A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

וכמובן גם כשהוא רפוי הוא מרשים:

A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

>> אובמה חושף: החבילה החזקה ביותר בעולם

>> זיקפה בהפתעה: אדם למברט מתקשה על הבמה

>> החבילה של כריס המסוורת' אחת הענקיות שראינו

>> כשזאק אפרון חפן את החבילה המרשימה של דייב פרנקו