A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

ויש גם חבילה אחורית לתפארת:

A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

>> זיקפה בהפתעה: אדם למברט מתקשה על הבמה

>> החבילה המשתוללת של בראדלי קופר לא עוצרת באדום

>> כשזאק אפרון חפן את החבילה המרשימה של דייב פרנקו

>> החבילה של כריס המסוורת' אחת הענקיות שראינו