M-346 (צילום: aleniaaermacchi.it)
"רכש המטוסים ייתן אפשרות להכשרת טייסי העתיד של חיל האוויר שלושה עשורים קדימה". ה-M-346 | צילום: aleniaaermacchi.it

ועדת השרים להצטיידות, בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, אישרה אמש את הצעת משרד הביטחון לעסקת תמורות כלכלית ענקית עם ממשלת איטליה, שבמרכזה רכש מטוס האימונים הבא של חיל האוויר, וכנגד זאת רכש גומלין של ממשלת איטליה מהתעשיות הביטחוניות הישראליות. המטוסים צפויים להחליף החל משנת 2014 את מטוסי הסקייהוק הוותיקים.

על פי העסקה שהתגבשה, משרד הביטחון ירכוש כ-30 מטוסי אימונים והדרכה מדגם M346 של חברת 'אירמקי' האיטלקית - לחיל האוויר הישראלי, בהיקף של למעלה מארבעה מיליארד שקלים. כנגד זאת, ממשלת איטליה תבצע רכש גומלין בהיקף של כארבעה מיליארד ש"ח מהתעשיות הביטחוניות בישראל. בהודעת משרד הביטחון נכתב כי היקף התמורות משתי העסקאות למשק ולמערכת הביטחון: מיליארדי שקלים על-פני 25 שנה. חלק גדול מהסכום יוזרם לתעשיות הביטחוניות הישראליות, יאפשר פיתוח טכנולוגיות מתקדמות, ויניב אלפי מקומות עבודה.

"רכש חשוב לאימון טייסי חיל האוויר"

בכירי משרד הביטחון, צה"ל וחיל האוויר סקרו בפני ועדת השרים את מכלול השיקולים שהביאו את משרד הביטחון, צה"ל וחיל האוויר לבחירה בעסקת רכש הגומלין עם איטליה, ובמטוס האימונים האיטלקי. מנכ"ל משרד הביטחון, אודי שני, הציג לשרים את עיקרי עבודת המטה שקיימו משרד הביטחון וחיל האוויר בחודשים האחרונים עד לבחירה בעסקת מטוס האימונים האיטלקי. עסקה שבמרכזה עמדו 4 מרכיבים: 1. עסקת התמורות שתניב למשק ולתעשייה הביטחונית הישראלית אלפי מקומות עבודה, 2. איכות המטוס ומחירו, 3. עסקת המימון 4. והמלצת חיל האוויר שהעניק עדיפות מקצועית למטוס ההדרכה האיטלקי.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו אמר בדיון כי "מדובר ברכש חשוב ביותר לאימון טייסי חיל האוויר, שהוא מרכיב חיוני בביטחון מדינת ישראל". שר הביטחון, אהוד ברק הוסיף כי "העסקה עם ממשלת איטליה, תעניק לחיל האוויר את הכלים להמשיך ולהכשיר את טייסי הקרב הטובים בעולם גם בעתיד, ותזרים מאות מיליוני דולרים לחברות המובילות בתעשייה הביטחונית הישראלית, באופן שיסייע למערכת הביטחון לשמר את עליונותה הטכנולוגית".

הרמטכ"ל, רא"ל בני גנץ, אמר בפני הנוכחים "חיל האוויר הוא הזרוע האסטרטגית ומרכיב בכוח ההתקפי החשוב ביותר בכושר ההכרעה של צה"ל. רכש המטוסים ייתן אפשרות להכשרת טייסי העתיד של חיל האוויר, נוכח האיומים והאתגרים בזירה האזורית, שלושה עשורים קדימה".

"עסקת הענק עם איטליה - האינטרס הטוב ביותר למדינת ישראל"

מנכ"ל משרד הביטחון, אודי שני אמר לחברי ועדת השרים: "עסקת הענק עם ממשלת איטליה משקפת את האינטרס הטוב ביותר למדינת ישראל, מערכת הביטחון וחיל האוויר, בכל ארבעת הפרמטרים. היא גם תאפשר לנו להחליף את מטוסי הסקייהוק המשמשים כבר כ-40 שנה את מערך ההדרכה של חיל האוויר ולשפר את בטיחותם של פרחי הטיס. אך לא פחות חשוב מכך, העסקה עם ממשלת איטליה תאפשר למערכת הביטחון לממן את פיתוחם של פרויקטים בעלי חשיבות אסטרטגית לביטחון מדינת ישראל, ובד בבד תזרים מיליארדי שקלים לתעשייה הביטחונית הישראלית, ותניב אלפי מקומות עבודה לתעשיות הביטחוניות הישראליות".

לאחר אישור ועדת השרים, תובא העסקה, בימים הקרובים לאישור סופי של הוועדה המשותפת לנושא תקציב הביטחון בכנסת.

>> מ-669 ועד למטוסי הקרב: כל יחידות חיל האוויר