גימלים – איזו מילה אחרת מצליחה להוציא דורות של חיילים מאדישותם? לא משנה אם אתה צעיר או פז"מניק, מורעל או ג'ובניק, בחובה או בקבע, הגימל המיוחל תמיד יצליח לשפר במעט את תלאות החיים, ואפילו יגרום לסינוסיטיס מדכא להיראות כמו ברכה. אז איך בעצם מוציאים גימלים? לכמה זמן הם תקפים? ומה זה לעזאזל "יום דלת"? כל הפרטים במדריך שלפניכם.

חייל חולה (צילום: עודד קרני, פז"ם)
חייל שאינו כשיר לבצע כל פעילות צבאית זוכה לגימל הנכסף | צילום: עודד קרני, פז"ם

מה ההבדל בין יום ב', יום ג' ויום ד'?
על-פי פקודות המטכ"ל, יום גימל הוא יום בו רופא או גורם אחר המוסמך לכך אישר שחייל אינו כשיר לבצע כל פעילות צבאית וזקוק למנוחה מלאה - ועל כן הוא משוחרר הביתה. יום בית הוא יום בו רופא או גורם אחר המוסמך לכך לפי פקודות הצבא אישר שחייל מוגבל בכושר עבודתו או פטור מפעילות במסגרת תפקידו ביחידה, ולכן הוא רשאי לנוח במגורים הצבאיים. יום דלת הוא יום בו מפקד החייל אישר לחייל להיעדר מהשירות, או אישר לו הקלה בשירות, עקב בעיה שהחייל הגדירה כרפואית.

ומה התוקף?
בינואר 2012 רועננה הפקודה, ונקבע כי תוקפו של יום גימל יחול עד לשעה 8:00 בבוקר שלמחרת. כלומר, גם אם נקבע יום הגימל בשעה 8:30 ביום רביעי, וגם אם בשעה 19:00, הרי שיחול עד לשעה 8:00 ביום חמישי. תוקפו של יום גימל נוסף יהיה מהשעה שבה פג תוקפו של יום ג הקודם, ועד השעה 08:00 למחרת.

גבר מבולבל (צילום: Cameron Whitman, Istock)
רגע, שמונה וחצי ועוד 24, ואז זה שני ימי ג'? | צילום: Cameron Whitman, Istock

איך מחשבים גימלים בסוף השבוע?
ישנה סברה ישנה, לפיה הימים שישי ושבת נספרים כיום גימל אחד. אין זה נכון כמובן, שכן סוף השבוע נמשך יומיים גם אם אתם חולים. חייל שקיבל שלושה גימלים ביום חמישי ב-12:00, למשל, יצטרך לחזור לבסיסו ביום ראשון ב-8:00 בבוקר. יום חמישי הוא גימל ראשון; יום שישי הוא גימל שני; יום שבת הוא גימל שלישי.

איך מבקשים לראות רופא? האם יכולים למנוע מחייל בדיקה רפואית?
חייל המעוניין בטיפול רפואי יפנה למפקדו או למי שהוסמך לכך על ידו, בהתאם לפקודות היחידה. זה יפנה את החייל לטיפול במרפאה, בשעות פעילותה, וחובש יטפל בחייל. במידה ונמצא במרפאה רופא – זכאי החייל להיבדק על ידו.

אם פנה החייל לחובש פעמיים בסמיכות בגלל אותה בעיה רפואית (על אף טיפול שקיבל), על החובש להיוועץ עם רופא לגבי דחיפות ביצוע הבדיקה. אם ביקש החייל להיבדק על-ידי רופא, לא יידחה הטיפול למועד העולה על 24 שעות מהרגע בו פנה החייל, אלא באישור הרופא עצמו, כאשר ההחלטה לדחות את הטיפול תתועד ביומן.

מנעו מכם בדיקה רפואית במשך יותר מיממה? במקרה כזה התעלמו מזכויותיכם, ובאפשרותכם לפנות לנציב קבילות החיילים בטלפון 03-6977433. >> ספר הטלפונים הצה"לי

לאן פונים במהלך חופשה?
במידה ויש צורך בקבלת טיפול רפואי מעבר לשעות פעילות המרפאה בבסיס, או כאשר אתם בבית, יש לפנות לסניף ביקורופא הקרוב לביתכם. לבירורים ניתן להתקשר *6101 מכל טלפון.

במידה וגם מרפאות ביקורופא סגורות, למשל בחגים, ניתן לפנות לטיפול רפואי מיידי בבתי החולים. שימו לב: טיפול בחדר מיון עולה כ-500 שקלים. לאחר הטיפול והמנוחה, במידה והומלצה כזו (גם לרופאים בחדר המיון הסמכות לתת לכם גימלים), תידרשו לנמק בפני המרפאה הצבאית מדוע הייתם חייבים לפנות לבית חולים ללא הפנייה, ולא כאמור לסניפי ביקורופא. במידה והסיבה מוצדקת, יהיה צה"ל אמון על הסדרת עלות הטיפול. במידה ולא, תצטרכו אתם לשלם.

האם המפקד חייב לכבד את הגימלים שקיבלתם?
חובה על המפקד לבצע וליישם את ההוראות הרפואיות שנתן הגורם הרפואי המטפל. למעשה, גם לכם עצמכם אסור להתעלם מיום גימל שקיבלתם, גם אם אתם כבר מרגישים יותר טוב ורוצים לחזור לפעילות. גימלים הם בעצם סוג של פקודה, גם לכם וגם למפקד שלכם, שמחייבת אתכם לנוח מכל פעילות.

כל זה טוב ויפה, אבל במידה ולמפקד שלכם יש בכל זאת סיבה לספק באשר לגימלים שניתנו לכם, למספרם או לסיבה בגינה ניתנו, מותר לו לפנות מיד עם קבלתם אל הגורם הרפואי המטפל שנתן אותם על מנת לקבל הבהרות. גם במקרה כזה, נאסר על המפקד לעכב את ביצוע ההוראות שניתנו.

האם המפקד יכול לדרוש שתגיעו לבסיס אחרי קבלת גימלים ממרפאה חיצונית על מנת להראות לו את המסמכים, עוד טרם קיבלתם את המנוחה עליה המליץ הרופא?
כיוון שעל פי פקודות מטכ"ל מוסמך הרופא לאשר ימי גימלים, לא חלה כל חובה על חייל לשוב לרופא היחידה או למפקד, תוך שהוא מצוי בביתו בחופשת מחלה, על מנת לאשר לו גימלים שכבר ניתנו לו. לא רק שברורה האבסורדיות שבהרצת חייל חולה בביתו ליחידה, הפקודה מחייבת מפקדים לכבד המלצת רופא.

בכל מקרה, חייל שפנה לקבלת טיפול רפואי בהיותו בחופשה, ורופא מוסמך החליט על המשך טיפול רפואי או על מתן ימי חופשה (גימלים), מחוייב להודיע על כך למפקדיו. חייל ששהה בחופשת מחלה בעת חופשה מהצבא עקב פנייה לגורם רפואי, יציג עם סיום חופשת המחלה וחזרתו ליחידה את האישור הרפואי על פיו שהה בביתו.

טירון גולני נח על מיטה צבאית (צילום: אורי ברקת, עיתון "במחנה")
אני אמנם לא בבית, אבל גם יום ב זה משהו | צילום: אורי ברקת, עיתון "במחנה"

האם אפשר לקזז את הגימלים שקיבלתם מימי חופשה להם אתם זכאים?
אסור לנכות מהחופשות המגיעות לחייל את הימים בהם שהה בביתו בשל סיבה רפואית בחופשת מחלה, כלומר בגימלים. באותו עניין, אין לבקש מחייל "להשלים" ימי שירות כמספר הימים ששהה בגימלים, ואין אפשרות להפוך ימי גימל לימי חופשה מכל סוג שהוא. גם אם חלה החייל בעודו בחופשת רגילה, לא ייספרו במניין ימי החופשה הימים בהם שהה בגימלים.

למרות זאת, ובמקרים חריגים בלבד, ניתן לדחות חופשה קרובה, או לבקש חזרה מחופשה שכבר אינה חופשת מחלה, כאשר נוצר מצב בו עקב מחלת אותו החייל, החליף אותו חייל אחר ועל כן לא זכה המחליף לחופשה שהוא עצמו זכאי לה. כך גם אם מדובר בפעילות מבצעית שלא מאפשרת חופשה נוספת, מעבר לחופשת המחלה, במועד מסוים. כלומר, לא ניתן לבטל חופשה של חייל ששהה בגימלים וחזר ליחידתו, אלא רק לדחות אותה בשל נסיבות חריגות.

במידה והחליט מפקדכם לכלול את הגימלים כימי חופשה, גם במקרה זה ניתן להגיש תלונה לנציב קבילות החיילים.

איך מקבלים יום ד'?
על פי פקודות מטכ"ל, רשאי מפקדכם לאשר לכם יום חופשה מהבית בגין בעיה רפואית, מבלי להתייעץ עם רופא או לקבל את המלצתו. לעניין זה, מפקד הוא מפקדו של החייל שהוא קצין בדרגת סגן או נגד בדרגת רס"ב, לכל הפחות. תוקף יום ה-ד', בדומה ליום גימל, הוא עד 8:00 בבוקר למחרת, לא משנה באיזו שעה נקבע.

שימו לב, שהמפקד ראשי לתת לאותו חייל, לכל היותר, יום ד' אחד בשבוע, ולכל היותר עשרה ימי ד' בשנה קלנדרית. אין במתן יום ד' כדי למנוע מהחייל פנייה לגורם רפואי מטפל במהלך היום או בסיומו, או כדי למנוע מהמפקד להפנות את החייל בעצמו.

זיוף גימלים: לא מומלץ
לא חסרים חיילים חסונים שרק חפצים ביקיצה טבעית ומבלים את מיטב זמנם בניסיונות לשכנע את הרופא שיש להם כאב ראש ברגל. אינספור עצות לקבלת גימלים במרמה מסתובבות ברשת - וביניהן שפשוף שום על הרגל, החדרת פלאק לעין ושימוש מפוקפק בתפוחי אדמה – והן נעות בין מוזרות למשעשעות למסוכנות באמת. לרצות חופש זה לא פשע, אבל לפגוע בעצמכם זה לא אידיאלי, גם אם האוכל של אמא מחכה בקצה המנהרה.

>> פטור מנעליים, זקן, תורנות מטבח ויקיצה מוקדמת: מדריך הפטורים השלם