פזם
ענבי זעם

מהלך המבצע, הקרבות הגדולים, הגיבורים, הנופלים. כל המידע וכל התמונות על מבצע ענבי זעם

1 null 1