פזם
מבצע אביב נעורים

מהלך המבצע, הקרבות הגדולים, הגיבורים, הנופלים. כל המידע וכל התמונות על מבצע אביב נעורים

1 null 1