בחירות בצהל חיצונית פזם (צילום: במחנה)
אתם מצביעים לפני כולם, אז תתכוננו | צילום: במחנה

ביום שלישי הקרוב תושלם מערכת הבחירות לכנסת ה-19 של מדינת ישראל. בצה"ל התחילו להיערך לבחירות האלו מבעוד מועד, כאשר נעשה מאמץ משמעותי כדי לאפשר לכל החיילים לממש את זכות הבחירה – גם אלו שבמוצבים הנידחים ביותר, אלו המצויים במחבוש ואלו המבצעים פעילות מבצעית.

בכדי להגיע לכל החיילים, יופעלו בצה"ל קלפיות ניידות אשר יגיעו למוצבים הקטנים ולתצפיות על מנת שאחרון החיילים יוכל לממש את זכות ההצבעה שלו, תוך כדי המשך מילוי חובת השירות בצה"ל.

ההצבעה בצה"ל תחל כבר ביום ראשון

האחראי על הבחירות מטעם צה"ל הוא אל"מ אבי ברוך. במסגרת תפקידו אחראי אל"מ ברוך על פריסת הקלפיות בבסיסים, על הפעלת ועדות הקלפי בכל בסיס, על הסדרת נהלי הבחירות בצבא, על העברת הקולות לספירה והפעלת המנגנונים לשמירה על טוהר ההצבעה. בכדי לאפשר לכל החיילים לממש את זכות הבחירה שלהם ובכך להשפיע על תוצאות הבחירות כאזרחים בישראל, הוחלו מספר מהלכים על הבחירות בצבא.

"מכיוון שלצה"ל אין יום חופש ויש עומס אפשרי של פעולות – גם מבצעיות וגם אחרות, החוק מאפשר לחיילי צה"ל להצביע בקלפיות כבר שבעים ושתיים לפני מועדן הרשמי", אומר אל"מ ברוך בראיון שערך עם אתר צה"ל. "לכן, החל ממוצאי שבת נפרוס בערך חמישים קלפיות ברחבי הארץ".

במערך הקלפיות הצה"לי יפעלו כ-4,000 חיילים שיתפעלו את הקלפיות במהלך ימי ההצבעה בצה"ל. "בכל קלפי יש ועדת קלפי שמורכבת מחיילי חובה. לא יהיה בקלפי קצין, כי נוכחותו עלולה להשפיע על אופן ההצבעה ואסור לשכוח שרוב החיילים יממשו לראשונה את זכותם הדמוקרטית בהצבעה", אומר אל"מ ברוך.

חיילת מכניסה מעטפה לקלפי (צילום: דובר צה"ל)
כל החיילים יוכלו לבחור | צילום: דובר צה"ל

הבחירות בצה"ל: איפה מצביעים?

חיילים ואנשי קבע - ביום הבחירות תוכלו להצביע בקלפי בהתאם לאזור מגוריכם כמפורט בהודעה לבוחר שתגיע אליכם בדואר, וכן בכל אחת מהקלפיות שיוצבו בבסיסי צה"ל ברחבי הארץ.

אם ביום הבחירות תמצאו את עצמכם במוצב, תוכלו כאמור להצביע בקלפיות ניידות שיעברו בין מוצבים לפי לוח זמנים שייקבע מראש. יש לברר עם מפקד היחידה את שעות ההצבעה. כמו כן, יש להקפיד על הימצאותה של תעודה מזהה - תעודת חוגר, תעודת זהות, רשיון נהיגה או דרכון ישראלי.

בכל בסיס בו תוצב קלפי ייתלו שלטי הכוונה שיצביעו על מיקומה. בתוך הקלפי יישבו שני חברי ועדת הקלפי, אותם ניתן יהיה לזהות בעזרת תגי זיהוי שיענדו. יש להציג לחברי הוועדה אחת מבין התעודות הבאות שצוינו על מנת לממש את זכות ההצבעה.

חיילים בשירות מילואים פעיל - תוכלו להצביע בבסיס עם הצגת תעודת מילואים, תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון ישראלי בצירוף צו קריאה או מכתב המאשר שאתם נמצאים בשירות מילואים פעיל, בחתימת מפקד היחידה, השלישות או קצין הקישור.

סוהרים - תידרשו להציג תעודת זהות או תעודת סוהר בעת ההצבעה.

עובדי צה"ל המשרתים ביהודה ושומרון - תידרשו להציג תעודת זהות בנוסף לתעודת עובד צה"ל. אזרח הנמנה עם כוחות הביטחון שיימצא באיו"ש ביום הבחירות, יידרש להציג תעודת זהות בנוסף לתעודת עובד רלוונטית על מנת להצביע.

מה בדיוק עושים בקלפי?

בעת הכניסה לקלפי, יש למסור את התעודות המזהות לידי ועדת הקלפי. בתמורה, תקבלו לידיכם מעטפה כחולה, חתומה על ידי חברי הוועדה. מאחורי הפרגוד יופיעו פתקי הרשימות לכנסת על פי סדר הא'־ב'. במידה ויש מחסור בפתקי אחת המפלגות, ניתן לכתוב בצבע שחור או כחול על גבי פתק לבן את שם המפלגה.

בסיום ההצבעה יש למסור את המעטפה הסגורה לוועדת הקלפי ולא לשלשל ישירות לקלפי. המעטפה הכחולה תוכנס לתוך מעטפה לבנה, עליה יופיעו פרטי החייל המצביע בכתב יד וכן על גבי מדבקת ברקוד מודפסת, זאת במטרה למנוע הצבעה כפולה, גם בבית וגם בבסיס. יש לציין כי כל הצבעה כפולה תביא לפתיחת חקירת מצ"ח ותעמיד את החייל שהצביע פעמיים בפני סכנה של משפט בבית־דין צבאי.

חיילת בוחרת בקלפי (צילום: דובר צה"ל)
הפתקים של החיילים יוכנסו לשתי מעטפות כדי לוודא מניעה של הצבעה כפולה | צילום: דובר צה"ל

מי לא זכאי להצביע בקלפי צבאית?
אזרחים עובדי צה"ל ומי שנמנה עם כוחות הביטחון - למעט אלה המצויים בשטחי יהודה ושומרון. בני משפחות אנשי קבע המתגוררים בשיכון משפחות ושאינם חיילים, מורים בבתי־ספר טכניים ותלמידי מכינות צבאיות.

כיצד אחליט למי להצביע?
מחוץ לחדר בו מוצבת הקלפי יוצגו שמות הרשימות המתמודדות לכנסת עם מספרי טלפון של מטות המפלגות. כשתגיעו להצביע תוכלו להתקשר למטות המפלגות על מנת לברר פרטים על המפלגה, על מצעה ועל המתמודדים ברשימה.

מה קורה עם חייל שלא מסוגל להצביע לבדו?
חייל שאינו מסוגל לבצע את פעולת ההצבעה לבדו, מחמת מחלה או מום, רשאי להביא עמו מלווה אשר יסייע לו בכך. החייל המלווה אינו יכול להיות מפקדו של החייל המצביע. לא ילווה חייל אחד יותר משני מצביעים. חייל הנמצא ביום הבחירות במעצר או מאסר בבית־כלא צבאי, וכן אסירים שאינם חיילים שהחלו לרצות עונשם כחיילים, יוכלו להצביע בבתי־הכלא עם תעודה מזהה. חיילים המאושפזים ביום הבחירות יוכלו להצביע בקלפיות אזרחיות שייפרסו בבתי־החולים, באמצעות תעודת זהות וטופס אשפוז ר"מ 2.

ועדת קלפי צבאית (צילום: קרן גנון רופין)
ועדת הקלפי בבסיס תורכב מחיילים בסדיר | צילום: קרן גנון רופין

מי סופר את הקולות?
בסיום יום הבחירות יועברו הקלפיות הצבאיות לוועדת הבחירות המרכזית, היושבת במשכן הכנסת בירושלים. בוועדת הבחירות המרכזית ייבדקו כל המעטפות הלבנות, לפי הפרטים שנרשמו עליהן, כדי לוודא שהחייל לא הצביע בנוסף במקום מגוריו. לאחר מכן, תופרד המעטפה הלבנה מהכחולה, וזו תיפתח מבלי שסופר הקולות יידע מי החייל שהצביע.

לעמוד הפייסבוק של במחנה

>> אנשי קבע בצה"ל: עד כמה זה באמת משתלם?