פזם
מבצע קדש

מהלך המבצע, הקרבות הגדולים, הגיבורים, הנופלים. כל המידע וכל התמונות על מבצע קדש

1 null 1