A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

ויש גם חבילה אחורית עסיסית:

A photo posted by @stickyandsweetcelebs on

>> החבילה של כריס המסוורת' אחת הענקיות שראינו

>> כשזאק אפרון חפן את החבילה המרשימה של דייב פרנקו

>> זיקפה אולימפית: המשוט הקשיח של הנריק ראמל

>> ללא תחתונים: החבילה של סקוט דיסיק ממשיכה להדהים