים